allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsWetgevingDigitale Republiek (2)
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Digitale Republiek (2)

maandag 19 oktober 2015 , door Hanjo

Op zondag 18 oktober 2015 eindigde de periode van drie weken van een door de Franse overheid georganiseerde online consultatie over een nieuwe digitale wet. Nu zal staatssecretaris Axelle Lemaire zich moeten gaan verdiepen op honderden artikelen en meer dan duizend amendementen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Digitale Republiek (1)
Beoordeling:
Bezoeken: 142
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Na drie weken van online consultatie is het door de Franse overheid gecreëerde platform om de meningen en ideeën van een nieuwe Franse digitale wet te geven, gesloten. Axelle Lemaire, staatssecretaris belast met het digitale gebeuren zal 700 artikelen en meer dan 1.400 amendementen moeten gaan uitzoeken voordat het definitieve wetsontwerp in november aan de Raad van State en in januari bij het parlement kan worden ingediend.
Ruim 21.000 internetters leverden een bijdrage en er werden meer dan 147.000 stemmen uitgebracht.

Waarover bestond consensus

De Franse overheid mag een keer tevreden zijn: de overgrote meerderheid van de voorstellen wordt op het internet ondersteund. Dit is het geval voor een open data standaard voor openbare lichamen, dat wil zeggen de verplichting om documenten en gegevens in het bezit van openbare lichamen online te plaatsen (91% stemt voor). Specifiek wordt gewezen naar de lijst van de sociale huisvesting die continu voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn, maar ook voor gegevens van andere openbare diensten, zoals de Vélib in Parijs
Ook de overheidssubsidies aan verenigingen en particuliere bedrijven moeten online (91% en 95% van de stemmen).
Ook de verplichtingen die aan netwerkproviders worden gesteld kunnen rekenen op steun. De neutraliteit van het internet, wat hen verhindert de bandbreedte van bepaalde sites te verhogen of verlagen wordt vertrouwd (96%). Dit is ook het geval voor de portabiliteit van gegevens (90% stemmen voor) waarmee klanten hun gegevens (e-mails, foto’s, lijsten met contactpersonen, ...) kunnen herstellen als ze provider veranderen. Ten slotte zijn de mogelijkheid om te beslissen op voorhand over het lot van de gegevens in het geval van overlijden (90%) en de tijdelijke handhaving van het internet in het geval van niet-betaling van rekeningen door de armste mensen (82%) gevalideerd door de internetgebruikers.

Niet opgenomen in het eerste ontwerp was de groepactie, vooral met betrekking tot schending van het recht van de gegevens en netneutraliteit (99% steun). Hetzelfde geldt voor alle nieuwe artikelen rond het gebruik van vrije software en GNU/Linux in scholen, universiteiten en bij de overheid (95%).

De ideeën die verdeeldheid zaaien

Eén van de speerpunten van het wetsvoorstel is de betaling per SMS, maar dit wordt begroet met achterdocht (52% is positief). Het is een "grote wens van liefdadigheidsinstellingen," herinnerde Axelle Lemaire, maar er is sterke bezorgdheid over de veiligheid en vertrouwelijkheid van het systeem.

Twee ideeën rond statistieken en gevoelige gegevens zijn ook problematisch. Het eerste gaat om toegang voor de INSEE, het Franse statistiekbureau, tot bepaalde particuliere databases (45% voorstemmers), een maatregel die INSEE toegang tot bijvoorbeeld gegevens van supermarkten moet geven om beter in staat te zijn de prijsindex en de inflatie te berekenen. Het doel van het wetsartikel is lovenswaardig, zegt de meerderheid van de internetgebruikers, maar de voorwaarden zijn te vaag en vormen een risico voor persoonlijke gegevens, meent een aantal van hen. Voor anderen is de toepasbaarheid ervan twijfelachtig.

Een versoepelde procedure voor het gebruik van het Franse "sofinummer" ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek leidt tot veel scepsis (56% is voor). De overheid streeft ernaar haar beleid doelgerichter te maken op basis van de behoeften van de bevolking. Maar veel gebruikers vrezen dat de gegevens hierdoor niet langer anoniem zijn en kunnen worden hergebruikt voor commerciële doeleinden.

Ideeën verworpen door een meerderheid

Op het wetsartikel ter bevordering van de toegang tot het openbaar onderzoek is het meest gestemd, maar het is ook het enige artikel dat meer tegen- dan voorstemmers heeft (52% tegenstemmen). Toch vindt het doel, de strijd tegen de exclusieve rechten in handen van een aantal uitgevers, consensus. Maar de kiezer vond dat het wetsontwerp niet ver genoeg gaat.

Het voorstel van een gebruiker om het stemmen via internet te veralgemenen, werd kil ontvangen (63% stemde tegen). Een verrassing die is te verklaren door de vrees over het risico van fraude en de geheimhouding van de stemming.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention