allesfrans.com
 
BeginpaginaGeld en bankGeld lenenDoorlopend krediet - Crédit renouvelable
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Doorlopend krediet - Crédit renouvelable

woensdag 4 juni 2014 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

De Franse wet nr. 2010-737 van 1 juli 2010 over de hervorming van het consumentenkrediet, deels vastgelegd in de artikelen L.311-1 en volgende van de consumentenwet, heeft het wetgevend kader van het doorlopende krediet versterkt om de consument beter te beschermen.

Het vorige artikel in deze rubriek: AERAS conventie
Beoordeling:
Bezoeken: 427
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De wet maakt mogelijk:

om op het verkooppunt te kiezen tussen een aflosbare lening ( crédit amortissable) of een doorlopend krediet (crédit renouvelable);
de aflossingsperiode van een doorlopende leningen te verminderen;
een verplichte ontkoppeling tussen de voordelen van een klantenkaart met die van een doorlopend krediet en het gebruik als creditcard.
 
In de omgangstaal wordt gesproken van "crédit permanent" of "crédit revolving", maar de enige juridisch juiste naam is "crédit renouvelable".
 

Het doorlopende krediet is een consumptief krediet gekenmerkt door een specifiek systeem . Wanneer je (een deel van) het geleende kapitaal (je kasreserve, of "réserve d’argent ") gebruikt, vermindert het, maar het wordt weer aangevuld wanneer je je lening terugbetaalt.
Je kunt het ​​geld dat je ter beschikking staat vrij besteden door middel van een cheque of overschrijving naar je bankrekening, of door het doen van aankopen met een creditcard die aan het doorlopende krediet gekoppeld is.

De overeenkomst voor een doorlopend krediet wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Niettemin moet de kredietgever bij iedere jaarlijkse verlenging het nationale register van incidenten van terugbetaalde leningen (FICP) raadplegen en moet de kredietwaardigheid van de kredietnemer om de drie jaar worden herzien.

Let op: Wanneer je gedurende twee opeenvolgende jaren niet van je reserve gebruik maakt, wordt de kredietovereenkomst automatisch beëindigd.
 

De rente voor deze lening is hoger dan voor een conventioneel consumptief krediet. Hoewel de kleine voorgestelde maandelijkse aflossingen aantrekkelijk lijken, maken ze de totale kosten van het krediet alleen maar hoger.

Advertenties over doorlopend krediet

Advertenties dienen te verwijzen naar een rentevoet of bedragen van de kosten van het krediet. Ook moet een representatief voorbeeld van die bedragen voor een lening van € 500, € 1.000 of € 3.000 euro worden vermeld.

Informatie vooraf

Zoals voor het verkrijgen van alle consumentenkredieten, moet iemand die een doorlopend krediet aan wil gaan verschillende aanbiedingen kunnen vergelijken. Daarom moet vooraf een informatiebulletin met alle informatie over kenmerken van het krediet worden verstrekt.

Fiche de dialogue

Wanneer de consument op een verkooppunt of via televerkoop een doorlopend krediet aangaat, moet een zogenaamde "dialoogverslag" worden ingevuld, inclusief elementen met betrekking tot uitgaven, inkomsten en eventuele leningen die de consument al heeft. De lener moet dit blad ondertekenen dat vooral nuttig is voor de analyse van zijn kredietwaardigheid.
Wanneer het krediet hoger is dan € 3.000, moet de gegevens in dit verslag worden ondersteund door bewijsdocumenten.

Bij het sluiten van de kredietovereenkomst op een verkooppunt of via televerkoop voor een bedrag van meer bedraagt ​​dan € 1.000 heeft de verkoper de verplichting om de consument een keuze te bieden tussen een gewone lening (persoonlijke lening) en een doorlopend krediet.

Het aanbod doorlopend krediet

Het contract moet worden opgesteld en aangeboden bij het aangaan van de kredietovereenkomst. Bij iedere verhoging van het kredietbedrag moet een andere overeenkomst worden opgesteld. Het draagt ​​de datum, naam en adres van de kredietinstelling , de naam en het adres van de consument, de wijze van terugbetaling van het krediet, het toegestane kredietbedrag en de terugbetalingsvoorwaarden.

Creditcard en klantenkaart

Creditcards zijn :

kaarten die alleen geaccepteerd worden door een keten of groep van ketens; het zijn ook vaak klantenkaarten (dit is het geval in warenhuizen of supermarkten).
kaarten die algemeel aanvaard worden op dezelfde wijze als een traditionele bankkaart, ondersteund door een nationaal interbancair netwerk of een internationaal netwerk.
 

In alle gevallen moeten de term "Carte de crédit" in leesbare letters op de voorkant van de kaart worden aangegeven.
Sinds de wet Lagarde zijn klantenkaarten die uitsluitend een betaling op krediet mogelijk maken verboden. De contante betaling door middel van een aan een doorlopend krediet gekoppelde creditcard en/of klantenkaart wordt de regel. En alleen wanneer de klant uitdrukkelijk aangeeft dat hij betaalt op krediet, wordt deze functie voor de transactie geactiveerd. Standaard betaalt hij dus contante betaling.

De consument moet kunnen profiteren van promotionele en commerciële voordelen die aan de kaart verbonden zijn zonder van de bijbehorende doorlopende kredietfaciliteit gebruik te hoeven maken.

Termijnen

Leningen van minder dan € 3.000 moet worden terugbetaald binnen 3 jaar (36 maanden ) en die van meer dan € 3.000 in minder dan 5 jaar (60 maanden).
De lener wordt maandelijks via een afschrift op de hoogte gehouden van de geschatte aflossingsperiode van het krediet.

Informatie tijdens de contract

De kredietgever moet je elke maand vóór de maandelijkse vervaldatum informeren over het restbedrag, het totaal van de reeds terugbetaalde bedragen en een opsplitsing in rente, aflossing en andere kosten.
Gaat het om een jaarlijks verlengbaar contract dan moet de kredietgever je drie maanden vóór de vervaldag informeren over de voorwaarden van verlenging van het contract. Als deze nieuwe voorwaarden je niet bevallen, dan kun je tot 20 dagen vóór de uitvoering ervan onder het contract uit door het terugsturen van een antwoordcoupon die de kredietgever bij de nieuwe voorwaarden moet hebben bijgesloten. In dit geval gaat de terugbetaling van het geleende bedrag door volgens de oude voorwaarden, maar heb je niet langer de mogelijkheid om het krediet opnieuw te gebruiken.

Contractwijzigingen

Goed om te weten! Wat er ook gebeurt je kunt te allen tijde :

ofwel het bedrag van je kredietreserve verminderen,
ofwel je recht om de reserve te gebruiken opschorten;
of het bedrag te beëindigen; in dit geval ben je verplicht om het bedrag van de gebruikte reserve onder de voorwaarden van het contract terug te betalen.
Als je een product in een winkel koopt en de verkoper biedt een doorlopend krediet ter financiering aan, dat kun je binnen 14 dagen onder dit doorlopend krediet uit. Maar de koopovereenkomst worden niet automatisch geannuleerd en je aankoopverplichting blijft bestaan!
 

Als je een financiering voor een specifieke aankoop nodig hebt en het bedrag meer is dan € 1.000, kies dan voor een consumptief krediet gekoppeld aan die aankoop (crédit affecté), dat is goedkoper dan een doorlopend krediet. Het moet je worden aangeboden door de verkoper op het moment van verkoop of televerkoop, zodra het bedrag van de aankopen meer is dan € 1.000.
Zie je binnen de wettelijke termijn van 7 dagen af van je lening, dan zal de verkoopovereenkomst automatisch worden beëindigd. Als je de kredietovereenkomst tussen de 8e en 14e dag (de bedenktijd van een krediet is 14 dagen) annuleert, ben je gebonden aan de voorwaarden in het verkoopcontract.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention