allesfrans.com
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
 • Franse wegen worden voorzien van geluidswaarschuwingssystemen

  In een besluit van 14 januari 2020 staat te lezen dat de Franse overheid permanente of tijdelijke geluidssignaalsystemen gaat plaatsen op wegen en snelwegen.
 • Bronwater voor huishoudelijk gebruik

  Wat zijn de regels in Frankrijk en hoe ziet de installatie eruit.

 • Quiz: Plaatsnamen en hun homoniemen

  Test je geografische kennis en die van de Franse taal met deze 16 quizvragen.

  
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenWetgevende machtHet Franse Parlement

Het Franse Parlement

dinsdag 8 april 2014 , door Hanjo

Een parlement is het hoogst verkozen beraadslagende orgaan van een democratische rechtsstaat, bestaande uit verkozen vertegenwoordigers van het volk, dat een essentiële rol speelt in de totstandkoming van wetgevende akten en in zijn totaliteit of in zijn onderdelen controle uitoefent op de uitvoerende macht. De naam is afgeleid van het Franse parler, wat "praten" betekent; een parlement is een gesprek, een discussie, dus een vergadering waar mensen discussiëren over zaken.

Het vorige artikel in deze rubriek: Hoe wordt de Franse regering samengesteld
Beoordeling:
Bezoeken: 412
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een volksvertegenwoordiging heet alleen parlement in een parlementair systeem, haar tegenhanger in een presidentieel systeem wordt congres genoemd.
Van de naar schatting 180 landen in de wereld hebben 60 een "bicameraal" systeem. Zo kent Nederland de Staten Generaal, bestaande uit de Eerste en Tweede Kamer. Het Federaal Parlement van België bestaat uit de Kamer (van Volksvertegenwoordigers) en de Senaat. Duitsland heeft de Bondsdag en Bondsraad.

Franse parlement

Parlement Français is de benaming van het tweekamerparlement van Frankrijk. Het Parlement vormt de wetgevende macht van de Franse regering. Het bestaat uit de volgende kamers:

Hogerhuis (Chambre haute) - Senaat (Sénat)
Lagerhuis (Chambre basse) - Franse Nationale Vergadering (Assemblée Nationale Française)
 

De Senaat telt 326 leden en zetelt in het Palais du Luxembourg, de Franse Nationale Vergadering telt 577 leden en zetelt in het Palais Bourbon.

Op internet: De website van het Franse Parlement


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • De Franse senaat

  De Franse Senaat bestaat sinds 2010 uit 348 verkozenen. Ze worden gekozen voor een periode van 6 jaar.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |