allesfrans.com

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • Van schuur tot comfortabele leefruimte

  Van rustiek tot hypermodern maakt de schuur van weleer een comeback, omgetoverd tot een comfortabele leefruimte, met de nadruk op ruim.

 • Wetsvoorstel voor betere erkenning van lokaal verkozenen

  Een wetsvoorstel dat de rechten van gekozen vertegenwoordigers moet versterken en ze ook meer lokale vrijheid moet verlenen om zo dicht mogelijk bij de bevolking te  (...)

  
BeginpaginaEen (t)huis in FrankrijkWonenDe makelaarAgent immobilier - makelaar

Agent immobilier - makelaar

zondag 11 mei 2014 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 16 juli 2018

De makelaar bemiddelt tussen twee of meer partijen voor het maken van een aankoop, verkoop of verhuur van onroerend goed, bedrijfsmiddelen of aandelen van een bedrijf.

Beoordeling:
Bezoeken: 249
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Voorwaarden voor de uitoefening van de activiteit

De activiteiten van de makelaar zijn vastgelegd in de wet nr. ​​70-9 van 2 januari 1970, genaamd "Loi Hoguet" en de uitvoeringsvoorschriften in decreet nr. 72-678 van 20 juli 1972.
 
Het beroep van agent immobilier kan individueel worden uitgeoefend, in een corporate structuur of zelfs door middel van een vereniging (onder de wet van 1 juli 1901). Het kan echter niet worden uitgeoefend onder de status van auto-entrepreneur.

De uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar vereist de uitvoering van enkele speciale administratieve formaliteiten:

de makelaar moet houder zijn van een carte professionnelle, uitgegeven door de prefect onder voorwaarden van vakbekwaamheid en geldig gedurende 10 jaar;
hij moet ook beschikken over een financiële garantie van een bank of een professionele organisatie (een uitzondering wordt gemaakt voor makelaars die niets anders ontvangen dan hun bezoldiging)
hij moet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.
Daarnaast moet een melding van zijn activiteit worden gedaan (bij de prefectuur of de prefectuur van politie in Parijs).
Ten slotte moet de makelaar beschikken over een geschreven machtiging om te onderhandelen namens de eigenaar of verhuurder.

Verplichtingen met betrekking tot voorlichting van de consument

Overeenkomstig artikel 92 van het decreet van 20 juli 1972 moet de makelaar:

op alle documenten, contracten en commerciële correspondentie het nummer en de plaats van afgifte van zijn carte professionnelle vermelden, de naam of de handelsnaam en het adres van het bedrijf, alsmede de activiteit en, indien van toepassing, de naam en het adres van de garant staande bank en het garantiebedrag.
op alle plaatsen waar klanten worden ontvangen moet een aanduiding van de gegevens van de carte professionnelle en de gegevens van de bankgarantie. Indien van toepassing ook de vermelding dat de professional geen gelden mag ontvangen met betrekking tot de activiteit, met uitzondering van de bezoldiging of commissie.


 

Tariefaanduiding

Makelaars zijn onderworpen aan de algemene voorlichting aan de consument volgens de Franse consumentenwet wat door het decreet van 29 juni 1990 betreffende de vermelding van tarieven door professionals die betrokken zijn bij vastgoedtransacties:

de betrokken tussenpersonen in vastgoedtransacties dienen bij de ingang van hun vestiging, duidelijk zichtbaar en leesbaar voor klanten, de prijs van de diensten die zij verlenen te tonen, en in het bijzonder die met betrekking tot de verkoop of verhuur van goederen en het opstellen van de huurovereenkomst. Voor elk type transactie moet deze vergoeding worden vermeld.
sinds 1 januari 1987 zijn de tarieven vrij. Ze moeten inclusief alle belastingen worden verstrekt. Ervan uitgaande dat deze prijzen zijn vastgesteld in verhouding tot de waarde van het verkochte onroerend goed of het huurbedrag, moeten zowel binnen als buiten op een tarieflijst de percentages worden aangegeven. Wordt gebruik gemaakt van tariefschijven dan moet van ieder elementen worden aangegeven welk percentage van toepassing is.
 

Niet- naleving van deze regels kan worden bestraft met een overtreding van de 5e klasse met een boete van € 1.500 (artikel R.113-1 van de consumentenwet).

De advertenties

In de vorm van advertenties verspreidt de makelaar informatie over een te verkopen of verhuren woning. Hij is daarom onderworpen aan de bepalingen van de wet, in het bijzonder met betrekking tot misleidende handelspraktijken (artikel L.121-1 van de consumentenwet). Daarbij moet worden gedacht aan:

het te koop aanbieden van een reeds verkochte woning;
weergave van advertenties zonder mandaat;
als "exclusief" aanbieden van onroerend goed terwijl van een exclusief mandaat geen sprake is;
een verkoopprijs in de advertentie die afwijkt van de prijs in het mandaat;
een verschil in oppervlakte van de woning tussen advertentie en mandaat;
niet aangeven of de makelaarstarieven bij de prijs zijn inbegrepen.
Dezelfde voorschriften gelden voor advertenties van makelaars op het internet.

Het mandaat

Voor zover hij handelt namens anderen fungeert de makelaar als agent voor haar klanten. Die activiteit is alleen rechtsgeldig wanneer hij in het bezit is van een schriftelijke, ondertekende en geldige machtiging.

Het mandaat dat aan een makelaar wordt gegeven, moet omvatten:

de termijn (in het algemeen beperkt tot 3 maanden);
de beloning van de agent met eventueel de vermelding van een medecontractant;
de reikwijdte van de opdracht;
de wijze van betaling van de middelen en de verantwoording;
het registratienummer in het mandaatregister.
Eenvoudig of exclusief

Het mandaat kan simple of exclusif zijn. Het eerste mandaat laat de opdrachtgever toe om de zaak over te dragen aan andere professionals of om zelf op zoek te gaan naar een mogelijke koper. Als het mandaat exclusief is, worden alle onderhandelingen toevertrouwd aan één enkele makelaar.

Een door geïnteresseerden ondertekende "bon de visite" geldt niet als mandaat en geeft geen aanleiding tot enige commissie.
Specifieke geval van colportage

De bepalingen van de consumentenwet rond colportage zijn ook van toepassing op vastgoed professionals. Dit is het geval wanneer de makelaar een opdracht laat ondertekenen buiten zijn bedrijfsruimte (bij de klant thuis, op zijn werk...). In dat geval gelden bepalingen van de artikelen L.121-23 en L.121-24 van de consumentenwet, wat inhoudt dat de knat een bedenktijd heeft van zeven dagen met het recht van opzegging. Gedurende deze termijn kan van de klant geen enkele betaling worden gevraagd.

De vergoeding van de makelaar

Het recht van de makelaar op een commissie geldt wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

de makelaar moet een carte professionnelle hebben;
de makelaar moet over een schriftelijke geldige volmacht beschikken;
hij moet zijn missie hebt voltooid, dat wil zeggen, hij moet alle procedures hebben afgerond . Als het om een onderhandelingsmandaat gaat, moet zijn reactie doorslaggevend zijn bij het sluiten van de verkoop. Als zijn rol onvolledig was, zal de commissie lager zijn dan in het mandaat is aangegeven.
 

Als de verkoper een aantal niet-exclusieve mandaten voor de verkoop van onroerend goed heeft ondertekend met meerdere makelaars, kan het recht op provisie alleen worden opgeëist door de agent door wie de transactie daadwerkelijk is afgerond.

De commissie wordt uitbetaald na ondertekening van het definitieve contract voor de notaris.

Elke vorm van vergoeding is verboden vóór het sluiten van het contract.

Informatieplicht van de makelaar

De makelaar is verplicht informatie te geven. Hij ziet toe op de regelmatigheid van de transactie en het verstrekken van alle nodige technische informatie aan de partijen.

De professionele bemiddelaar is verplicht ervoor te zorgen dat aan alle voorwaarden die nodig zijn voor de rechtsgeldigheid van het verdrag wordt voldaan.

De makelaar is verantwoordelijk voor de gegevens in de acte die hij zal ondertekenen. Bij verkoop gaat hij na of de klant eigenaar is van het te koop aangeboden onroerend goed en of deze het inderdaad mag verkopen. Hij controleert het eigendom van de verkoper, de oppervlakte van het object, het bestaan ​​van erfdienstbaarheden, de bij vastgoed verplichte diagnostiek door de eigenaar van het onroerend goed (asbest, termieten, energiebalans ... ).

In het geval van verborgen gebreken, is hij verplicht dat te melden indien hij kennis had van de informatie.

Op internet: Meer informatie (in het Frans)


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |