allesfrans.com
 
BeginpaginaBouwen en verbouwenLaten doenDe oplevering van werkzaamheden
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

De oplevering van werkzaamheden

zondag 26 juli 2015 , door Hanjo

Nadat de bouw- of verbouwingswerkzaamheden zijn afgerond, volgt de oplevering met deconstructeur of de aannemer(s). Tijdens dit bezoek moet je alle zichtbare gebreken kenbaar maken, een grondige inspectie is dus een vereiste!

Het vorige artikel in deze rubriek: BTW-verlaging voor energierenovatie
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 263
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Bij voorkeur wordt een verslag van dit bezoek op schrift gesteld. Een "procès-verbal écrit" kan je veel ellende beparen mocht het ooit tot het aansprakelijk stellen van de constructeur of een aannemer komen, en/of een rechtzaak moet worden begonnen.

Alle gebreken die je niet tijdens de "réception des travaux" meldt, worden als geaccepteerd beschouwd. Het hangt van de goodwill van de constructeur of aannemer af of hij die gebreken alsnog kosteloos herstelt. Op deze dag van oplevering gaat ook je garantietermijn in voor de geleverde diensten.

Wanneer je een contrat de construction de maison individuelle hebt getekend, gebeurt de oplevering samen met de constructeur. Heb je zelf de leiding genomen en meerdere aannemers ingeschakeld, dan zul je met iedere aannemer een oplevering moeten doen. Werd het werk uitgevoerd door een projectleider of een architect, dan kan deze je bij de oplevering behulpzaam zijn.

Je hebt alle kaarten in de hand om het herstel van zichtbare (of al geconstateerde niet-zichtbare) gebreken te eisen. En vind je die, dan betaal je ook nog niet het saldo van de rekeningen. Je houdt deze laatste deelbetaling (vaak 5%) tot alles naar tevredenheid is hersteld.

Gaat het om een contrat de construction de maison individuelle en laat je je niet door een professional assisteren bij de oplevering, dan heb je nog 8 dagen de tijd om eventuele gebreken te melden.
 

Ga grondig te werk en neem de tijd!

Controleer de afwerking van vloeren, muren en plafonds.
Test alle wandcontactdozen met een (schemer-)lamp.
Bekijk de technische installatie (neem een zaklantaren mee!).
Probeer alle ramen en deuren, sloten en rolluiken.
Probeer iedere kraan en wees alert op natte plekken.
Controleer of alles conform het contract werd opgeleverd en accepteer geen "dat komen we binnenkort nog doen".
 

Is alles in orde, dan teken je het procès-verbal de réception "sans réserve". Je ontvangt de sleutels en betaalt het saldo van de kosten. Vanaf dit moment draai je zelf op voor de reparaties van zichtbare gebreken!

Zijn er wel gebreken, dan worden die vermeld in het procès-verbal de réception. Je geeft ook een termijn aan waarbinnen de herstelwerkzaamheden moeten zijn voltooid. Je ontvangt de sleutels, maar betaalt het saldo van de kosten nog niet! De constructeur kan je vragen het saldo te blokkeren bij een notaris of een caisse des dépôts.

Zijn er te veel gebreken, dan kun je de oplevering weigeren! Sreek wel een nieuwe opleverdatum af!
 

In beide gevallen tekenen alle partijen het procès-verbal de réception en ieder krijgt een exemplaar.

Garantie de parfait achèvement

Zoals gezegd is een "réception sans réserve" het begin van de garantieperiode. Gedurende één jaar geniet je van een "garantie de parfait achèvement". In deze peridoe is de constructeur verplicht alle gebreken (ook nieuwe) te herstellen.
Gedurende twee jaar worden onderdelen die zonder te slopen kunnen worden verwijderd of vervangen, zoals kranen en luiken, door de constructeur vervangen of hersteld.
Gedurende tien jaar worden drie soorten gebreken gedekt: gebreken die de degelijkheid van de constructie bedreigen, gebreken die de woning geheel of gedeeltelijk onbewoonbaar maken (slechte thermische isolatie, infiltratie van water, enz.) en gebreken die de degelijkheid van onderdelen van de woning aantasten (verstopte of lekkende afvoerleiding, enz.).

Deze gebreken meld je met een aangetekende brief met bevestiging van ontvangst aan de constructeur en je stelt een termijn waarbinnen moet worden hersteld. Voldoet de constructeur hier niet aan dan stap je (binnen de garantietermijn) naar een tribunal de grande instance.
Gaat het om een gebrek dat onder de tienjarige garantie valt, dan kun je je verplichte contrat d’assurance dommage ouvrage aanschrijven om een snelle financiering van het herstel te regelen, terwijl de aansprakelijkheid nog wordt onderzocht.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention