allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkPraktische tips"Bon" en zijn alternatieven
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

"Bon" en zijn alternatieven

maandag 10 maart 2014 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 21 april 2014

Op school leren we de standaardwoordjes, maar er zijn genoeg alternatieven voor "bon".

Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 1.699
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Agréable

Aangenaam

Il est toujours agréable de vous voir Het is altijd goed om je te zien
C’était une conversation agréable Het was een goed (aangenaam) gesprek

Bien

Goed (ook van moraal), juist, gezond

Ça serait bien ! Dat zou goed zijn!
Ce sont des gens bien Dat zijn goede mensen
Bien is onveranderlijk en kan alleen met verbindingswerkwoorden (zoals être) als bijvoeglijk naamwoord worden gebruikt.
Bien wordt meer gebruikt als bijwoord in de betekenis "goed, in orde."

Bon

Goed

Bonne idée ! Goed idee!
C’est un bon étudiant Hij is een goede leerling

Excellent

Uitstekend

Il a répondu en excellent français Hij heeft in uitstekend (foutloos) Frans geantwoord
C’est excellent ! Dat is uitstekend/geweldig

Exceptionnel

Uitzonderlijk, bijzonder

Il a un talent exceptionnel Hij heeft een bijzonder talent
C’est une occasion exceptionnelle Het is een bijzondere gelegenheid
Exceptionnel is een valse bloedverwant van "bon", want het kan ook een uitzondering op een regel aangeven:
un numéro exceptionnel een speciale editie

Extraordinaire

Buitengewoon

C’est un livre extraordinaire Het is een buitengewoon boek
Elle a connu un succès extraordinaire Ze is buitengewoon succesvol geweest
Net zoals in het Engels kan het ook "anders dan gewoon" betekenen, zonder dat het ook goed hoeft te zijn:
Il a eu un accident extraordinaire Hij heeft een ongewoon ongeluk gehad

Merveilleux

Verbazend, uitstekend

C’était un spectacle merveilleux Het was een geweldige show
Le vin est merveilleux cette année De wijn is dit jaar uitstekend

Remarquable

Opmerkelijk

Il est remarquable qu’elle ne soit pas au courant Het is opvallend dat zij niet op de hoogte is
C’est un homme remarquable Hij is een opmerkelijke man

Tant mieux

Des te beter (letterlijk: "zo veel beter")

Tant mieux pour lui Des te beter voor hem
Tant mieux, je n’avais pas vraiment envie d’y aller. Dat is maar beter. Ik had toch al geen zin om te gaan.
Het tegengestelde van tant mieux is tant pis.

Chouette

Geweldig, leuk

J’ai trouvé un chouette chapeau Ik heb een leuk hoedje gevonden
C’est une chouette fille Het is een leuk meisje

Cool

(franglais) cool, gaaf

Elle est cool, cette fille Dat meisje is cool
Il a l’air cool Hij ziet er gaaf uit

Épatant

Prima, puik, geweldig

C’est épatant ! Dat is geweldig
On est allé à une soirée épatante We zijn naar een gaaf feest geweest
Épatant was een populair woord inde jaren ’50 en ’60; nu komt het wat ouderwets over.

Extra

Geweldig, speciaal

Ce vin est extra Deze zijn is geweldig
J’ai vu un film extra Ik heb een geweldige film gezien

Formidable

Geweldig

C’est formidable ! Dat is geweldig
Il est formidable que... Het is geweldig dat...
Formidable kan ook "enorm" betekenen.
Formidable is ook een Engelse "valse vriend", want het Engelse woord "formidable" betekent ontzagwekkend of geducht.

Génial

Geweldig, fantastisch, briljant

C’était génial ! Dat was geweldig!
J’ai entendu une blague géniale Ik heb een geweldige mop gehoord

Super

Geweldig, super

In het Frans ligt de klemtoon op de tweede lettergreep!
 
Elle est super, cette nana Dat meisje is geweldig
Super ! Super!

 

Lees ook:
Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 • "Bon" en zijn alternatieven 18 maart 2014 13:39, door Robert van der Wijk

  leerzame opsomming van deze alternatieven voor goed -beter-best! Dank

  • "Bon" en zijn alternatieven 13 augustus 2014 10:34, door Anita Oerlemans

   Wat in de spreektaal ook heel veel wordt gebruikt is "NICKEL".

   Het is een uitdrukking van grote waardering; super, heel graag, goed, leuk, prima, oké, gaaf, goed idee.

   Bijvoorbeeld:
   "Ce pantalon est nickel" (dat is een hele leuke broek)
   Vraag "Tu veut aller à la piscine?" Antwoord "Nickel" (Wil je naar het zwembad? Ja, goed idee)

 

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention