allesfrans.com
 
BeginpaginaConsumentConsument in FrankrijkBedrog
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Bedrog

zondag 28 december 2014 , door Hanjo

"Tromperie" is het bedriegen door een aannemer, op welke wijze dan ook, zelfs via een derde partij.

Het vorige artikel in deze rubriek: Bedenktermijnen
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 207
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Dit strafbare feit is van toepassing op al dan niet uitgevoerde contracten waarbij sprake is van een vergoeding ("à titre onoreux"). Ook een poging tot misleiding is strafbaar. Sinds 1978 geldt bedrog ook voor diensten.

Het delict heeft in het algemeen betrekking op de relatie tussen professionals en consumenten, maar het kan ook van toepassing zijn tussen individuen of professionals onderling.

Het is een bewuste overtreding die noodzakelijkerwijs de kwade trouw van de auteur veronderstelt die van geval per geval en afhankelijk van de omstandigheden door de rechter wordt bepaald. Het kan worden afgeleid uit elke vordering, actie of presentatie die de werkelijkheid maskeert of tracht te maskeren, of bepaalde gebreken of negatieve producteigenschappen verdoezelt.

Tromperie richt zich op één van de in artikel L. 213-1 van de Franse consumentenwet genoemde punten:

Ofwel op de aard, de soort, de herkomst, de materiële kwaliteiten, de samenstelling of de bruikbaarheid van goederen;
Of de hoeveelheid van de geleverde goederen of de levering van goederen anders dan de geoffreerde producten,
Of de bruikbaarheid, de risico’s die inherent zijn aan het gebruik van het product, de uitgevoerde controles, de gebruiksaanwijzing of te nemen voorzorgsmaatregelen.

Sancties

De misleiding kan worden bestraft met een gevangenisstraf van twee jaar en/of een boete van € 300.000. Het bedrag van de boete kan worden verhoogd tot 10% van de omzet van de professional in verhouding tot het uit de overtreding behaalde voordeel.

Misleiding kan onder bepaalde voorwaarden ook worden bestraft met het verbod om de betrokken activiteit of een bepaald beroep of bedrijf uit te oefenen.

De boete kan worden verhoogd tot € 600.000 en tot een gevangenisstraf van 5 jaar als bedrog of poging tot, plaats vindt in een van de volgende verzwarende factoren:

het gebruik van valse gewichten, metingen en andere onjuiste instrumenten;
het toepassen van handelingen of procedures die vervalsing ten doel hebben, of op frauduleuze wijze de samenstelling, het gewicht of het volume van de goederen (zullen gaan) beïnvloeden;
met behulp van frauduleuze indicaties de indruk geven van een juiste levering.
 

De boete kan worden verhoogd tot € 750.000 en tot een gevangenisstraf van 7 jaar als het bedrog of een poging daartoe:

bij het gebruik van goederen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mens of dier;
werd gepleegd door een georganiseerde bende.
 

De hoogte van deze boetes kan worden verzwaard tot 10% van de omzet van professionals naar gelang het geldelijke voordeel van de overtreding.

Bovenstaande items zijn ter informatie en zijn niet noodzakelijkerwijs volledig.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention