allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse samenlevingCultuurFilmHoe werkt de Franse filmkeuring?
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Hoe werkt de Franse filmkeuring?

zaterdag 12 maart 2016 , door Hanjo

In Frankrijk moet iedere film voor vertoning eerst ter keuring worden aangeboden.

Het vorige artikel in deze rubriek: Gemiddeld 10 films per dag
Beoordeling:
Bezoeken: 89
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

In Frankrijk moet iedere film[1] voor hij publiekelijk wordt vertoond eerst worden aangeboden aan de commission de classification. Ook de trailer (de bande d’annonce) moet worden gekeurd.

De procedures van deze commissie staan omschreven in de artikelen R 211-1 tot R 211-48 van het Franse Wetboek van film en bewegende beelden.

Een eerste keuring

De ter keuring ingediende films worden als eerste toetsing bekeken door door een keuringscomité.
De leden van dit comité bestaan uit verschillende subgroepen van 3-6 mensen die elke dag, ’s ochtends en’ s middags samen komen om alle films te kijken, met inbegrip van hun trailers.

Na het bekijken van elk werk schrijft een lid een verslag dat de mening van elk van hen weergeeft. Het rapport karakteriseert het filmwerk en benadrukt eventuele fragmenten of foto’s die aanleiding geven tot bepaalde opmerkingen. Het comité stelt voor elke bekeken films een indeling voor en geeft aan om welke redenen zij tot deze keuze kwam. De indeling kan zijn: geschikt voor alle leeftijden ("autorisation pour tous publicsinterdiction aux mineurs de moins de XX ans"), eventueel vergezeld van een waarschuwing.

Het verslag wordt voorgelegd aan de voorzitter van de keuringscommissie ("commission de classification") die zal beslissen of het nodig is om het filmwerk door de commissie te laten beoordelen.

Het comité fungeert dus als een "filter". Als het unaniem is in zijn beslissing "voor alle leeftijden", hoeft het filmwerk niet door de commissie te worden beoordeeld. Maar zodra ten minste twee leden van een comité voorstander zijn van een zekere mate van beperking dan wordt de film bekeken door de commission de classification.
Alleen deze commissie kan de minister van Cultuur een beperking voorstellen.

De keuring door de commissie

Voor de keuring moeten ten minste veertien leden aanwezig zijn. Twee avonden per week bekijken zij de te keuren films, met gemiddeld twee films per sessie.

Na het bekijken nemen de leden deel aan een debat dat is georganiseerd rond bepaalde thema’s (geweld, seks, delinquent gedrag, onveilige praktijken, ..).

De indeling is niet per se unaniem. Bij een geheime stemming kan tussen de voorstellen worden gekozen. Bij het staken van de stemmen moet de voorzitter zijn stem te kennen geven en is deze doorslaggevend.

De werkzaamheden van de Commissie zijn niet openbaar en de leden zijn gebonden aan een beroepsgeheim. Ze kunnen geen onderdeel van de Commissie zijn wanneer ze een direct of indirect belang in een film hebben.

Hoe wordt de leeftijdscategorie bepaald?

Met uitzondering van het verbod voor minderjarigen onder de achttien jaar bestaat geen exacte definitie van de criteria waaraan de film moet voldoen. De indeling bestaat voor een groot deel uit subjectiviteit.

De Commissie waardeert het werk in zijn geheel. Het houdt rekening met het onderwerp en de behandeling ervan in de logica van het verhaal.

De Commissie adviseert de minister in een openbare aanbeveling

De motivatie wordt opgesteld door de Commissie en op basis van het advies bepaalt de minister van Cultuur de indeling.

Alvorens uitspraak te doen heeft de minister de bevoegdheid om de Commissie om een heroverweging te vragen. Wil de minister een zwaardere beperking opleggen dan door de Commissie werd voorgesteld, dan moet hij eerst om een heroverweging door de Commissie vragen.

Voetnoten:

[1al dan niet Frans, korte films en speelfilms

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Oscar succes voor Franse film

  De film "The Artist" is een legende voor Frankrijk geworden: vijf Oscars, waaronder die voor Beste Film en Beste Acteur.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention