allesfrans.com
 
BeginpaginaConsumentConsument in FrankrijkLeveringstermijn
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Leveringstermijn

woensdag 4 juni 2014 , door Hanjo

Voor artikelen boven de € 500 moet in Frankrijk verplicht een levertijd (delai de livraison) worden aangegeven.

Het vorige artikel in deze rubriek: Levering aan huis
Beoordeling:
Bezoeken: 79
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Artikel R.114-1 van de consumentenwet (code de la consommation) zegt:

Le délai doit obligatoirement être fixé pour une somme supérieure à 500 euros; aucune obligation n’est requise pour une somme inférieure ou égale à 500 euros.

Prijs boven de € 500: verplichte leveringtermijn

In dit geval moet de leverancier de uiterste aangeven waarop hij zich verplicht de goederen te leveren of de dienst uit te voeren. Overschijdt hij deze leveringsdatum met meer dan 7 dagen en is er geen sprake van overmacht, dan heeft de klant de mogelijkheid het verkoopcontract per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op te zeggen. Het contract wordt als verbroken beschouwd bij de ontvangst van de aangetekende brief waarin de klant zijn beslissing kenbaar maakt. De klant heeft dit recht gedurende 60 dagen vanaf de aangegeven leverdatum. Eventuele aanbetalingen moeten door de leverancier worden gerestitueerd.

Prijs tot € 500: geen verplichting

De verkoper heeft geen enkele verplichting om een leverdatum vast te leggen. Maar wanneer deze in het contract wordt vermeld, kan schending van deze clausule toch leiden tot de annulering van de verkoop zoals bedoeld in artikel 1610 van het Burgerlijk Wetboek: "Wanneer de verkoper er niet in slaagt om de levering binnen de overeengekomen termijn uit te voeren, kan de koper naar eigen keuze eisen dat de verkoop wordt ontbonden en terugbetaling van de betaalde bedragen plaatsvindt, indien de vertraging alleen wordt veroorzaakt door de verkoper".

Opmerking: Om zich niet te committeren aan levertijden hanteren sommige leveranciers in hun contracten clausules zoals "livraison dès que possible[1]", "livraison suivant fabrication[2]", "livraison sans garantie de délai[3]". Deze kunnen worden beschouwd als oneerlijke bedingen, waarover meer in artikel Oneerlijk beding in contract.
 

Bovendien is de verplichting tot levering een resultaatsverplichting. De verkoper is verplicht om hem uit te voeren; anders kan de koper via de rechter de overeenkomst laten ontbinden, zonder dat hij hoeft te bewijzen dat de leverancier schuld heeft.

Voetnoten:

[1levering zo snel mogelijk

[2levering na productie

[3levering zonder gegarandeerde termijn

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention