allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkBrievenEen Franse zakelijke brief
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Een Franse zakelijke brief

vrijdag 17 oktober 2014 , door Hanjo

Bewerkt op dinsdag 3 oktober 2017

Fransen zijn in hun zakelijke brieven heel wat traditioneler dan bijvoorbeeld Nederlanders.

Het vorige artikel in deze rubriek: Een Franse persoonlijke brief
Beoordeling:
2 stemmen
Bezoeken: 12.619
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

In de adressering

Ter attentie van À l’attention de

Boven de aanhef

Ter kennisgeving À titre d’information
Ter informatie Pour votre information
Ter goedkeuring Soumis à votre approbation
Vertrouwelijk Confidentiel
Persoonlijk Personnel
Aangetekend(e brief) Lettre recommandée
Aangetekende brief met ontvangstbevestiging Lettre recommandée AR

Aanhef

Geachte heer de burgemeester Monsieur le maire, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in de aanhef wordt gebruikt
Geachte heer Monsieur, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw Madame, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw Madame, Monsieur, Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren Madame, Monsieur, Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
L.S. Aux principaux concernés, Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Beste meneer Dupont Monsieur Dupont, Minder formeel, je hebt reeds zaken met de geadresseerde gedaan

Inleidende zin

Wij schrijven u naar aanleiding van ... Nous vous écrivons concernant... Formeel, inleiding namens het gehele bedrijf
Wij schrijven u in verband met ... Nous vous écrivons au sujet de... Formeel, inleiding namens het gehele bedrijf
Naar aanleiding van ... Suite à... Formeel, inleiding refereert aan iets, dat men bij het betreffende bedrijf gezien heeft
Door middel van deze brief informeren wij U ... Par cette lettre, nous voulons vous informer ...
Met verwijzing naar ... En référence à... Formeel, inleiding refereert aan iets, dat men bij het betreffende bedrijf gezien heeft
Met verwijzing naar de advertentie... Nous nous référons à l’annonce ...
Ik schrijf U uit naam van ... Je vous écris de la part de... Formeel, namens een andere persoon
Met veel belangstelling hebben wij Uw website bekeken. C’est avec beaucoup d’intérêt que nous avons regardé votre site.
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ... Votre société fut recommandée par... Formeel, beleefde inleiding
Wij ontvingen Uw adres van ... Votre adresse nous a été communiquée par ...

Inhoud

Je reageert op een bestelling, een brief of een telefoongesprek...
In vervolg van ons telefonisch onderhoud van heden.. Comme suite à l’entretien téléphonique de ce jour
Zoals vandaag telefonisch besproken ... Comme nous l’avions convenu au téléphone aujourd’hui ...
Wij danken U voor Uw brief van 10 juli jongstleden. ... Nous avons bien reçu votre lettre du 10 juillet dernier et nous vous en remercions.
In reactie op Uw brief van 5 april jongstleden ... En réponse à votre lettre du 5 avril dernier ...
Zoals verzocht in uw brief van ... Faisant suite à votre lettre du ...
Uw brief van ... Votre lettre du ...
Naar aanleiding van uw verzoek om informatie ... Nous nous référons à votre demande de renseignements de ...
Vriendelijk bedankt voor uw telefonische aanvraag. Un grand merci pour votre demande téléphonique.
Bedankt voor Uw email van vandaag. Nous vous remercions de votre email de ce jour.
Naar aanleiding van Uw bestelling van 12 september ... Suite à votre commande du 12 septembre ...
Zoals overeengekomen tijdens ... Comme convenu lors de ...
Op uw verzoek À votre demande
Op verzoek van À la demande de
Met dank retour En vous remerciant
Ter ondertekening Soumis à votre signature
Ter goedkeuring Soumis à votre approbation
Ter verdere afhandeling En vue d’un traitement ultérieur
Met verzoek om commentaar Prière de commenter
Met verzoek om terugzending Prière de renvoyer
Volgens telefonische afspraak Comme convenu au téléphone
Je wilt iets aanvragen of bestellen...
Wij zouden graag inlichtingen ontvangen omtrend ... Nous serions heureux de recevoir de l’information sur ...
Zou U ons een brochure willen toesturen. Nous vous prions de nous envoyer une brochure.
Wij willen graag ontvangen ... Nous voudrions recevoir ...
Ik verzoek u mij ... toe te sturen/te doen toekomen. Je vous prie de bien vouloir m’envoyer/ me faire parvenir/me fournir ...
Wilt U ons een aanbieding doen voor ... Veuillez nous faire une offre pour ...
Wilt U ons de algemene verkoopvoorwaarden laten weten. Veuillez nous faire connaître vos conditions générales de vente.
Wij zouden graag willen weten of U in 14 dagen kunt leveren. Nous aimerions savoir si vous pouvez livrer dans les 14 jours.
Wilt U in bestelling nemen ... Veuillez prendre commande de ...
Je sluit iets bij of stuurt iets mee...
Hierbij vindt U ... Nous vous prions de trouver ci-inclus ...
Wij sturen U hierbij onze prijslijst. Nous nous permettons de vous envoyer ci-joint notre liste de prix.
Wij sturen U bijgaand enkele monsters. Nous nous permettons de vous envoyer ci-inclus quelques échantillons.
Diverse redenen
Ik schrijf met betrekking tot ... Je vous écris au sujet de ...
De reden dat wij ons tot u richten is de volgende ... La raison pour laquelle nous nous adressons á vous est la suivante ...
Graag attenderen wij u op het volgende ... Nous tenons à vous signaler que ...
Tot onze verbazing vernamen wij dat ... À notre grand étonnement, nous avons appris que ...
Tot onze spijt hebben wij vernomen dat ... À notre grand regret, nous avons appris que ...
Helaas moeten wij u berichten dat ... Malheureusement, nous devons vous informer que ...
Hartelijk bedankt voor uw belangstelling in samenwerking. Nous vous remercions de votre l’intérêt à travailler.
Hartelijk dank voor uw schrijven. Avec tous nos remerciements pour votre lettre.
Het doet ons genoegen u op de hoogte te stellen van ... Nous sommes heureux de vous faire savoir que ...
Wij willen u informeren over ... Nous tenons à vous informer que ...
Over een bijlage
Als bijlage sturen wij u onze nieuwste catalogus mee. Veuillez trouver ci-joint notre dernier catalogue.
Een routebeschrijving is bijgevoegd. Ci-joint un plan avec itinéraire.
Bijgaand zenden wij u ... Par la présente, nous vous envoyons ...
In de bijlage vindt u de noodzakelijke technische specificaties. Vous trouverez en annexe toutes les spécifications techniques nécessaires.
Een kopie van [document] treft u in de bijlage aan. Une copie de [document] est jointe en annexe.
Onze prijzen treft u in bijgaande prijslijst aan. Pour nos tarifs, veuillez consulter notre liste de prix courants ci-jointe.
Tot ons genoegen kunnen we... bijsluiten Nous avons le plaisir de vous envoyer ci-joint ...
U treft details aan over ... Vous trouverez les détails de ...
Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij u naar de bijlage. Pour les clauses générales nous demandons de bien vouloir consulter les pièces jointes.
Voor meer informatiemateriaal verwijzen wij u naar de bijlage. Pour toute information complémentaire, nous vous prions de vous référer aux pièces jointes.

Afsluiting

In afwachtig van Uw prompte antwoord... Dans l’attente de votre prompte réponse, nous vous prions d’agréer, (zoals aanhef), l’expression de nos salutations distinguées.
In afwachting van Uw stipte levering. Hoogachtend, Dans l’attente de votre prompte livraison, je vous prie d’agréer, (zoals aanhef), mes sentiments distingués.
In afwachting van Uw bestellingen. Hoogachtend, En attendant vos commandes, nous vous prions d’agréer, (zoals aanhef), nos salutations distinguées.
Bij voorbaat dank. Hoogachtend, En vous remerciant d’avance, agréez, (zoals aanhef), nos sentiments distingués.
Hopend U een dienst bewezen te hebben. Hoogachtend, Espérant vous avoir rendu service, nous vous prions d’agréer, (zoals aanhef), l’expression de nos salutations distinguées.
Wij zullen alle zorg besteden aan de uitvoering van Uw bestelling. Hoogachtend, Nous vous assurons d’apporter tous nos soins à l’exécution de votre commande, et vous prions d’agréer, (zoals aanhef), nos sentiments distingués.
Hoogachtend, Agréez, (zoals aanhef), l’expression de nos salutations distinguées.
Hoogachtend, Veuillez agréer, (zoals aanhef), l’expression de mes sentiments distingués.
Hoogachtend, Nous vous prions d’agréer, (zoals aanhef), nos salutations les meilleures.

Bijlage

Bijlage: Annexe:

Tip

 

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention