allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidFormulierenCerfa N° 13409
 

Cerfa N° 13409

Demande de permis de construire - Aanvraag vergunning van bouw- en sloopactiviteiten

woensdag 29 augustus 2018 , door Hanjo

De demande de permis de construire comprenant ou non des démolitions is een administratief document dat de overheid de mogelijkheid geeft om te controleren of stedenbouwkundige regels worden gerespecteerd. Het wordt niet gebruikt voor eengezinswoningen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Wat is "Cerfa"?
Beoordeling:
Bezoeken: 70
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Je kunt het formulier hier downloaden (N° 13409), maar je kunt ook op het gemeentehuis terecht. Op de achterzijde van het formulier staat welke stukken moeten worden ingeleverd.

In elk geval zijn dat:

 • plan de situation - een plattegrond van de situatie dat het mogelijk maakt om het project in het gebied te plaatsen. Ook dient de oppervlakte van het terrein te worden aangegeven;
 • de aard van de werkzaamheden of de geplande wijziging in de bestemming.

Ieder soort document heeft een eigen code. Deze code dient op het document te worden geplaatst.

Het formulier en alle meegeleverde stukken dienen in tweevoud te worden ingediend. Wanneer het object in de directe omgeving van een beschermd historisch monument ligt, dient een derde set documenten te worden aangeleverd.

Hoe lang blijft de vergunning geldig?

De verstrekte vergunningen blijven niet onbeperkt geldig. Een permis de construire heeft een geldigheid van 2 jaar.
Binnen een periode van 2 jaar na het verstrekken van een permis de démolir moeten de sloopwerken zijn begonnen (sommige sites vermelden een periode van 5 jaar). De werkzaamheden die bij een déclaration préalable zijn aangevraagd dienen binnen twee jaar na het accoord te worden gestart en mogen niet langer dan één jaar worden onderbroken. De geldigheid van de déclaration préalable kan met een jaar worden verlengd. De aanvraag van deze verlenging moet uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de geldigheid worden gedaan.

De klus is geklaard!

De déclaration d'achèvement des travaux is een document waarmee aan de overheid wordt aangegeven dat de werkzaamheden zijn afgerond en zijn uitgevoerd in overeenstemming met de permis de construire of déclaration préalable. Deze verklaring die met formulier N° 13408 bij het gemeentehuis wordt afgegeven, is verplicht. Hij wordt in drievoud ingediend.

Indien de overheid dit noodzakelijk acht, kan zij ter plekke de situatie komen opnemen. Dit moet binnen drie maanden na de melding bij het gemeentehuis gebeuren. In bepaalde gebieden kan deze periode 5 maanden bedragen.

Vraag en antwoord

Waar kan ik terecht voor verdere informatie? Bij het gemeentehuis, bij de lokale DDE, telefonisch bij "Allô Service Public" op nummer 3939, op de websites van DDE of van de Service Public (zie bovenaan).
Wat is de DDE? De DDE is de dienst die verantwoordelijk is voor het afhandelen van de aanvragen. De afkorting betekent: Direction Départementale de l'Équipement.
Ben ik verplicht een architect in te schakelen? Wanneer je een huis bouwt van ten minste 170m² is een architect verplicht.
Hoe kom ik aan de benodigde formulieren? De formulieren zijn beschikbaar op de website van het ministerie en die van de DDE. Je kunt de formulieren afdrukken en met de pen invullen, of direct op het internet invullen en dan afdrukken.

Je kunt ook bij het gemeentehuis langs gaan en de formulieren ophalen.

Waar lever ik mijn aanvraag in? Je levert je aanvraag in op het gemeentehuis. Wanneer je ze naar het gemeentehuis opstuurt, dien je dat per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging te doen (par courrier avec accusé réception).
Wat kan ik doen wanneer de aanvraag wordt geweigerd? In geval van een weigering kun je de de aanvraag aanpassen en opnieuw indienen. Ook bestaat de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen (engager un recours contre la décision).

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Cerfa N° 13410

  Met dit formulier vraag je om een stedenbouwkundig attest, de toestemming om een object bewoonbaar te maken.

Reacties
 

Huidige bezoekers: 72

Dit artikel staat in rubriek:
 • Formulieren

  In deze rubriek geven we wat uitleg over een aantal formulieren waarmee je te maken krijgt wanneer je in Frankrijk woont. De formulieren hebben allemaal een modelcode en een "Cerfa-nummer". In verschillende artikels wordt aan deze formulieren gerefereerd.

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention