allesfrans.com
 • Bronwater voor huishoudelijk gebruik

  Wat zijn de regels in Frankrijk en hoe ziet de installatie eruit.

 • Quiz: Plaatsnamen en hun homoniemen

  Test je geografische kennis en die van de Franse taal met deze 16 quizvragen.

 • Een schokgolf in culinair Frankrijk

  In Nederland was er weinig opwinding rond de verdeling van Michelin-sterren, maar in Frankrijk...

 • Bronwater voor huishoudelijk gebruik

  Wat zijn de regels in Frankrijk en hoe ziet de installatie eruit.

 • Quiz: Plaatsnamen en hun homoniemen

  Test je geografische kennis en die van de Franse taal met deze 16 quizvragen.

  
BeginpaginaGeld en bankGeld lenenLening versneld terugbetalen

Lening versneld terugbetalen

woensdag 14 mei 2014 , door Hanjo

Welke kosten mag een kredietverstrekker in rekening brengen bij een vervroegde terugbetaling (remboursement anticipé) van een lening?

Het vorige artikel in deze rubriek: Lenen: Een overzicht
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 165
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Versnelde aflossing van een hypotheek

Een lener kan altijd alles of een deel van de lening vervroegd aflossen. De kredietgever heeft het recht op een vergoeding die niet hoger zijn dan de waarde van een halve rente over de uitstaande hoofdsom en niet meer dan 3% van het openstaande kapitaal (artikel R. 312-21 van de Consumentenwet).
De kredietovereenkomst mag aflossingen van 10% of minder van het oorspronkelijke bedrag van de lening verbieden, behalve in het geval van de restschuld.

Voor na 30 juni 1999 afgesloten contracten is geen vergoeding verschuldigd indien de terugbetaling wordt gemotiveerd door de verkoop van het pand in verband met wijziging in de plaats van tewerkstelling, door overlijden of door de gedwongen beëindiging van de beroepsactiviteit van de kredietnemer of echtgenoot.

Vervroegde aflossing van een consumptief krediet

Wanneer de lener een vervroegde aflossing doet van een consumptief krediet zijn rente en kosten voor de resterende looptijd van de kredietovereenkomst niet verschuldigd. De kredietnemer kan worden gevraagd een compensatie te betalen, met uitzondering van specifieke, bij de wet bepaalde gevallen (artikel L.311-22 van de consumentenwet).
In de volgende gevallen kan geen schadevergoeding worden geëist:

bij een krediet op een rekening-courant;
indien de betaling wordt gedaan krachtens een verzekeringsovereenkomst die de aflossing van het krediet waarborgt;
indien de betaling gebeurt binnen een periode waarin de rente van de lening niet vast ligt;
indien het om een doorlopende krediet gaat.
 

Een vervroegde aflossing is niet mogelijk in geval van een huurovereenkomst met koopoptie (artikel L.311-22-1 van de consumentenwet).

In andere gevallen, wanneer het bedrag van de vervroegde aflossing meer dan € 10.000 bedraagt, kan de kredietgever een vergoeding van maximaal 1% van het geleende bedrag eisen indien de periode tussen de vervroegde aflossing en de einddatum van de kredietovereenkomst meer bedraagt ​​dan één jaar. Indien de termijn minder dan een jaar is, mag de compensatie niet hoger zijn dan 0,5% van het kredietbedrag waarop vervroegd wordt afgelost.

In alle gevallen mag de door de geldschieter gevraagde vergoedingen niet hoger zijn dan het rentebedrag dat de kredietnemer gedurende de periode tussen de vervroegde aflossing en de einddatum van het contract zou hebben betaald.

De kredietnemer mag in geval van vervroegde terugbetaling uitsluitend voor de hierboven vermelde kosten worden belast.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |