allesfrans.com

 • De taal van de Franse jeugd (2)

  De taal is constant in ontwikkeling. Bij de ene taal gaat dat sneller dan bij de andere, maar vooral de taal die de jeugd gebruikt, kent dagelijks nieuwe woorden en  (...)

 • Eten, wat en wanneer?

  Wanneer je aan Frankrijk denkt, denk je al gauw aan lekker eten en drinken. De Fransen zijn terecht trots op dit onderdeel van hun cultuur en het is de passie van  (...)

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • Terug van vakantie, en dan... staken!

  Speerpunt is de hervorming van het pensioenstelsel die onlangs werd aangekondigd.

 • Opening jachtseizoen in Allier

  Het aantal jagers dat er aan deelneemt, neemt af, maar minder snel dan elders in Frankrijk.

  
BeginpaginaEen (t)huis in FrankrijkWonenKoopwoning gevondenApartementsrecht - Copropriété

Apartementsrecht - Copropriété

maandag 1 september 2014 , door Hanjo

Bewerkt op donderdag 26 juli 2018

Onder andere bij een appartementencomplex kun je te maken krijgen met onderdelen die voor een deel jouw eigendom zijn. In het Frans spreek je dan over een immeuble "en copropriété"; in het Nederlands apartementsrecht en in het Engels condominium.

Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 521
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het apartenetsrecht houdt dus een aandeel in de eigendom van een gebouw of terrein met het exclusieve gebruiksrecht van een bepaald afzonderlijk gedeelte (het privé-gedeelte).

Naast het genoemde aandeel in de zaken die in de splitsing zijn betrokken en het gebruiksrecht op een privé-gedeelte, wordt een derde component van een appartementsrecht gevormd door het verplichte lidmaatschap van een syndicaat van eigenaren.

Soorten copropriété

In het geval dat meerdere eigenaren ieder een etage bezitten, spreekt men van copropriété verticale.
Maar je hebt ook copropriété horizontale, ofwel een maison en copropriété, waarbij meerdere woningen op een gemeenschappelijk terrein en bijvoorbeeld rond een gemeenschappelijk zwembad zijn geplaatst. Er wordt in dat geval ook wel gesproken van copropriété pavillonnaire. De eigenaar van de woning is geen eigenaar van de grond waarop de woning staat.

Een projectontwikkelaar ontwikkelt een programma om huizen te bouwen. Het land wordt daartoe verdeeld in percelen die elk bestaan uit:

het privé-gedeelte, het "pavillon";
een aandeel in de gemeenschappelijke ruimtes: gebouwen en apparatuur zoals wegen, parkeerruimte, een tennisbaan, een zwembad, centrale verwarming, enz.). Dit aandeel is vaak afhankelijk van de waarde van het privé-gedeelte en het gedeelte van de grond waarop het huis is gebouwd.
 

Het eigendom van de grond is het ondeelbare eigendom van alle eigenaren samen, zelfs wanneer het kadastraal is verdeeld in verschillende percelen.

Beheer

Het apartemensrecht is van toepassing op ieder type copropriété. Dit houdt onder andere in dat:

Er verplicht een "syndic de copropriété", een beheerder/bewindvoerder moet worden gekozen, meestal een professional in onroerend goed;
Er een "état descriptif de division" is, een omschrijving van de verdeling, alsmede een mede-eigendomsovereenkomst, een "règlement de copropriété";
Een copropriété horizontale moet tenminste éénmaal per jaar een algemene vergadering beleggen.
Voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden in het privé-gedeelte:
is de eigenaar verplicht goedkeuring te vragen aan de algemene vergadering;
Wil hij een serre of een tuinhuisje aanleggen dan moet hij de instemming van alle eigenaren hebben, omdat dit afbreuk doet aan de gemeenschappelijke elementen.
Elke copropriété horizontale is verplicht om een ​​"conseil syndical", een syndicaat van eigenaren te kiezen.

Verschil tussen copropriété horizontale en lotissement

Waarom kiest een projectontwikkelaar voor een copropriété horizontale in plaats van een lotissement? Het antwoord kan simpel zijn: de ontwikkelaar kan deze oplossing kiezen wanneer hij niet de goedkeuring krijgt om het terrein in percelen te verdelen.

Lotissement Copropriété horizontale
Verplichting om een ​​syndicaat van eigenaren op te richten is vrij.
Het land behoort toe aan de eigenaar van het huis.
Alleen apparatuur of gemeenschappelijke ruimtes zijn onderworpen aan het apartementsrecht.
Er is niet noodzakelijkerwijs gemeenschappelijk eigendom.
Beheer moet worden toevertrouwd aan een syndic.
Het terrein is gezamenlijk eigendom van alle eigenaren.
Een copropriété horizontale is onderworpen aan de regels van de copropriété.
Er is gemeenschappelijk eigendom en er zijn dus lasten.

De syndic de copropriété

De syndic de copropriété, de beheerder van het gemeenschappelijke eigendom kan een bedrijf of individu zijn. Het hoeft niet verplicht om een professional te gaan.

Hoe wordt de syndic aangewezen

Afhankelijk van de situatie kan de beheerder worden aangesteld door:

De algemene vergadering van eigenaren. Dit is de meest voorkomende methode van aanwijzing:
De algemene vergadering kiest de beheerder via een absolute meerderheid, dwz een meerderheid van de stemmen van alle eigenaren.
Om de stemming geldig te doen zijn, is de beheerder verplicht om zijn ontwerp-overeenkomst aan de agenda toe te voegen.
Het reglement (règlement de copropriété) kan een voorlopige beheerder aanwijzen die wordt aangesteld om de verkiezing van de permanente syndic te organiseren op de eerste algemene vergadering.
Een beheerder kan gerechtelijk worden aangesteld wanneer de algemene vergadering het niet eens worden over de keuze, of als er geen beheerder beschikbaar is. Elke mede-eigenaar kan de rechter verzoeken om een voorlopige bewindvoerder te benoemen die de taak krijgt om een algemene vergadering bijeen te roepen voor de aanwijzing.
 
De taken van de syndic
Administratief beheer
Hij verzorgt het secretariaat. Als zodanig houdt hij een lijst bij van de eigenaren (burgerlijke staat, adres, eigendomsdeel).
Hij bereidt de agenda van de vergaderingen voor en roept ten minste eenmaal per jaar een algemene vergadering bijeen.
Hij zorgt dat er notulen van de vergaderingen worden gemaakt.
Hij houdt het onderhoudsboek van het gebouw bij, met vermelding van het uitgevoerde werk.
Hij is verantwoordelijk voor het bewaren van documenten van het gemeenschappelijk eigendom.
Financieel beheer
Hij beheert de financiën en verzorgt de boekhouding.
Hij beheert de bankrekening.
Hij verzorgt de betaling van kosten.
Hij dient in de algemene vergadering voorstellen in voor de financiering van onderhoud aan gemeenschappelijke ruimtes.
Hij bereidt de kostenbegroting voor.
Hij doet een financieel verslag tijdens de jaarvergadering.
Handhaving en onderhoud van het gebouw
De syndic zorgt voor uitvoering van de regels en voert beslissingen van de algemene vergadering uit. Daarnaast regelt hij onderhoud, instandhouding en het behoud van het gebouw:
laten uitvoeren van routine reparaties en dringende werkzaamheden,
het waarborgen van de levering van brandstof, water, elektriciteit, gas, etc.
chef van het personeel van het gebouw,
ondertekenen van de verzekeringscontracten.
Hij is juridisch vertegenwoordiger.
 
Profiel van een syndic
Verplichtingen van een professionele beheerder:
Hij moet een bevoegd vastgoedbeheerder zijn met een vergunning afgegeven door de prefectuur.
Hij moet een financiële garantie leveren.
Hij moet een professionele aansprakelijkheidsverzekering hebben.
 
Voor-en nadelen van een professionele beheerder
Voordelen Nadelen
Kennis van het beheer van onroerend goed.
Financiële zekerheid.
Professionele verzekeringen.
Hogere kosten
Beperkte beschikbaarheid (andere taken)
Correlatie tussen werk en honorarium.
Verantwoordelijkheid van de syndic

De beheerder is verantwoordelijk voor onrechtmatige daden die hij begaat in de uitoefening van zijn taken:

De beheerder is verantwoordelijk voor zijn fouten, nalatigheid of vergetelheid.
Hij is verantwoordelijk voor het beheer als een "goede huisvader".
Daarnaast kan hij strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld als hij een overtreding begaat met betrekking tot het beheer.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 • Apartementsrecht - Copropriété 3 augustus 17:29, door j.Dubbel

  Hulp bij een copropriete in Frankrijk. Weet iemand een organisatie of stichting die kan helpen bij problemen met een copropriete in frankrijk. Het liefst iemand die Nederlands spreekt... ik Hoor graag.
  Mvg Jolanda Dubbel


Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |