allesfrans.com
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
 • Franse wegen worden voorzien van geluidswaarschuwingssystemen

  In een besluit van 14 januari 2020 staat te lezen dat de Franse overheid permanente of tijdelijke geluidssignaalsystemen gaat plaatsen op wegen en snelwegen.
 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaVerkeer en vervoerHet wegennetBewegwijzering in Frankrijk

Bewegwijzering in Frankrijk

vrijdag 25 september 2015 , door Hanjo

We leggen uit hoe de bewegwijzering in Frankrijk werkt, wat de betekenis van de kleuren is, maar ook van de plaats van het bord.

Het vorige artikel in deze rubriek: A77 - N7
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 1.378
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Kleuren

In Frankrijk wordt met drie kleuren bewegwijzerd; blauw, groen en wit. Blauwe bewegwijzering vindt men op autoroutes en verwijzingen naar autoroutes. Er zijn hier witte letters. Op het onderliggend wegennet worden witte wegwijzers met zwarte letters gebruikt, behalve bij directe routes naar belangrijke plaatsen, de zogenaamde pôles verts. Deze worden met groene borden en witte letters aangegeven. Op deze manier kan men de belangrijke onderliggende verbindingen makkelijk onderscheiden van de minder belangrijke bestemmingen. Ook kan men makkelijk de tolwegen vermijden, zonder veel moeite te hoeven doen voor het navigeren.

Afritten worden op een wit paneel met zwarte letters aangegeven, behalve bij belangrijke plaatsen, waar een groen paneel met witte letters wordt gebruikt.

Bestemmingen

Bewegwijzering gebeurt in Frankrijk vanuit een netwerkgedachte, met name op autosnelwegen. Bepaalde steden worden over grote afstanden aangegeven, waarbij de hoofdstad Paris het belangrijkste is. De maximale aangegeven afstanden bedragen zo’n 600 kilometer. Bij afritten wordt ook de afstand tot de volgende afrit aangegeven. Ook worden belangrijke doelen, vaak grote steden, gebruikt.

Let wel op. Soms wordt zowel de plaatsnaam en het wegnummer aangeduid, terwijl op een volgend bord alleen het wegnummer staat, bijvoorbeeld: "A1 Lille" en "A1".
 

Buitenlandse bestemmingen worden gewoonlijk in het Frans aangegeven. Incidenteel komt men ook het endoniem tegen, zoals Saarbrücken en Basel, maar dit gebeurt niet consistent. In sommige gevallen worden beide aangegeven, zoals "Gand (Gent)".
Britse doelen worden niet bewegwijzerd, er wordt enkel naar de Kanaaltunnel bewegwijzerd. Italiaanse doelen zoals Turijn en Milaan en Spaanse doelen zoals Barcelona en San Sebastian worden wel aangegeven, maar in het Frans.

Korte namen, zoals "Metz-Nancy" en "Lille-Paris" worden nogal eens achter elkaar geschreven om verticale ruimte te besparen.
Omdat Franse plaatsnamen vaak erg lang zijn door geografische toevoegingen worden deze vaak afgekort: "s/" voor "sur", "s/s" voor "sous", enz.

Symbolen

Frankrijk was één van de eerste landen die het afritsymbool en het knooppuntsymbool heeft ingevoerd.

Wegnummers

Wegnummers worden met een simpel rechthoekig schildje zonder kader en met prefix aangegeven, dus A1, N1 en D1. A-nummers (autosnelwegen) worden met witte letters op een rood vlak aangegeven, N-nummers (nationale wegen) eveneens en D-nummers (departementale wegen) worden met zwarte letters op een geel vlak aangegeven. De E-nummering (Europese wegen) wordt vrij consequent aangegeven.

Autosnelwegen

Op autosnelwegen worden blauwe borden gebruikt voor de via snelwegen te bereiken bestemmingen.

Afritten worden voor het eerst op 1000 meter aangekondigd, met het afritsymbool, afritnummer, afstandsaanduiding en de te bereiken doelen van de afrit, in het wit en/of groen. Dit bord wordt bij de afslag zelf herhaald, al dan niet met een portaalbord voor de bestemmingen rechtdoor. Na de afrit volgen twee afstandenpanelen, een wit bord met de afstand tot de volgende afrit en de te bereiken bestemmingen via die afrit, en daarna een blauw bord met de afstanden tot de volgende grote steden.

Knooppunten worden met name in het platteland al ver van te voren aangegeven, soms 5 of 10 kilometer. Ook volgen voor de knooppunten al afstandsborden met de bestemmingen die via de huidige en kruisende weg te bereiken zijn. De feitelijke bewegwijzering voor het knooppunt begint vaak 3000 meter van te voren, met een knooppuntsymbool, afstandsaanduiding en de kruisende wegen. Rond 1000 à 1500 meter volgt een schets van het knooppunt met de rijrichtingen die men verderop moet volgen voor de relevante bestemmingen. Rond 750 meter volgt dan een portaalbord die de rijstrookindeling aangeeft, welke op 250 meter herhaald wordt en vervolgens bij het daadwerkelijke splitsingspunt nogmaals.

Niet-autosnelwegen

Voor het onderliggend wegennet worden overwegen witte wegwijzers met zwarte letters gebruikt, behalve voor belangrijke bestemmingen die in het groen zijn met witte letters. Omdat de wegwijzers uit verschillende panelen bestaan, komen wegwijzers met tot drie kleuren voor, alhoewel geheel wit en wit en groen het meest gangbaar zijn.

Rotondes worden op situatieborden duidelijk aangegeven, meestal op 250 meter van te voren. Op het onderliggend wegennet zijn regelmatig afstandsborden te vinden.

Historie

Af en toe vind je nog de oude bewegwijzering van Michelin.

Mogelijke panelen en borden

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |