allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidOfficiële documentenJustificatif d’adresseJustificatif d’adresse
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Justificatif d’adresse

woensdag 26 februari 2014 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 1 april 2019

Dit bewijsstuk is regelmatig onderwerp van gesprek op het forum van diverse websites van buitenlanders in Frankrijk. Het wordt door de een verguisd, maar door de ander geprezen. Het is ook maar hoe je het bekijkt...

Beoordeling:
2 stemmen
Bezoeken: 2.146
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Frankrijk kent geen bevolkingsregister. Natuurlijk sta je als inwoner van Frankrijk bij diverse diensten geregistreerd, maar een "GBA" zoals in Nederland of het Belgische "Rijksregister" bestaat niet. Frankrijk is daarin niet uniek, want ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben geen bevolkingsregister. De belangrijkste reden is dat het de overheid gegevens verstrekt over het leven van iedere inwoner, wat volgens velen in strijd is met het recht op privacy van de individuele inwoners. Ook zouden die gegevens kunnen worden misbruikt.

Onderaan dit artikel vind je een verwijzing naar andere artikelen die de toegelaten of vereiste documenten opsommen voor specifieke situatie. We proberen deze lijst steeds verder uit te breiden.

Een praktisch nadeel van het ontbreken van een bevolkingsregister is dat je er ook geen uittreksel uit kunt krijgen. Instanties die een bewijs van jouw woon- of verblijfplaats nodig hebben, zijn dan ook op zoek gegaan naar bruikbare alternatieven. Dat gebeurt en gebeurde zonder enige vorm van coördinatie, waardoor iedere instantie zijn eigen regels bepaalde.

Waarom zijn de eisen is sommige situaties strenger dan in andere?

In sommige gevallen kan het document dat je verkrijgt zelf weer als justificatif d’adresse dienen. Om fraude tegen te gaan worden in zo’n situatie hogere eisen gesteld aan de bewijsdocumenten.

Justificatif d’adresse/de domicile

Het justificatif d’adresse of justificatif de domicile is een bewijs van jouw woon- of verblijfplaats. Het is geen wettig document, maar door de toepassing van het document kan de juistheid van de woon- of verblijfplaats worden geverifieerd.

Welk document wordt geaccepteerd, hangt af van jouw persoonlijke situatie en voor welk doel je je woon- of verblijfplaats moet aantonen. De ene instantie accepteert zonder probleem het adres op je Franse rijbewijs, terwijl de andere het verwerpt.

De meest geaccepteerde bewijzen

Het meest geaccepteerde document is een recente factuur van je energiemaatschappij. Soms mag die gas- of elektriciteitsrekening tot 1 jaar oud zijn, wat bij automatische incasso vaak het geval is. In andere gevallen mag de factuur niet ouder zijn dan 3 maanden.

Elektronische versies worden geaccepteerd!
Ontvang je geen factuur meer per post, dan kun je via het internet een elektronisch document downloaden en afdrukken.
Elektriciteitsmaatschappij EDF onderkent het belang van haar factuur en biedt je de mogelijkheid om een justificatif de domicile af te drukken vanaf jouw privéruimte (espace privé) op hun website, maar dit document wordt niet altijd geaccepteerd!

Waterrekening

Een recente rekening van de drinkwaterleiding wordt ook alom geaccepteerd, maar vormt in sommige gevallen een probleem. Je krijgt hem doorgaans slechts eenmaal per jaar en dat kan voor sommige instanties te lang geleden zijn.

Telefoonrekening

Sommige instanties doen moeilijk over rekeningen voor mobiele telefoonabonnementen, maar met een recente rekening heb je vaak goede kans van slagen.

Belastingaanslag

Met name overheidsinstellingen accepteren een avis d’imposition.

Verzekering

Een quittance d’assurance, een kwitantie van bijvoorbeeld een brand- of aansprakelijkheidsverzekering wordt in sommige gevallen aanvaard.

Kwitantie huur

Een quittance de loyer, een kwitantie voor je maandelijkse huurbetaling, wordt door sommige instanties geaccepteerd. Wij geven een voorbeeld in artikel Model kwitantie betaling huur.
Wel moet je waarschijnlijk een geldig legitimatiebewijs van de verhuurder meesturen.

Je woont bij een particulier in of een inwoner vraagt je om een verklaring

Wanneer je bij een vriend of familielid woont, of jij hebt een inwoner die om een verklaring vraagt, moet je de volgende drie documenten aanleveren:

een geldig legitimatiebewijs van degene die onderdak verleent;
een justificatif d’adresse van degene die onderdak verleent.
een ondertekende verklaring van inwoning:

Je moet het adres van een inwonend kind aantonen

Wanneer je het document voor een kind moet aanleveren, volstaat het justificatif d’adresse van de ouder.

Je woont in een hotel of op een camping

Wanneer je in een hotel of op een camping woont, moet je de volgende twee documenten aanleveren:

een door een verantwoordelijke persoon van het hotel of camping ondertekende verklaring dat je er woont (zie bijvoorbeeld ons model Verklaring dat iemand van je huurt), of een recente factuur;
een officieel document (rijbewijs, belastingaanslag, verklaring arbeidsbureau, pensioenkaart,...) waarop jouw naam met dat adres staat vermeld.

Justificatif d’adresse/de résidence normale

Een "justificatif de résidence normale" of "justificatif d’adresse normale" is net als een justificatif de résidence of justificatif d’adresse een document dat je verblijfplaats moet aantonen. Maar de toevoeging "normale" vraagt iets meer van het bewijsdocument, namelijk dat je er al ten minste 6 maanden (soms wordt 185 of 187 dagen aangegeven) verblijft.

Het meest gangbare document is een kopie van je laatste belastingaanslag (avis d’imposition), maar dan moet je doorgaans al meer dan één jaar in Frankrijk wonen.
Een goed alternatief is een kopie van een huurcontract (wanneer je huurt), of de combinatie van een oudere en recente rekening van het gas of de elektra.

Feitelijk bewijst geen van de documenten wat bewezen moet worden, maar bij gebrek aan beter worden ze geaccepteerd.

Je vindt meer informatie in deze artikelen:

 

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention