allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkPraktische tips"Mieux" en "meilleur"
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

"Mieux" en "meilleur"

maandag 10 maart 2014 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 6 september 2015

De woorden "mieux" en "meilleur" worden beide in het Nederlands met hetzelfde woord vertaald: "beter" of "best". In het Frans bestaat er wel degelijk onderscheid. Wanneer gebruik je "mieux" en wanneer "meilleur"?

Het vorige artikel in deze rubriek: "Bon" of "bien"?
Beoordeling:
2 stemmen
Bezoeken: 5.824
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Mieux

Het woord mieux betekent letterlijk "beter" of "best". Je vindt het terug in vele Franse uitdrukkingen. We geven er een aantal, zoals "in prima gezondheid".

(une) faute de mieux bij gebrek aan beter
faire de son mieux zijn best doen
de son mieux zo goed als men kan
changer/changement en mieux ten goede veranderen
au mieux op z’n best
tant mieux ! des te beter! / gelukkig maar!
aller de mieux en mieux steeds beter gaan
pour mieux dire juister gezegd
pour le mieux opperbest
il vaut mieux... het is beter om...
qui mieux est wat beter is
faire mieux que er beter aan doen om
des mieux heel goed
au mieux de sa forme In prima conditie, in beste vorm
au mieux de nos intérêts in ons beste belang
un dîner des mieux réussis een welgeslaagd diner
en mettant les choses au mieux op z’n best
le mieux-être verbeterde levensstandaard
le mieux serait de... het beste zou zijn om...
mieux que jamais beter dan ooit
le mieux-vivre het betere leven
qui mieux est wat beter is
s’attendre à mieux beter verwachten
espérer mieux op betere dingen hopen
être le mieux du monde in blakende gezondheid verkeren
être le / au mieux du monde avec quelqu’un op goede voet staan met iemand
se sentir mieux zich beter voelen
valoir mieux beter (waardevoller) zijn
les mieux payés de best betaalden
J’aime mieux me promener Ik ga liever wandelen.
Elle est mieux que ça soeur Ze ziet er beter uit dan haar zuster.
Qui dit mieux ? Wie biedt meer?
C’est ce qui se fait de mieux. Dat is het beste wat er is
C’est on ne peut mieux. Dat is helemaal goed (dat kan niet beter).
Faites pour le / au mieux. Doen wat je het beste lijkt.
Il ne s’est jamais mieux porté. Hij is nog nooit zo goed geweest.
Il peut faire mieux. Hij kan beter.
Ils ne valent pas mieux l’un que l’autre. De een is niet beter dan de ander.
Il y a un / du mieux. Er is wat verbetering.
J’ai fait le / du mieux que j’ai pu. Ik heb mijn uiterste best gedaan.
Le mieux est l’ennemi du bien. Het beste is de vijand van het goede.
Être au mieux avec quelqu’un. Heel goed met iemand kunnen opschieten.
Mieux vaut plier que rompre. Pas je aan en overleef.
Mieux vaut prévenir que guérir. Voorkomen is beter dan genezen.
Mieux vaut tard que jamais. Beter laat dan nooit.
Le plus tôt sera le mieux. Hoe eerder hoe beter.
Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras. Beter een vogel in de hand dan 10 in de lucht.
Tout va le mieux du monde. Alles gaat prima.
Tu n’as rien de mieux à faire ? Heb je niets beters te doen?
Je ne demande pas mieux. Ik wil niets liever.

Meilleur

Het woord meilleur betekent letterlijk "beter" of "best" en is in vele uitdrukkingen terug te vinden.

de (la) meilleure qualité van betere (of beste) kwaliteit
le meilleur des deux de betere van de twee
meilleur marché goedkoper
meilleurs vœux beste wensen
son meilleur(e) ami(e) iemands beste vriend(in)
acheter au meilleur prix voor de beste prijs kopen
avoir meilleur goût bester smaken
donner le meilleur de soi-même het beste van zichzelf geven
garder/réserver le meilleur pour la fin het beste voor het laatst bewaren
partir de meilleure heure vroeger vertrekken
prendre le meilleur sur quelqu’un het betere van iemand krijgen
prendre (une) meilleure tournure een betere wending nemen
C’est la meilleure ! Dat is sterk!
Ce ne sont pas toujours les meilleurs qui sont récompensés. De beste winnen niet altijd.
C’est le meilleur des hommes. Hij is de beste mens.
...et le meilleur dans tout ça, c’est ...en het beste van alles is
Il est meilleur que moi. Hij is een beter mens dan ik.
Dans le meilleur des cas In het beste geval
Il fait meilleur Het is beter weer
J’en passe et des meilleures ! En dat is nog niet alles! Het wordt nog beter!
le meilleur des mondes possibles het beste van alle mogelijke werelden
Pour le meilleur et pour le pire. In voor- en tegenspoed.
Que le meilleur gagne. Dat de beste mag winnen.
La raison du plus fort est toujours la meilleure. Het recht van de sterkste.
Tu connais la meilleure ? En weet je wat het beste is?

Mieux of meilleur

Net zoals bij "bon" en "bien" is het gebruik van "mieux" en "meilleur" soms verwarrend. "Meilleur" is de vergrotende en overtreffende trap van "bon", terwijl "mieux" de vergrotende en overtreffende trap is van "bien". Bij een vertaling naar het Nederlands (een ook naar het Engels) is er geen onderscheid tussen meilleur en mieux. Dat vraagt om verwarring!

  vervorming van meilleur vervorming van mieux Nederlandse vertaling
vergrotende trap meilleur, meilleure,
meilleurs, meilleures
mieux beter
overtreffende trap le meilleur, la meilleure,
les meilleurs, les meilleures
le mieux, la mieux,
les mieux
de beste
 

Een keuze tussen meilleur en mieux is feitelijk een kwestie van kiezen tussen bon en bien, maar in vergrotende of overtreffende trap. In het algemeen kun je stellen dat meilleur wordt gebruikt om zelfstandige naamwoorden te vergelijken, terwijl mieux bij een werkwoord hoort.

Verklaring Vergelijkend Overtreffend
Il a une bonne place. Il veut une meilleure place. Il veut la meilleure place.
Hij heeft een goede plaats. Hij wil een betere plaats. Hij wil de beste plaats.
 
C’est un bon film. C’est un meilleur film. C’est le meilleur film.
Het is een goede film. Het is een betere film. Het is de beste film.
 
Elle s’habille bien. Il s’habille mieux. Je m’habille le mieux.
Zij kleedt zich goed. Hij kleedt zich beter. Ik kleed me het best.
 
J’écris bien. Tu écris mieux (que moi). Il écrit le mieux (de tout).
Ik schrijf goed. Jij schrijft beter (dan ik). Hij schrijft het best (van iedereen).
Met het werkwoord être en andere koppelwerkwoorden wordt meestal mieux gebruikt - behalve wanneer je in de zin een zelfstandig naamwoord vergelijkt, want dan gebruik je meilleur.
Denk maar terug aan het gebruik van bien of bon om te beslissen of je mieux of meilleur moet gebruiken.
 
Je vais mieux maintenant. Cette loi est meilleure.
Nu voel ik me beter. Deze wet is beter.
 
Luc est mieux comme ami. Je la trouve meilleure (que l’autre).
Luc is een betere vriend. Dat vind ik beter (dan het andere).
 
C’est mieux de dire la vérité. La meilleure chose, c’est de dire la vérité.
Het is beter om de waarheid te vertellen. Het beste is om de waarheid te vertellen.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • "Thuis"

  In het Nederlands kunnen we het woordje thuis in allerlei zinsvormen gebruiken, maar in het Frans is dat wat moeilijker.

Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 • "Mieux" en "meilleur" 6 juli 04:22, door W. Steenstra

  Heel simpel: "Meilleur" is een bijvoeglijk naamwoord en "Mieux" is een bijwoord.
  Hetzelfde geldt voor respectievelijk "Bon" (bijv. nmw) en "Bien" (bijw.);
  dáárom horen die woorden 2 aan 2 bij elkaar.

 

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention