Beginpagina > Overheid > Officiële documenten > Justificatif d’adresse

Justificatif d’adresse

woensdag 26 februari 2014, door Hanjo

Bijgewerkt op donderdag 5 oktober 2017

Dit bewijsstuk is regelmatig onderwerp van gesprek op het forum van diverse websites van buitenlanders in Frankrijk. Het wordt door de een verguisd, maar door de ander geprezen. Het is ook maar hoe je het bekijkt...

Het vorige artikel in deze rubriek: Justificatif d’impôt sur le revenu
Beoordeling:
2 stemmen
  • Druk dit artikel af
  • Email
  • Reactie
  • RSS
  • RSS
  • RSS

Frankrijk kent geen bevolkingsregister. Natuurlijk sta je als inwoner van Frankrijk bij diverse diensten geregistreerd, maar een "GBA" zoals in Nederland of het Belgische "Rijksregister" bestaat niet. Frankrijk is daarin niet uniek, want ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben geen bevolkingsregister. De belangrijkste reden is dat het de overheid gegevens verstrekt over het leven van iedere inwoner, wat volgens velen in strijd is met het recht op privacy van de individuele inwoners. Ook zouden die gegevens kunnen worden misbruikt.

Een praktisch nadeel van het ontbreken van een bevolkingsregister is dat je er ook geen uittreksel uit kunt krijgen. Instanties die een bewijs van jouw woon- of verblijfplaats nodig hebben, zijn dan ook op zoek gegaan naar bruikbare alternatieven. Dat gebeurt en gebeurde zonder enige vorm van coördinatie, waardoor ieder zijn eigen regels bepaalde.

Justificatif d’adresse

Het justificatif d’adresse of justificatif de domicile is een bewijs van jouw woon- of verblijfplaats. Het is geen wettig document, maar door de toepassing van het document kan de juistheid van de woon- of verblijfplaats worden geverifieerd.

Welk document wordt geaccepteerd, hangt af van jouw persoonlijke situatie en voor welk doel je je woon- of verblijfplaats moet aantonen. De ene instantie accepteert zonder probleem het adres op je Franse rijbewijs, terwijl de andere het verwerpt.

Het meest geaccepteerde document

Het meest geaccepteerde document is een recente factuur van je energiemaatschappij. Soms mag die gas- of electriciteitsrekening tot 1 jaar oud zijn, wat bij automatische incasso vaak het geval is. In andere gevallen mag de factuur niet ouder zijn dan 3 maanden.

Electronische versies worden geaccepteerd!
Ontvang je geen factuur meer per post, dan kun je via het internet een elektronisch document downloaden en afdrukken.
Electriciteitsmaatschappij EDF onderkent het belang van haar factuur en biedt je de mogelijkheid om een justificatif de domicile af te drukken vanaf jouw privéruimte (espace privé) op hun website, maar dit document wordt niet altijd geaccepteerd!

Waterrekening

Een recente rekening van de drinkwaterleiding wordt ook alom geaccepteerd, maar vormt in sommige gevallen een probleem. Je krijgt hem doorgaans slechts eenmaal per jaar en dat kan voor sommige instanties te lang gelden zijn.

Telefoonrekening

Sommige instanties doen moeilijk over rekeningen voor mobiele telefoonabonnementen, maar met een recente rekening heb je vaak goede kans van slagen.

Belastingaanslag

Met name overheidsinstellingen accepteren een avis d’imposition.

Verzekering

Een quittance d’assurance, een kwitantie van bijvoorbeeld een brand- of aansprakelijkheidsverzekering wordt in sommige gevallen aanvaard.

Kwitantie huur

Een quittance de loyer, een kwitantie voor je maandelijkse huurbetaling, wordt door sommige instanties geaccepteerd. Wij geven een voorbeeld in artikel Model kwitantie betaling huur.
Wel moet je waarschijnlijk een geldig legitimatiebewijs van de verhuurder meesturen.

Maar wat als je bij een particulier inwoont?

Wanneer je bij een vriend of familielid woont, moet je de volgende drie documenten aanleveren:

een geldig legitimatiebewijs van degene die je onderdak verleent;
een door die persoon ondertekende verklaring dat je er ten minste 3 maanden woont (zie bijvoorbeeld ons model Verklaring dat iemand van je huurt);
een justificatif d’adresse van degene die je onderdak verleent.

Je moet het adres van je inwonende kind aantonen

Wanneer je het document voor een kind moet aanleveren, volstaat het justificatif d’adresse van de ouder.

Je woont in een hotel of op een camping

Wanneer je in een hotel of op een camping woont, moet je de volgende twee documenten aanleveren:

een door een verantwoordelijke persoon van het hotel of camping ondertekende verklaring dat je er woont (zie bijvoorbeeld ons model Verklaring dat iemand van je huurt), of een recente factuur;
een officieel document (rijbewijs, belastingaanslag, verklaring arbeidsbureau, pensioenkaart,...) waarop jouw naam met dat adres staat vermeld.

 

Het volgende artikel in deze rubriek: Livret de famille
Reacties
Reacties

Aangesloten bezoekers: 63

In deze rubriek

Als buitenlander in Frankrijk heb je soms met afwijkende regels te maken. Hier vertellen we hoe het werkt met officiële documenten.


 
© Allez-Allier/AllesFrans 2008-2017 | SPIP | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Overzicht van de site | Mention | Afmelden |