allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenKiesstelselTwee manieren van stemmen
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Twee manieren van stemmen

vrijdag 21 maart 2014 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

Franse gemeenteraadsverkiezingen worden in principe om de zes jaar gehouden. Het stemsysteem is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Niet eerder dan vrijdag en later op de zondag na de verkiezing, de nieuw gekozen gemeenteraad bijeen om de burgemeester en zijn plaatsvervangers kiezen .

Het vorige artikel in deze rubriek: Blanco stem
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 189
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Twee belangrijke veranderingen in 2014

De gemeenteraadsverkiezingen op 23 en 30 maart 2014 worden gekenmerkt door twee belangrijke vernieuwingen:

Kiezers van alle gemeenten met méér dan 1000 inwoners kiezen hun raadsleden volgens dezelfde stemmethode. Dit kiessysteem, dat een gelijkheidsprincipe aan de kandidatenlijsten oplegt, was voorheen voorbehouden aan gemeenten met meer dan 3.500 inwoners. Deze wijziging (wet van 17 mei 2013) betreft 6.550 gemeenten en houdt in dat bijna 16.000 gemeenteraadsleden extra verkozen moeten worden.
Met een enkele stemming wordt voor zowel de raadsleden voor de gemeente als voor de gemeenschap gekozen. De laatste zijn vertegenwoordigers van de gemeente binnen de intercommunale structuur waar die toe behoort. Deze hervorming (wet van 16 december 2010) is bedoeld om een ​​echte democratische legitimiteit te verlenen aan de openbare intergemeentelijke samenwerking (EPCI) met hun eigen belastingen. In het verleden werden de EPCI-vertegenwoordigers van de gemeenten gekozen door de raadsleden. De wet van 17 mei 2013 stelt hiervoor twee manieren van stemmen vast: één voor gemeentes met minder dan 1000 inwoners en één voor 1.000 of meer inwoners.
 

Minder dan 1000 inwoners

Scrutin majoritaire plurinominal de liste
In gemeenten met minder dan 1.000 inwoners worden raadsleden in twee rondes verkozen bij meerderheid van stemmen per lijst. In het Engels wordt dit systeem "block voting" genoemd.

Het aantal raadsleden dat wordt verkozen hangt af van de grootte van de gemeente. In 2014 is het aantal raadsleden van de gemeenten met minder dan 100 inwoners verlaagd van 9 naar 7.

Het indienen van een verklaring van de kandidatuur is nu verplicht, ongeacht de grootte van de gemeente. De eis van gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen is niet vereist voor gemeentes met minder dan 1000 inwoners. Kandidaten kunnen zich onafhankelijk aanbieden of als groep op een lijst.

Op het stembiljet kan de kiezer de zo ontstane lijst van kandidaten aanpassen, wat "panachage" genoemd wordt. In 2014 zijn de voorwaarden van deze panachage anders dan bij vorige verkiezingen. De kiezer mag nog wel namen op de lijst doorstrepen, maar het is niet langer mogelijk om een persoon die niet genomineerd is aan de lijst toe te voegen.

De uitgebrachte stemmen (suffrages) worden afzonderlijk per kandidaat geteld en niet per lijst. Om direct in de eerste ronde een zetel in de raad te krijgen, moet een kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben en dat aantal stemmen moet ten minste een kwart van de geregistreerde kiezers vertegenwoordigen.

Een tweede ronde wordt gehouden voor de overige vacante zetels. Alleen kandidaten uit de eerste ronde zijn verkiesbaar, tenzij hun ​​aantal onvoldoende is voor het aantal zetels. Om in de tweede ronde gekozen te worden is een relatieve meerderheid voldoende, ongeacht het aantal stemmers. In geval van een gelijke stand wordt de oudste kandidaat verkozen.

In 2014 worden voor het eerst de gemeenschapsvertegenwoordigers van gemeenten met minder dan 1.000 inwoners aangewezen in de volgorde van de lijst, dat wil zeggen de burgemeester, gevolgd door diens assistenten (adjoints, wethouders) en raadsleden die de meeste stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen ontvangen.

Vanaf 1000 inwoners

Scrutin proportionnel de liste
De wet van 17 mei 2013 verlaagt de drempel voor de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging van 3500 naar 1000 inwoners. De stemming voor de gemeenten met 1000 of meer inwoners gaat volgens het proportionele lijstenstelsel in twee rondes (zonder mogelijkheid de volgorde van de lijst te veranderen) met een absolute meerderheid voor de winnende lijst.

Het indienen van een verklaring van de kandidatuur is vereist voor elke stemming. Een kandidaat kan niet in meerdere kieskringen of lijsten worden opgenomen. Sinds de wet van 31 januari 2007 moeten deze lijsten aan het gelijkheidsbeginsel voldoen: ze moeten zijn samengesteld uit evenveel vrouwen als mannen, waarbij een vrouw en een man afwisselend aan elkaar gekoppeld zijn. De door de gemeenteraad verkozen loco-burgemeesters zijn ook onderworpen aan een verplichting van pariteit.

Behaalt een lijst in de eerste ronde een volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen, dan krijgt die lijst de helft van de beschikbare zetels. De overige zetels worden proportioneel verdeeld over de hoogste gemiddelde van alle lijsten met meer dan 5% van de uitgebrachte stemmen. Concreet wordt het quotiënt berekend ( aantal stemmen gedeeld door te vervullen zetels). Voor ieder quotiënt dat een lijst behaalt, wint ze een zetel. Voor de verdeling van de overgebleven zetels wordt het gemiddelde van elke lijst gebruikt (aantal behaalde stemmen gedeeld door de zetels verkregen onder quotiënt 1 en 2 , 3 voor de volgende zetels). De lijst met het hoogste gemiddelde wint de zetel.

In een eventuele tweede ronde doen alleen de lijsten mee die in de eerste ronde ten minste 10% van de uitgebrachte stemmen behaalden. Ze kunnen veranderingen toepassen, waaronder het samenvoegen met andere lijsten (die ten minste 5% van de uitgebrachte stemmen kregen). De zetelverdeling wordt vervolgens uitgevoerd zoals in de eerste ronde.

Vertegenwoordigers van de gemeenschap worden gekozen door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De kiezer stemt op dezelfde dag in dezelfde stemming voor beide. De zetelverdeling wordt op dezelfde wijze uitgevoerd als voor de gemeenteraad.

Parijs, Lyon en Marseille

Deze steden hebben een speciale verkiezing voor de gemeenteraad. De verkiezing geschiedt per sector. In Parijs en Lyon is een sector een arrondissement; in Marseille bestaat een sector uit twee arondissementen. In elke sector van de stad worden de raadsleden verkozen door middel van een lijstenstelsel in twee rondes met evenredige vertegenwoordiging.

De verkiezingen van raadsleden voor sector en gemeente vinden op hetzelfde moment plaats en onder dezelfde regels en dezelfde lijst. Na de verkiezing wijzen de raadsleden een deelgemeente-burgemeester aan. De wet van 5 augustus 2013 verwijdert de eis dat deze ook lid moet zijn van de raad, maar het ambt van burgemeester van de gemeente en burgemeester van het arondissement of sector blijft onverenigbaar.

Indien van toepassing volgt de verkiezing die van een gemeente met meer dan 1.000 inwoners.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention