allesfrans.com
 
BeginpaginaVerkeer en vervoerRijlesAutorijschool
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Autorijschool

maandag 12 mei 2014 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 3 september 2018

Elke kandidaat voor een rijbewijs moeten waakzaam zijn bij de keuze van de rijschool. De selectiecriteria zijn talrijk: prijs, voorgestelde formule, contract, aanwezigheid tijdens examen, enz.

Het vorige artikel in deze rubriek: Autorijles
Beoordeling:
Bezoeken: 233
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De voorwaarden voor de uitoefening

De "auto-école" moet zijn goedgekeurd. Accreditatie is verplicht en het nummer moet op alle documentatie of in reclames worden vermeld. De vergunning wordt afgegeven voor een periode van 5 jaar door de prefect van het departement van de rijschool.

Informatieplicht

De tarieven zijn vrij. Zij moeten zowel binnen als buiten de rijschool duidelijk zichtbaar en leesbaar worden getoond.
Aan de buitenzijde moeten per categorie van rijbewijs alle verschillende diensten als eenheidsprijs worden getoond (theorie- en praktijklessen, proefexamen, aanwezigheid bij het examen, enz.). Alles moet nauwkeuring worden omschreven, zoals de duur van een rijles. Prijzen moeten inclusief alle belastingen zijn.

Voor elke categorie van rijbewijs (vooral B, AL en A) , moet het (voor dat bedrijf) meest gangbare pakket ook worden weergegeven.

Binnen moet het bedrijf naast de hierboven vermelde gegevens ook details als het aantal uren rijden en kosten (inschrijfkosten) vermelden. De periode waarover een bepaald pakket geldig blijft, moet worden opgegeven .

In elke vorm van reclame, behalve in adreslijsten moeten de naam, het adres en het registratienummer van de instelling worden aangegeven, diensten per eenheid met een nauwkeurige beschrijving, duur en prijs.

Financiële hulp

De actie "Le permis à 1 euro par jour is een financieel ondersteuningsprogramma om het verkrijgen van een rijbewijs te financieren (rijbewijs A of B). De financiële steun wordt gegeven aan jongeren van 16 tot 25 jaar. Meer hierover op de website Service-publique.

Het contract

De rijschool moet een contract voorleggen aan de aanvrager.
Verplichte vermeldingen in het contract zijn:

de naam van het bedrijf, de naam van de exploitant en het adres van de geregistreerde instelling, het nummer en de datum van goedkeuring, de vermelding van de onderneming en het polisnummer van verzekering;
de naam en het adres van de aanvrager;
de aard van de overeenkomst;
een beoordeling van het niveau van de kandidaat vóór het begin van de opleiding, met inbegrip van een geschat aantal lesuren (indien van toepassing);
programma en verloop van de opleiding;
voor de opleiding en beoordeling gebruikte educatieve en technologische middelen;
eventueel in naam van de kandidaat uit te voeren administratieve procedures en formaliteiten;
verplichtingen van beide partijen:
inzet en middelen van de rijschool voor de opleiding van de kandidaat,
inzet van de aanvrager voor de opleiding en om aan de timing van de opleiding en het examen te voldoen;
voorwaarden van beëindiging of contractbreuk en daaraan verbonden financiële voorwaarden;
de kosten van de opleiding;
de betalingsvoorwaarden met een specificatie van het betalingsschema;
het al dan niet bestaan ​​van een financiële zekerheid voor de terugbetaling van betalingen van de kandidaat in geval van faillissement van de instelling.

Factuur

Alle diensten voor een bedrag van meer dan € 25 dienen met een factuur te worden berekend. Wanneer vooraf een offerte werd gemaakt, hoeft de factuur geen details te bevatten.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention