allesfrans.com

 • Alarmnummer voor doven en slechthorenden

  Nu kan elke dove of slechthorende die slachtoffer of getuige is van een noodsituatie de Franse hulpdiensten bereiken via nummer 114.

 • Belasting op winst verkoop onroerend goed (plus-value)

  Dit artikel is het beginpunt van een volledige herziening van de inhoud over dit onderwerp.

 • Hergebruik van roerende goederen van overheidsdiensten

  Een nieuwe website is bedoeld om donaties van roerende goederen tussen overheidsdiensten en met verenigingen te bevorderen.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaOverheidWat verandert in Frankrijk op 1 juli 2015?

Wat verandert in Frankrijk op 1 juli 2015?

dinsdag 30 juni 2015 , door Hanjo

Dit zijn de belangrijkste veranderingen die op 1 juli 2015 in Frankrijk in werking treden. Goed en minder goed nieuws (voor de portemonnee) ...

Het vorige artikel in deze rubriek: Wat verandert in Frankrijk op 1 januari 2015?
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 256
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Verlaging van de allocations familiales

Sinds 1945 kent Frankrijk een systeem van gezinstoelages dat gebaseerd is op het aantal kinderen ten laste. Vanaf 1 juli gaat het inkomen de hoogte van de toelage beïnvloeden.

Huishoudens met een gezamenlijk inkomen van € 6.000 per maand zullen de toelage zien halveren, terwijl inkomens vanaf € 8.000 nog maar een kwart ontvangen.
Ongeveer 485.000 Franse huishoudens worden door deze maatregel getroffen.

Verlaging gastarief

De gasprijs gaat gemiddeld 1.3% dalen.

Herbepaling werkloosheidsuitkeringen

In Frankrijk ontvangen ongeveer 1,6 miljoen werkzoekenden een werkloosheidsuitkering. Deze uitkering zal met 0,3% worden verhoogd wanneer het de minimale uitkering van € 28,58 per dag betreft. De uitkering wordt dan dus € 28,67. Maar ook het vaste deel van de allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) stijgt naar € 11,76 (in plaats van € 11,72).

Parkeertarieven per kwartier

Zoals voorzien in de wet Hamon gaat de parkeerkosten op een parkeerterrein of parkeergarage woden berekend per kwartier. Nadelig effect is dat de exploitanten de parkeerkosten inmiddels hebben verhoogd. In 2013 nog gemiddeld € 1,90 en in 2015 € 2,04 per uur, wat een stijging van 7,4% betekent, terwijl een stijging van 5,4% de verliezen aan inkomsten al zou compenseren.

Ook tiers payant voor gebruikers van de ACS

Tot nu toe moesten mensen die bijverzekerd waren door middel van de ACS aanvullende ziktekosten zelf voorschieten. Nu kunnen 1,2 miljoen Fransen profiteren van een automatische betaling bij de zorgverstrekker.

Zelftests AIDS

Bij de Franse apothekers zijn autotests de dépistage du sida verkrijgbaar.
Met een druppel bloed kan binnen enkele muniten worden bepaald of iemand met HIV is besmet.
Er komt ook een telefonische hulplijn voor gebruikers van de zelftest.

Versterkte bescherming tegen asbest

De maximale grens waaraan een professional blootgesteld mag worden, de valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) gaat van 100 vezels per liter naar 10. Ondanks dat het gebruik van asbest al sinds 1997 is verboden, worden ieder jaar nog 5.000 arbeiders ziek door de gevolgen van asbest.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |