allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse samenlevingOnderwijsAlgemene basiskennis
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Algemene basiskennis

donderdag 24 april 2014 , door Hanjo

Le socle commun de connaissances et de compétences is de basiskennis die sinds 2009 wordt doorgevoerd van basisschool vervolgonderwijs.

Het vorige artikel in deze rubriek: "Terug naar school"-premie
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 173
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Ze geeft weer wat elke student moet weten en beheersen aan het einde van de leerplicht. Sinds 2011 is het beheersen van deze zeven basisvaardigheden een voorwaarde voor het verkrijgen van het nationale certificaat (DNB).

De zeven belangrijke vaardigheden zijn samengesteld uit essentiële kennis, gebruiksvaardigheid en algehele attitude, essentieel voor het hele leven, zoals openheid naar anderen, nieuwsgierigheid, creativiteit, zelfrespect en respect voor anderen.

Het beheersen van de Franse taal

Een absolute prioriteit:
- verschillende teksten kunnen lezen en begrijpen;
- kwaliteit van geschreven uitdrukking;
- mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
- het leren van spelling en grammatica;
- alledaagse woordenschat.

Een vreemde, levende taal

De leerling moet in staat zijn :
- een korte mondelinge en korte schriftelijke, eenvoudige tekst te begrijpen;
- zich verstaanbaar te maken (mondeling en schriftelijk) met behulp van reguliere uitdrukkingen.

Wiskunde, wetenschap en technologie

De belangrijkste elementen van de wiskunde en wetenschappelijke en technologische cultuur.
In de wiskunde:
- op basis van rekenen en geometrische elementen moet de student leren om vraagstukken op te lossen.

Met betrekking van de wetenschappelijke en technologische kennis leren de studenten:
- de structuur en werking van de aarde en het universum;
- materie en haar fysische en chemische eigenschappen, energie;
- kenmerken van het leven (cellen, biodiversiteit, evolutie van soorten);
- het ontwerp, de bouw en exploitatie van technische objecten.

Van de leerling wordt een onderzoekende houding verwacht om zo kennis te vergaren en te leren handelen in een perspectief van duurzame ontwikkeling.

Conventionele informatietechnologie en communicatie

Elke student leert het verantwoord gebruik van informatietechnologie en communicatie (ICT). Een IT en Internet Certificaat (B2i) bevestigt de beheersing van deze technieken.

Humanistische cultuur

Humanistische cultuur draagt ​​bij aan de vorming van het oordeel, de smaak en de gevoeligheid, verworven door:
- geschiedenis;
- geografie (landschappen en gebieden, bevolking, enz.);
- literatuur en kunst (de grote werken).

De studenten worden geïntroduceerd in de kunstgeschiedenis en persoonlijke artistieke praktijken worden aangemoedigd.

Sociale en burgerschapscompetenties

Als individu en als burger leert de leerling de basisregels van het leven in de samenleving en voert deze in op school. Kennis wordt bijgebracht op verschillende gebieden :
- de rechten en plichten van de burgers;
- noties van verantwoordelijkheid en vrijheid en de relatie tussen beide;
- de beginselen van de rechtsstaat, de instellingen van de staat van de Europese Unie.

Autonomie en initiatief

Over autonomie en initiatief leert de leerling gedurende de hele schoolperiode tijdens vaklessen en schoolactiviteiten:
- autonoom zijn in het werken;
- betrekken zijn bij een project tot aan de oplevering (maken van een presentatie, het vinden van een stageplek, deelnemen aan een club of vereniging, teamwork);
- bouwen aan toekomstplannen.

Door het ontwikkelen van deze vaardigheden krijgt de student de middelen om te slagen in het onderwijs en zijn beroepscarrière, alsmede zich aan te passen bij veranderingen in het persoonlijke, sociale en professionele leven.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Begeleiding van de student

  Op basis van het profiel van een leerling wordt deze begeleid en geholpen om zich te oriënteren op hun professionele integratie in de maatschappij.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention