allesfrans.com
 
BeginpaginaEen (t)huis in FrankrijkOnroerendgoedtransactiesDe makelaar en taxateurAgent immobilier - makelaar
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Agent immobilier - makelaar

zondag 11 mei 2014 , door Hanjo

Gecontroleerd op vrijdag 6 maart 2020

De makelaar bemiddelt tussen twee of meer partijen voor het maken van een aankoop, verkoop of verhuur van onroerend goed, bedrijfsmiddelen of aandelen van een bedrijf.

Beoordeling:
Bezoeken: 462
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Voorwaarden voor de uitoefening van de activiteit

De activiteiten van de makelaar zijn vastgelegd in de wet nr. ​​70-9 van 2 januari 1970, genaamd "Loi Hoguet" en de uitvoeringsvoorschriften in decreet nr. 72-678 van 20 juli 1972.
 
Het beroep van agent immobilier kan individueel worden uitgeoefend, in een corporate structuur of zelfs door middel van een vereniging (onder de wet van 1 juli 1901). Het kan echter niet worden uitgeoefend onder de status van auto-entrepreneur.

De uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar vereist de uitvoering van enkele speciale administratieve formaliteiten:

de makelaar moet houder zijn van een carte professionnelle, uitgegeven door de prefect onder voorwaarden van vakbekwaamheid en geldig gedurende 10 jaar;
hij moet ook beschikken over een financiële garantie van een bank of een professionele organisatie (een uitzondering wordt gemaakt voor makelaars die niets anders ontvangen dan hun bezoldiging)
hij moet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.
Daarnaast moet een melding van zijn activiteit worden gedaan (bij de prefectuur of de prefectuur van politie in Parijs).
Ten slotte moet de makelaar beschikken over een geschreven machtiging om te onderhandelen namens de eigenaar of verhuurder.

Verplichtingen met betrekking tot voorlichting van de consument

Overeenkomstig artikel 92 van het decreet van 20 juli 1972 moet de makelaar:

op alle documenten, contracten en commerciële correspondentie het nummer en de plaats van afgifte van zijn carte professionnelle vermelden, de naam of de handelsnaam en het adres van het bedrijf, alsmede de activiteit en, indien van toepassing, de naam en het adres van de garant staande bank en het garantiebedrag.
op alle plaatsen waar klanten worden ontvangen moet een aanduiding van de gegevens van de carte professionnelle en de gegevens van de bankgarantie. Indien van toepassing ook de vermelding dat de professional geen gelden mag ontvangen met betrekking tot de activiteit, met uitzondering van de bezoldiging of commissie.

 

Tariefaanduiding

Makelaars zijn onderworpen aan de algemene voorlichting aan de consument volgens de Franse consumentenwet wat door het decreet van 29 juni 1990 betreffende de vermelding van tarieven door professionals die betrokken zijn bij vastgoedtransacties:

de betrokken tussenpersonen in vastgoedtransacties dienen bij de ingang van hun vestiging, duidelijk zichtbaar en leesbaar voor klanten, de prijs van de diensten die zij verlenen te tonen, en in het bijzonder die met betrekking tot de verkoop of verhuur van goederen en het opstellen van de huurovereenkomst. Voor elk type transactie moet deze vergoeding worden vermeld.
sinds 1 januari 1987 zijn de tarieven vrij. Ze moeten inclusief alle belastingen worden verstrekt. Ervan uitgaande dat deze prijzen zijn vastgesteld in verhouding tot de waarde van het verkochte onroerend goed of het huurbedrag, moeten zowel binnen als buiten op een tarieflijst de percentages worden aangegeven. Wordt gebruik gemaakt van tariefschijven dan moet van ieder elementen worden aangegeven welk percentage van toepassing is.
 

Niet- naleving van deze regels kan worden bestraft met een overtreding van de 5e klasse met een boete van € 1.500 (artikel R.113-1 van de consumentenwet).

De advertenties

In de vorm van advertenties verspreidt de makelaar informatie over een te verkopen of verhuren woning. Hij is daarom onderworpen aan de bepalingen van de wet, in het bijzonder met betrekking tot misleidende handelspraktijken (artikel L.121-1 van de consumentenwet). Daarbij moet worden gedacht aan:

het te koop aanbieden van een reeds verkochte woning;
weergave van advertenties zonder mandaat;
als "exclusief" aanbieden van onroerend goed terwijl van een exclusief mandaat geen sprake is;
een verkoopprijs in de advertentie die afwijkt van de prijs in het mandaat;
een verschil in oppervlakte van de woning tussen advertentie en mandaat;
niet aangeven of de makelaarstarieven bij de prijs zijn inbegrepen.
Dezelfde voorschriften gelden voor advertenties van makelaars op het internet.

Het mandaat

Voor zover hij handelt namens anderen fungeert de makelaar als agent voor haar klanten. Die activiteit is alleen rechtsgeldig wanneer hij in het bezit is van een schriftelijke, ondertekende en geldige machtiging.

 • Het mandaat van de makelaar
  Een artikel in onze rubriek > Een (t)huis in Frankrijk > Onroerendgoedtransacties > De makelaar en taxateur

  Wanneer je besluit je woning via een makelaar te verkopen, geef je een mandaat.

Een door geïnteresseerden ondertekende "bon de visite" geldt niet als mandaat en geeft geen aanleiding tot enige commissie.

De vergoeding van de makelaar

Het recht van de makelaar op een commissie geldt wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

de makelaar moet een carte professionnelle hebben;
de makelaar moet over een schriftelijke geldige volmacht beschikken;
hij moet zijn missie hebt voltooid, dat wil zeggen, hij moet alle procedures hebben afgerond . Als het om een onderhandelingsmandaat gaat, moet zijn reactie doorslaggevend zijn bij het sluiten van de verkoop. Als zijn rol onvolledig was, zal de commissie lager zijn dan in het mandaat is aangegeven.
 

Als de verkoper een aantal niet-exclusieve mandaten voor de verkoop van onroerend goed heeft ondertekend met meerdere makelaars, kan het recht op provisie alleen worden opgeëist door de agent door wie de transactie daadwerkelijk is afgerond.

De commissie wordt uitbetaald na ondertekening van het definitieve contract voor de notaris.

Elke vorm van vergoeding is verboden vóór het sluiten van het contract.

Informatieplicht van de makelaar

De makelaar is verplicht informatie te geven. Hij ziet toe op de regelmatigheid van de transactie en het verstrekken van alle nodige technische informatie aan de partijen.

De professionele bemiddelaar is verplicht ervoor te zorgen dat aan alle voorwaarden die nodig zijn voor de rechtsgeldigheid van het verdrag wordt voldaan.

De makelaar is verantwoordelijk voor de gegevens in de acte die hij zal ondertekenen. Bij verkoop gaat hij na of de klant eigenaar is van het te koop aangeboden onroerend goed en of deze het inderdaad mag verkopen. Hij controleert het eigendom van de verkoper, de oppervlakte van het object, het bestaan ​​van erfdienstbaarheden, de bij vastgoed verplichte diagnostiek door de eigenaar van het onroerend goed (asbest, termieten, energiebalans ... ).

In het geval van verborgen gebreken, is hij verplicht dat te melden indien hij kennis had van de informatie.

Op internet: Meer informatie (in het Frans)


 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention