allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse samenlevingLeven en meelevenOrganisatiesFANF - Fédération des Associations Néerlandaises en France
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

FANF - Fédération des Associations Néerlandaises en France

maandag 3 maart 2014 , door Hanjo

De Fédération des Associations Néerlandaises en France is een federatie, een soort paraplu, die voor de belangen opkomt van de leden, verenigd in 20 Nederlandse verenigingen die in diverse regio’s van Frankrijk te vinden zijn.

Het vorige artikel in deze rubriek: Emmaüs
Beoordeling:
Bezoeken: 127
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De Fédération des Associations Néerlandaises en France is in 1998 in Montpellier opgericht. Initiatiefnemers waren toen de Nederlandse Vereniging in Frankrijk in Parijs, de Nederlandse Vereniging Languedoc-Roussillon (NVLR), de Association Alpes-Pays-Bas in Grenoble, en de Cercle Néerlandais in Lille. De FANF is een federatieve vereniging zonder winstoogmerk en heeft voor de Franse wetgeving een juridische status van “Association” in de zin van de Franse wet van 1901 op verenigingen (Loi de 1901 sur les Associations).

De oprichters wilden een organisatie opzetten die de belangen van de Nederlanders in Frankrijk behartigt. Natuurlijk doen de diverse verenigingen daar zelf ook het nodige aan. Echter door samenwerking en het stimuleren van onderlinge communicatie tussen de verenigingen zal een betere informatie-uitwisseling tot stand komen was de gedachte.

Inmiddels is de FANF uitgegroeid tot een federatie van 20 Nederlandse verenigingen die in de verschillende regio’s van Frankrijk bestaan. In totaal zijn dat ruim 5000 Nederlanders. Door hun verenigingslidmaatschap profiteren ze automatisch van de praktische informatie die de federatie regelmatig verstrekt aan de aangesloten verenigingen. In de praktijk heeft de federatie zich sterk gericht op juridische en fiscale zaken, zorgverzekering en sinds kort ook op onderwijs van de Nederlandse taal in Frankrijk.

Momenteel zijn er drie vaste werkgroepen: fiscale en juridische aangelegenheden, sociale zaken en gezondheid, en onderwijs in de Nederlandse taal.

Ambassade

De Nederlandse ambassade in Parijs beschouwt de federatie als een belangrijk communicatiekanaal naar de Nederlandse gemeenschap in Frankrijk. Ook fungeert de FANF als een schakel naar de Nederlandse en Franse overheden om in samenwerking met hen voorkomende problemen op te lossen. Voorbeelden: de invoering van een nieuw Nederlands zorgstelsel in 2006 en sinds kort ook de onderwijskwesties.

Website

Om een goede communicatie tussen de leden en de buitenwereld te verzekeren heeft de FANF een website opgezet (www.fanf.fr) en publiceert zij regelmatig een Nieuwsbrief die onder de leden verspreid wordt. Wie meer wil weten over de FANF kan de website raadplegen.

Bestuur

De Federatie heeft een klein bestuur dat is samengesteld uit leden van de aangesloten verenigingen. Zij worden verkozen door de algemene ledenvergadering voor een periode van drie jaar. Sinds 2010 heeft het bestuur ook een overleg met de voorzitters van de aangesloten verenigingen opgezet, het z.g. voorzittersoverleg.

Nederlandse verenigingen

De gegevens van de Nederlandse verenigingen zijn terug te vinden op de website van FANF.

Op internet: www.fanf.fr


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Restos du Cœur

  Franse liefdadigheidsorganisatie die voedsel verdeelt onder dak- en thuislozen.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention