allesfrans.com
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
 • Franse wegen worden voorzien van geluidswaarschuwingssystemen

  In een besluit van 14 januari 2020 staat te lezen dat de Franse overheid permanente of tijdelijke geluidssignaalsystemen gaat plaatsen op wegen en snelwegen.
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
  
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkPraktische tips"Bon" of "bien"?

"Bon" of "bien"?

maandag 10 maart 2014 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 21 april 2014

"Bon" en "bien" worden vaak verward, omdat ze enigszins vergelijkbaar betekenissen hebben en ze beide kunnen worden gebruikt als bijvoeglijke naamwoord, bijwoord of zelfstandig naamwoord.

Het vorige artikel in deze rubriek: "Bon" en zijn alternatieven
Beoordeling:
3 stemmen
Bezoeken: 2.049
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Als bijvoeglijk naamwoord

"Bon" is meestal een bijvoeglijk naamwoord. Het verandert een zelfstandig naamwoord en betekent goed, geschikt, efficiënt, correct, nuttig, enzovoort.
"Bien" betekent goed, moraal, recht, gezond, enzovoort en kan alleen worden gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord met koppelwerkwoorden zoals "être".

Bon Bien
Il est bon etudiant. Il est bien comme etudiant.
Hij is een goede leerling. Hij is een goede leerling.
 
J’ai passe une bonne soiree. Ça serait bien!
Ik had een leuke avond. Dat zou goed zijn!
 
Il a bon cœur. Très bien!
Hij heeft een goed hart. Heel goed!
 
Ce timbre n’est pas bon. Je suis bien partout.
Deze zegel is niet geldig. Ik ben overal op mijn gemak.
 
Luc est bon pour le service. Ce n’est pas bien de dire ça.
Luc is geschikt voor (militaire) dienst. Het is niet leuk om dat te zeggen.
 
Je le trouve bien.
Ik vind het leuk.

Als bijwoord

"Bien" is meestal een bijwoord. Het betekent "goed" of kan worden gebruikt om iets te benadrukken.
In de uitzonderlijke gevallen dat "bon" wordt gebruikt als een bijwoord, betekent het "goed" of "aangenaam".

Bien Bon
J’ai bien dormi. Il fait bon ici.
Ik heb goed geslapen. Het is hier leuk/gezellig.
 
Il se porte bien. Il fait bon vivre.
Hij is in goede gezondheid. Het is goed om te leven.
 
Je vais bien, merci. Il fait bon etudier.
Het gaat goed met me, dank je. Het is goed om te studeren.
 
La radio ne marche pas bien. Ça sent bon!
De radio werkt niet goed. Dat ruikt goed!
 
Je le vois bien souvent.
Ik zie hem heel vaak.
 
J’ai bien dit ça.
Ik zei dat echt.

Als zelfstandig naamwoord

"Bon" kan verwijzen naar elk soort belangrijk of officiëel document: formulier, obligatie, coupon, waardebon, enzovoort.
"Bien" betekent goed in algemene zin, en "biens" zijn goederen (in tegenstelling tot diensten).

Bon Bien
un bon à vue le bien publique
aanmaning algemeen welzijn
 
un bon de caisse le bien et le mal
een kassabon goed en kwaad
 
un bon de commande dire du bien de
bestelformulier goed spreken over
 
un bon de livraison faire du bien à quelqu’un
leveringsbon, vrachtbrief iemand goed doen
 
un bon de reduction biens immobiliers
kortingscoupon vastgoed

Samengevat

  Bon Bien
bijvoeglijk naamwoord goed goed
bijwoord mooi goed
zelfstandig naamwoord formulier, obligatie goederen

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |