allesfrans.com

 • Krachtige aardbeving in Drôme

  5.4: zulke hevige aardbevingen zijn zeldzaam in Frankrijk.

 • Frauduleuze aanbieders van FDJ-aandelen

  Alleen aanbieders van beleggingsdiensten of financiële beleggingsadviseurs met de vereiste referenties kunnen inschrijvingen registreren.

 • Soorten fittingen en hun codering

  Wat zijn de meest gangbare fittingen en voor welke lampen worden ze gebruikt.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • De taal van de Franse jeugd (2)

  De taal is constant in ontwikkeling. Bij de ene taal gaat dat sneller dan bij de andere, maar vooral de taal die de jeugd gebruikt, kent dagelijks nieuwe woorden en  (...)

  
BeginpaginaWerk en inkomenScholingErkenning van verworven competenties (VAE)

Erkenning van verworven competenties (VAE)

dinsdag 11 maart 2014 , door Hanjo

Validation des acquis de l’expérience (VAE), ofwel validatie van opgedane ervaring is een individueel recht. Het geeft recht op een gedeeltelijke of volledige kwalificatie op basis van professionele ervaring.

Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 75
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De certificering kan een diploma worden, of in een bewijs van vakbekwaamheid (titre à finalité professionnelle) of een getuigschrift resulteren. De certificering wordt verkregen zonder een opleiding te volgen.

Op een website van de Franse overheid is alles terug te vinden over de certificering. Je vindt de link onder dit artikel.

Begunstigden

VAE is beschikbaar voor iedereen:

die ten minste 3 jaar een beroepswerkzaamheid heeft uitgevoerd,
ongeacht hun status (werknemer, ambachtelijke, onafhankelijke arbeider, al dan niet met vergunning, vrijwilliger, ... ).
 

Natuurlijk moet de activiteit betrekking hebben op het onderwerp van het verzoek om erkenning van de opgedane ervaring.

Een werkgever kan besluiten om een of meer aandelen van de VAE in te schrijven in een opleidingsplan voor een medewerker. In dit geval behoudt de begunstigde zijn status met inbegrip van zijn bezoldiging, sociale bescherming en de verplichtingen ten aanzien van zijn werkgever. Weigering om deel te nemen in een VAE kan als wangedrag of reden tot ontslag worden beschouwd.

Een werkzoekende, al dan niet met uitkering, kan onder bepaalde voorwaarden ook profiteren van de VAE.

In ziekenhuizen of de publieke sector kan het individuele recht op opleiding (DIF[1]) worden gebruikt voor de financiering van de VAE, net als in de particuliere sector het geval is.

Betroffen beroepservaring

De erkende professionele ervaring zijn de volgende:

werknemer,
officieel agent van niet-gelicentieerde openbare dienst;
zelfstandige (bijvoorbeeld handelaar, collaborateur koopman, vakman, professional in een vrij beroep),
vrijwilliger (vakbond of vereniging).
 

De duur van de beroepservaring moet minimaal 3 jaar zijn.

De duur houdt rekening met de activiteit in een al dan niet aaneengesloten periode als full-timer of part-timer, in Frankrijk of in het buitenland.
Het is ook mogelijk om de validatie van voltooide voortgezette studies in het buitenland aan te vragen.

Aanvragen

Kijk op onderstaande website.

Op internet: www.vae.gouv.fr


Voetnoten:

[1DIF = Droit Individuel de Formation

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Wet op de beroepsopleiding

  De nieuwe wet op de beroepsopleiding, werkgelegenheid en sociale democratie werd op 6 maart 2014 gepubliceerd in het Franse Publicatieblad.

Bron:

Code du travail: artikel L6111-1;
Code du travail: Artikelen L6411-1, L6421-1 tot L6421-4;
Code de l’éducation: artikelen L613-3 tot L613-6.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |