allesfrans.com

 • CV: het fiscaal vermogen van een voertuig

  Een administratieve eenheid die de hoogte van de leges voor een kentekenbewijs bepaalt.

 • Franse kopen minder vlees bij de slager, maar ze consumeren meer!

  Deze toename van de individuele consumptie is gebaseerd op een toename van de vleesconsumptie buitenshuis.

 • Krachtige aardbeving in Drôme

  5.4: zulke hevige aardbevingen zijn zeldzaam in Frankrijk.

 • CV: het fiscaal vermogen van een voertuig

  Een administratieve eenheid die de hoogte van de leges voor een kentekenbewijs bepaalt.

 • Franse kopen minder vlees bij de slager, maar ze consumeren meer!

  Deze toename van de individuele consumptie is gebaseerd op een toename van de vleesconsumptie buitenshuis.

  
BeginpaginaFranse samenlevingFranse publieke opinie1 op 3 Fransen zegt enigszins racistisch te zijn

1 op 3 Fransen zegt enigszins racistisch te zijn

zaterdag 19 april 2014 , door Hanjo

35% van de Fransen zegt "enigszins" of "een beetje" racistisch te zijn, blijkt uit het jaarverslag over de strijd tegen racisme, antisemitisme en vreemdelingenhaat.

Het vorige artikel in deze rubriek: Euthanasie in Frankrijk
Beoordeling:
Bezoeken: 224
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Racistische praten is vorig jaar gemeengoed geworden, vooral tegen moslims en Roma’s, analyseert een jaarlijks verslag over de strijd tegen racisme, antisemitisme en vreemdelingenhaat dat dinsdag werd gepubliceerd.

Op de lange termijn neemt het racisme in Frankrijk af. De tijd van racistische aanvallen is voorbij, maar het racisme dat vandaag gedijt is meer "sneaky" en niet langer voorbehouden aan extreme splintergroepen. Het dringt door in alle lagen van de samenleving, meldt de Nationale Raadgevende Commissie voor de Mensenrechten (CNCDH). De zondebokken van vandaag zijn vooral de Roma’s die zijn gestigmatiseerd, ook de overheid, en de Arabische moslims.

Fransen menen meer racistisch te zijn

In een representatieve steekproef onder 1.026 volwassenen zegt 9% "zeer racistisch" te zijn (2% meer dan in 2012) en 26% "een beetje racistisch" (+4%). Steeds meer Fransen menen dat de integratie van buitenlanders hapert (63%, +7% ten opzichte van 2012). De Islam is de minst positief aangeschreven religie en 80% van de respondenten is van mening dat de hoofddoek een probleem is bij het leven in de maatschappij.

Roma migranten lijden aan een uiterst negatief beeld: 85% van de respondenten meent dat zij vaak kinderen laten werken (+10% ten opzichte van 2012) en 78% dat ze voornamelijk leven van diefstal en handel (+7%).

De tolerantie-index, berekend op basis van een reeks aan de respondenten gestelde vragen, daalde voor het vierde achtereenvolgende jaar.

Hoe meer cultureel, hoe minder racistisch

De Fransen blijven echter ondubbelzinnig het antisemitisme veroordelen en het "acceptatieniveau" van Joden blijft veel hoger dan voor alle andere groepen.

85% van de respondenten is van mening dat Joden net zo goed Fransen zijn als andere Fransen (tegen 65% voor moslims). Clichés zoals Joden en geld blijven zeer persistent en gedeeld volgens de studie.

Volgens cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn antisemitische daden en bedreigingen met 31% gedaald tussen 2012 en 2013 terwijl anti-islamitische daden stegen met 11%.

Eén van de aanbevelingen van de commissie doelt op onderwijs en opleiding, omdat de opiniepeilingen aantonen aan dat mensen met een hoger cultureel niveau, minder racistisch zijn.

Het goede voorbeeld

De CNCDH herhaalt haar wens om een ​​observatorium van racisme, antisemitisme en vreemdelingenhaat op internet te creëren en hoopt op het goede voorbeeld op het hoogste niveau, waar de linkse regering wat steken heeft laten vallen rond de Roma-kwestie.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |