allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenBelastinggrondslagenValeur locative
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Valeur locative

vrijdag 31 oktober 2014 , door Hanjo

Bewerkt op donderdag 30 augustus 2018

De kadastrale huurwaarde is de basis voor de berekening van de taxe d’habitation en de taxe foncière, de Franse onroerend-goedbelastingen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Revenu fiscal de référence
Beoordeling:
Bezoeken: 1.310
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Deze waarde vertegenwoordigt de theoretische huur die je jaarlijks zou kunnen genereren door een woning te verhuren. Ze wordt bepaald op basis van de oppervlakte van het onroerend goed en alles wat erbij zit, zoals kelders, garage, binnenplaats, zwembad en tuinen (tot 500m²). Over het geheel wordt een factor geplaatst die rekening houdt met de "standing", het comfort (badkamers, CV,...), de algehele staat en de ligging (dicht bij scholen, winkels, openbaar vervoer, ...).
De zo verkregen gewogen oppervlakte ("surface pondérée") wordt vervolgens vermenigvuldigd met een huurtarief dat in 1970 werd bepaald. Sinds 1980 wordt in verband met de ontwikkeling van de huurprijzen een herwaardering toegepast. De coëfficiënt in de afgelopen jaren:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
+1,8% +1,6% +1,5% +1,2% +2,0% +1,8% +1,8% +0,9%

Deze berekening geldt niet voor alle woningen, zoals kastelen. De lokale overheid mag voor bepaalde woningen een korting van 30% op de huurwaarde toepassen.
Voor de taxe foncière wordt de huurwaarde gehalveerd ter compensatie van beheer- en onderhoudskosten.

Jaarlijkse herwaardering

Ieder jaar doet de belastingdienst een herwaardering van het onroerende goed, bijvoorbeeld in verband met nieuwbouw (een garage), een wijziging van de samenstelling (vergroting, gewijzigde indeling), een modernisering (plaatsing van een CV of een badkamer) of andere renovatie­werkzaamheden (een schuur wordt woonhuis). Maar ook externe factoren, zoals nieuwe openbare voorzieningen, kunnen een rol spelen.

Aangifte

Daarom moet je bij werkzaamheden aan een woning binnen 90 dagen na voltooiing met behulp van een specifiek formulier deze veranderingen doorgeven.

Tot 2014 waren wijzigingen die de huurwaarde tot 10% aanpasten geen reden tot aanpassing, maar nu wordt zelfs de kleinste wijziging meegerekend.
 

Afhankelijk van de aard van de wijziging gebruik je de volgende formulieren:

Aard van de wijziging Te gebruiken formulier
Nieuwbouw of reconstructie van een huis Verklaring model H1: N° 6650 N° 10867
Nieuwbouw of reconstructie van een appartement Verklaring model H2: N° 6652 N° 10869
Veranderingen in afmeting (sloop, vergroting, ...) of bestemming (huisvesting omgebouwd tot winkel) Verklaring IL: N° 6704 N° 10517
Deze formulieren zijn ook in gedrukte vorm verkrijgbaar bij de belastingdienst en gemeentehuizen.
Om gebruik te kunnen maken van tijdelijke vrijstellingen van de onroerende voorheffing verleend voor bepaalde veranderingen, moet je de bovenstaande verklaring binnen de gestelde termijn invullen en inleveren.

Huurwaarde opvragen en betwisten

De eigenaar of bewoner van een pand mag de details van de berekening van de valeur locative opvragen bij de belastingdienst die op de aanslag vermeld staat.

Bij diezelfde dienst kan je ook bezwaar maken tegen de vaststelling van de surface pondérée of de categorie waarin de woning is ingedeeld. Je hebt tot 31 december van het jaar na de inning de tijd om bezwaar aan te tekenen.

 

Lees ook:
Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention