allesfrans.com
 
BeginpaginaVerkeer en vervoerVervoermiddelenAutoEen auto huren
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Een auto huren

woensdag 1 april 2015 , door Hanjo

Bewerkt op zaterdag 4 april 2015

Ook in Frankrijk kun je voor korte of langere tijd een auto huren. In dit artikel besteden we aandacht aan het huren door een particulier van een personenvoertuig of bestelauto (zonder chauffeur) tot 3.500 kilo (totaal, inclusief lading), waaronder ook campers en motoren.

Het vorige artikel in deze rubriek: Ecologische malus bij aankoop of import van een voertuig
Beoordeling:
Bezoeken: 211
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Voorafgaand aan de huur

De verplichtingen van de verhuurder

Prijsinformatie

Informatie over prijzen moet duidelijk worden aangegeven in het kantoor van het verhuurbedrijf. Het gaat om de totaalprijs van de meest uitgevoerde diensten voor elke aangeboden voertuigklasse:

Eenheidsprijzen, inclusief alle belastingen, van alle elementen van de dienst: per kilometer of per keer;
Alle prijzen (inclusief belastingen) van de extra diensten die de verhuurder aanbiedt;
Alle prijzen (inclusief belastingen) van aangeboden forfaitaire diensten;
Alle prijzen (inclusief belastingen) van voorgestelde verzekeringen en opties, de uitsluitingen, het eigen risico en bijkomende kosten;
Te betalen voorschotten;
De voorwaarden indien het voertuig buiten het verwachte termijn wordt teruggebracht;
Het bedrag van de waarborg, de voorwaarden voor de terugkeer en de voorwaarden voor vrijstelling van betaling van het voorschot;
De huurvoorwaarden;
Voorwaarden van leeftijd van de bestuurder en/of het rijbewijs.

Het contract

De eigenaar moet de huurder een contract geven dat de voorwaarden voor het gebruik van het voertuig, de duur en de kosten van de huur definieert.
Het contract worden opgesteld in ten minste 2 exemplaren die door elk van de partijen worden ondertekend.
Het is belangrijk om het contract te lezen alvorens te tekenen. Indien de huurder dit wenst, kan hij het contract voor een meer zorgvuldig onderzoek meenemen, de verhuurder heeft geen recht om dit te weigeren.

Het contract moet de volgende informatie bevatten:

De verhuurder: identiteit of bedrijfsnaam, adres;
De huurder: naam, datum en plaats van geboorte, woonplaats, nummer rijbewijs;
Bestuurder(s) anders dan de huurder: naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, woonplaats, nummer rijbewijs;
Het voertuig: type, kenteken, kilometerstand;
De datum, plaats en tijd van vertrek;
De kosten van de huur;
Het bedrag van de eigen risico’s (zie Verzekeringen).
 
Bevat de overeenkomst een clausule dat je ongepaste meent te vinden, dan kun je dit melden bij de Commission des Clauses Abusives (commissie oneerlijke bedingen), 59, boulevard Vincent Auriol, télédoc 023-75703 Paris Cedex 13, telefoon 01 44 87 17 17).

De staat van het voertuig

Als onderdeel van de huurovereenkomst of als afzonderlijk document moet de toestand van het voertuig vanaf het moment van huren worden vermeld. Het wordt ondertekend door de twee partijen bij de vertrek en terugkeer van het voertuig.

Andere verplichtingen

Andere verplichtingen voor de verhuurder vloeien voort uit de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot huurovereenkomsten in het algemeen.

Verplichtingen van de huurder

De huurder moet aan bepaalde voorwaarden voldoen:

Ouder zijn dan 21 jaar. Niet alle verhuurders stellen dezelfde leeftijdseisen;
Beschikken over een geldig rijbewijs dat al meer dan een jaar geldig is;
Documenten kunnen overhandigen waaruit zijn identiteit en woonadres blijken;
Over een persoonlijk betaalmiddel beschikken: de huurder betaalt.
Financiële voorwaarden

Aan het begin van de huurovereenkomst kan de verhuurder een voorschot op de huur en een borg vragen om de terugkeer van het voertuig te garanderen.

De borg (dépôt de garantie) is voor schade die kan optreden tijdens het huurcontract en om eventuele aanvullende facturering te dekken.

Het voorschot op de huur (avance sur location) garandeert de betaling van de huur. Het wordt niet systematisch toegepast. In het geval dat de huurder een creditcard heeft, kan de verhuurder afzien van het vragen van een voorschot.

De kwestie van de verzekering

Afgezien van de aansprakelijkheidsverzekering, die moet zijn geregeld door de verhuurder opgenomen zijn in de basisprijzen, bestaat er verschillende praktijken.
Soms is schade meeverzekerd in de basisovereenkomst; in andere gevallen moet een aparte overeenkomst worden afgesloten. Extra opties kunnen worden voorgesteld (vervoerde passagiers, bagage, overlijden, ...).
De huurder moet van alle verzekeringen (al dan niet opgenomen in de basisprijs) op de hoogte worden gebracht, met name zaken als eigen risico en mogelijkheid om het eigen risico af te kopen.

Ongeval

De voorwaarden en verplichtingen verschillen per verhuurder en er is geen algemene regel.

Vreemde woorden

De overeenkomst bevat soms Engelse woorden:
- CDW (Collision Damage Waiver) is een gedeeltelijke afkoop van de schade-franchise in geval van een ongeval; ook wel "suppression de franchise" of "garantie responsabilité réduite en cas de dommages" (gegarandeerd verminderde aansprakelijkheid bij schade) genoemd.
- TP (Theft Protection) of TW (Theft Waiver): een gedeeltelijke afkoop van de franchise bij diefstal.
- Super TP: een door sommige verhuurbedrijven voorgestelde totale afkoop voor diefstal.
- PAI (Personal Accident and Baggage Insurance): Verzekering voor de passagiers en bijstand; ook wel "garantie voor lichamelijk letsel van de bestuurder en / of passagiers, medische en technische bijstand.

Andere Franse termen
- Franchise: resterend bedrag voor de huurder bij schade aan het voertuig of diefstal, tenzij deze vrijwillig een gedeeltelijke afkoop van de franchise is aangegaan (totale afkoop is wettelijk niet mogelijk).
- Rachat de franchise (réduction de franchise): een extra, facultatieve verzekeringen die gedeeltelijk het eigen risico dekt.
- Franchise non rachetable (franchise réduite) is het niet afkoopbare deel van defranchise, resterend onder de verantwoordelijkheid van de huurder, ook zou hij een afkoop hebben gedaan.

Betalingen

De betaling van de factuur, of de balans, is bij het afsluiten van de huurovereenkomst.
Bij de terugkeer van het voertuig wordt de definitieve huurprijs worden vastgesteld rekening houdend met de verschillende mogelijke elementen: verlenging van de huur, diverse supplementen, brandstofkosten als de huurder er niet in slaagt om het voertuig af te tanken.
Normaal gesproken moet de verhuurder elke vorm van betaling accepteren, maar over het algemeen geniet een bankkaart of creditcard de voorkeur. De kaart kan ook enkele administratieve handelingen (identiteit, woonplaats, solvabiliteit van de toekomstige huurder) voorafgaand aan de opening van een contract vereenvoudigen.

In het geval van een korte termijnhuur, eisen veel verhuurbedrijven een bankkaart of creditcard.

Het in ontvangst nemen van het voertuig

Bij het in ontvangst nemen van het voertuig, kunnen zich meerdere incidenten voordoen.
Als het geboekte model voertuig niet beschikbaar is, kan de klant verlangen dat een ander model zonder tariefverhoging ter beschikking wordt gesteld.
Indien alleen een voertuig in een lagere klasse beschikbaar is, kan om de prijs voor dat model worden gevraagd.

Als het voertuig niet voldoet aan de eisen van het contract (met vier deuren, automatische transmissie, ...), kan de klant een vervangend model weigeren en de reservering annuleren. Als dit de klant schade toebrengt, kan een vergoeding worden gevorderd. Lukt een minnelijke schikking niet, dan is alleen de burgerlijke rechter bevoegd is om het bedrag van deze vergoeding te bepalen.

Wanneer het voertuig schade heeft (krassen, deuken, ...), is het essentieel om het voertuig te controleren voordat het in bezit wordt genomen en te verifiëren dat alle schade op het formulier vermeld is, anders is de huurder verantwoordelijk bij teruggave van het voertuig.

Tijdens de huur

De verhuurder moet de huurder een voertuig ter beschikking stellen dat goed en vrij van gebreken werkt. Het moet ervoor zorgen dat grote reparaties die nodig zijn tijdens de huurperiode worden uitgevoerd. Routine-onderhoud (oliepeil, water, bandenspanning) is de taak van de huurder. Hij is verantwoordelijk voor de schade die anders ontstaat, tenzij hij bewijst dat deze zich buiten zijn schuld heeft voorgedaan.

Als het voertuig niet goed werkt, kan de huurder een vervangend voertuig vragen. Heeft de huurder kosten voor reparatie moeten betalen, dan moeten deze worden terugbetaald.

In geval van een storing, is het niet aan te raden om voorafgaand aan contact met de verhuurder reparaties uit te (laten) voeren. Als het niet mogelijk is geweest de verhuurder te bereiken en er zijn reparatiekosten gemaakt, dan moet de huurder een aanvraag tot terugbetaling indienen.

De terugkeer van het voertuig

Wanneer het voertuig wordt teruggegeven na de overeengekomen datum, heeft de verhuurder het recht de daarvoor geldende voorwaarden toe te passing. Er moet naar worden verwezen in het contract. Meestal wordt voor het eerste uur geen toeslag berekend.

Zijn de kantoren van het agentschap gesloten, dan blijft de huurder aansprakelijk voor het voertuig zolang hij de sleutels en papieren niet heeft kunnen overhandigen. Sommige verhuurbedrijven verbieden om de auto op de parkeerplaats van het bureau achter te laten.
Wordt het voertuig op de parkeerplaats achtergelaten dan blijft de huurder aansprakelijk voor geleden schade. Ook laat hij dan het oordeel aan de verhuurder voor de kilometerstand en het bedrag van de ontbrekende brandstof.

Bij teruggave moet het voertuig zich in de staat bevinden waarin het werd afgegeven, met uitzondering van wat is beschadigd door slijtage of overmacht.

Vaak melden contracten dat de huurder aan het einde van de huurovereenkomst voor de ontbrekende brandstof moet betalen. IS het voertuig niet afgetankt, dan kan de verhuurder de brandstof factureren tegen een hogere prijs dan aan de pomp, bijvoorbeeld bij het ontbreken van een benzinestation. Deze tarieven zijn vrij. Het is dus niet illegaal, op voorwaarde dat die prijs werd vermeld in de tarieven.

Huren met koopoptie

Bij het huren van een voertuig met een koopoptie, location avec option d’achat (LOA) (ook wel leasing of crédit-bail genoemd), gelden de regels van het consumptief krediet.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Huidige bezoekers: 104

Dit artikel staat in rubriek:
 • Auto

  Door de grote afstanden is de auto voor vele Fransen geen luxe-artikel. Ze gaan er dan ook niet als zodanig mee om.

  Je vindt hier de belangrijkste zaken rond de auto: het invoeren uit Nederland, het kenteken, de keuring en de verzekering.

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention