allesfrans.com

 • Hergebruik van roerende goederen van overheidsdiensten

  Een nieuwe website is bedoeld om donaties van roerende goederen tussen overheidsdiensten en met verenigingen te bevorderen.

 • De taxatie van een woning

  En taxatie kan je goede diensten bewijzen. Maar ga niet zomaar af op het eerste de beste aanbod voor een taxatie.

 • Code Pénal

  Het Franse wetboek van strafrecht.

 • Hergebruik van roerende goederen van overheidsdiensten

  Een nieuwe website is bedoeld om donaties van roerende goederen tussen overheidsdiensten en met verenigingen te bevorderen.

 • De taxatie van een woning

  En taxatie kan je goede diensten bewijzen. Maar ga niet zomaar af op het eerste de beste aanbod voor een taxatie.

  
BeginpaginaOverheidFormulierenCerfa N° 10867 (6650)

Cerfa N° 10867 (6650)

Model H1 - Locaux d’habitation...

dinsdag 19 januari 2010 , door Hanjo

Bewerkt op donderdag 30 augustus 2018

Dit formulier, bestemd voor de belastingdienst, moet worden ingevuld en opgestuurd binnen 90 dagen nadat bouw-, verbouw- of sloopwerkzaamheden zijn afgerond. Het geeft de wijziging aan van de situatie en het gebruik van de woning en het terrein waarop de woning staat.

Het formulier bestaat uit 4 bladzijdes. Bladzijde 2 en 4 geven uitleg, de andere twee bladzijdes vind je afgebeeld in de portfolio van dit artikel.

Het formulier kent ook een annex (6651-SD) dat alleen hoeft te worden ingevuld wanneer sprake is van beroepsmatig gebruik van het pand of terrein.

Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 1.147
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Waartoe dient het formulier?

De modelverklaring H1 (N° 10867) heeft ten doel bouwwerkzaamheden te melden om hun kadastrale huurwaarde te bepalen.
De kadastrale huurwaarde wordt (mede) gebruikt om de lokale directe belastingen vast te stellen.
Deze taak is in handen van de verantwoordelijke belastingdienst, het centre des impôts foncier, dat de evaluatie van eigendommen doet.

Het formulier H1 is uitsluitend bedoeld voor bouwwerken die als woning of bedrijfsruimte worden gebruikt en zijn ingericht om door slechts één bewoner of één familie gebruikt te worden.
Onder professioneel gebruik verstaat men ook een ruimte die wordt gebruikt voor het uitoefenen van een vrij beroep of thuiswerk, met uitzondering van commerciële, ambachtelijke en industrieële activiteiten.

Bijgebouwen, zowel voor bewoning als voor bedrijfaktiviteiten (ruimtes die gebruikt kunnen worden om te verblijven, slapen, eten of het uitoefenen van een beroepsactiviteit) moeten op een tweede formulier (N°6651) aan de verklaring H1 worden toegevoegd.

Meldingsplicht

Nieuwbouw, veranderingen in samenstelling of bestemming van de gebouwde eigendommen moeten binnen de 90 dagen na voltooiing gemeld worden aan het centre des impôts foncier. Wanneer men verzuimt melding te doen, verliest men het recht op tijdelijke vrijstellingen van grondbelasting (taxe foncière).

Te late melding heeft een beperking van de vrijstellingen tot gevolg. De periode komt overeen met de periode dat men te laat heeft gemeld. Bovendien kan geen of te late melding een naheffing met fiscale boete tot gevolg hebben.

Vrijstellingen van grondbelasting

Voor nieuwbouw geldt een algemene vrijstelling van grondbelasting van twee jaar, maar gemeentelijke of regionale overheden mogen beslissen deze tegemoetkoming in een andere vorm aan te bieden.

Naar welke instantie moet dit formulier worden opgestuurd?

Stuur dit formulier uiterlijk 90 dagen na de voltooiing van de (ver-)bouwaktiviteiten naar het centre des impôts foncier waaronder je woonplaats valt.

Uitleg bij een aantal vragen

Het formulier bestaat uit een zestal blokken met vragen. In een apart artikel wordt per blok uitgelegd wat moet worden ingevuld.

Portfolio:

Beweeg je muis over een afbeelding voor een omschrijving. Klik op de afbeelding om hem te vergroten.

 
Bladzijde 1 Bladzijde 3

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |