allesfrans.com
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
 • Franse wegen worden voorzien van geluidswaarschuwingssystemen

  In een besluit van 14 januari 2020 staat te lezen dat de Franse overheid permanente of tijdelijke geluidssignaalsystemen gaat plaatsen op wegen en snelwegen.
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
  
BeginpaginaGeld en bankOverige geldzakenCrowdfunding in Frankrijk: financement participatif

Crowdfunding in Frankrijk: financement participatif

dinsdag 12 april 2016 , door Hanjo

Crowdfunding, of in goed Frans "financement participatif" is een mechanisme om fondsen te werven, meestal in kleine hoeveelheden, bij een breed publiek.

Het vorige artikel in deze rubriek: Compte-titre
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 150
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Oorspronkelijk was deze financieringsvorm gericht op creatieve projecten (muziek, uitgeverij, film, enz.) of van onderneming die bepaalde waarden verdedigen en een alternatief voor een lening bij de bank zoeken. Inmiddels is zo ook in Frankrijk booming (78 minjoen euro in 2013, 152 miljoen in 2014) en wordt ze toegepast op alle vormen van financiering en investeringen. Daarbij zijn verschillende benaderingen waar te nemen, variërend van respect voor de gemeenschapszin tot de traditionele logica van rendement.

Er bestaan drie verschillende platforms voor crowdfunding:

 • donatieplatforms die het mogelijk maken om geldelijke bijdragen te leveren die kunnen leiden tot verschillende niet-financiële tegenprestaties (CD gesigneerd door de kunstenaar, kaartjes voor shows, enz.);
 • kredietverleningsplatforms die de financiering van een project mogelijk te maken via een gratis of betaalde leningen
 • investeringsplatforms die de financiering van ondernemingsprojecten mogelijk maken door middel van de uitgifte van aandelen of obligaties en waarvan de tegenprestatie een mogelijk aandeel in de winst is.
 

Om de verdere ontwikkeling van crowdfunding voor hun deelnemers (donoren, kredietverstrekkers of investeerders) in een veilige omgeving te bevorderen, heeft de Franse overheid nieuwe regelgeving aangenomen en twee rechtsvormen gecreëerd met vereenvoudigde regelgeving ten opzichte van de algemene regels:

 • voor investeringsplatforms het statuut conseiller en investissements participatif (CIP), adviseur aandelenbeleggingen;
 • voor leningplatforms het statuut intermédiaire en financement participatif (IFP), intermediair in crowdfunding. Op vrijwillige basis kunnen donatieplatforms de status van IFP aanvragen.

Nieuwe regelgeving vanaf 1 oktober 2014

De risico’s
Crowdfunding heeft specifieke risico’s. Deze risico’s zijn onder meer:

 • het risico van verlies van alle of een deel van het geïnvesteerde kapitaal of leningen, met name in geval als de onderneming of particuliere projectleider in problemen komt;
 • de afwezigheid van de notering van de effecten, wat een waardebepaling compliceert;
 • het gebrek aan liquiditeit bij effecten, wat problemen bij verkoop kan veroorzaken;
 • de fondsen worden mogelijk niet bij een gecontroleerde financiële instelling gedeponeerd, wat het risico van misbruik van betalingen via het platform mogelijk maakt;
 • een onvoldoende garantie voor de voor een project verzamelde middelen;
 • het nemen van buitensporige risico’s door de initiatiefnemers bij dit type schuldfinanciering.
 

Enkele tips

Wil je financieel participeren in een crowdfundingproject, of gebruik je dit soort financiering om een ​​dergelijk project te financieren, informeer dan voordat je je verbindt naar de aard van de voorgenomen transactie, alsmede de verplichtingen voor het platform van crowdfunding en de projectleider.
In het bijzonder is het van belang om:

 • afhankelijk van de aard van de door de website geleverde diensten te controleren of de organisatie is opgenomen in de lijst van toegelaten aanbieders voor dit soort praktijken in Frankrijk;
 • kennis te nemen van alle beschikbare informatie op de site, die duidelijk, volledig en begrijpelijk moet zijn geschreven;
 • je te informeren over de wijze van aflossing of de uitberaling van het rendement van de investeringen, met name voor wat betreft de kosten en de tijdduur van dit soort operaties.

Crowdfunding in de onroerend goedsector

Ook in de onroerend goedsector is "crowdfunding" booming. Investeringen worden aangeboden aan natuurlijke personen voor zowel nieuwbouwprojecten als bestaande gebouwen. Vooral in deze sector is het zaak je goed te informeren over het voorgestelde financiële pakket, omdat de risico’s van financiële verliezen voor de belegger aanzienlijk kunnen zijn, afhankelijk van de vorm van het bedrijf.

De meest voorkomende financiële regelingen zijn:

 • een holding die partij is in een SCCV die de bouw van het pand en de wederverkoop in beheer neemt. Deze juridische structuur is onbeperkt aansprakelijk voor de bouwplaats en moeten alle schulden dragen. In geval van een faillissement, hoeven de investeerders niet meer te betalen dan zij oorspronkelijk hebben ingelegd. In het geval dat het project normaal verloopt, hebben ze recht op een deel van de meerwaarde.
 • obligaties met een zeer hoge rente bij een vereenvoudigde naamloze vennootschap (SAS), die bijvoorbeeld kan zijn opgezet door ontwikkelaars die zich met het beheer van de bouwplaats en een marketing programma. Ze kunnen niet meer dan hun initiële investering verliezen.
 • een vastgoedvennootschap (<citeSCI). In dit geval koopt de belegger aandelen in een vennootschap die de verwerving van onroerend goed tot doel heeft (van een toekomstige oplevering of een voltooid gebouw) met het oogmerk dit te verhuren. In het geval de schulden draagt een aandeelhouder een evenredig deel. In dit geval kan de "crowdfunder" dus meer dan zijn oorspronkelijke inzet verliezen.
 

De platforms beloven een hoog rendement (8 tot 12% per jaar). Maar de belegger wordt pas uitbetaald zodra alle delen zijn verkocht. Bovendien kan de belegger, in geval van faillissement van de onderneming, onderworpen zijn aan een deel van de schulden.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |