allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidFormulierenCerfa No 13408
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Cerfa No 13408

Déclaration achèvement et conformité des travaux

dinsdag 24 januari 2012 , door Hanjo

Bewerkt op woensdag 27 september 2017

Met dit formulier meld je dat werkzaamheden waarvan je melding hebt gedaan of je een vergunning hebt gekregen, zijn afgerond. Bovendien verklaar je dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd zoals je had omschreven in de aanvraag of melding.

Het vorige artikel in deze rubriek: Cerfa N° 13703
Beoordeling:
Bezoeken: 210
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Je vult op het formulier bij punt 1 in op welke melding of vergunning deze gereedmelding betrekking heeft.

Bij punt 2 komen de gegevens van degene die de melding doet.

Wanneer er geen adreswijzinging plaats heeft gevonden, kun je punt 3 leeg laten.

Bij punt 4 geef je de datum op wanneer de werkzaamheden waren voltooid, de wijzinging in oppervlakte, het aantal ruimtes en hun aard. Ook plaats je hier je handtekening.

Wanneer een architect de werkzaamheden heeft gevolgd, tekent deze ook.

Het formulier herinnert je ook aan het feit dat je binnen 90 dagen nadat je nieuw gecreëerde ruimte in gebruik hebt genomen een melding moet doen bij een centre des impôts (fonciers) voor de herberekening van de taxe d’habitation en/of de taxe foncière. Ook wanneer de werkzaamheden nog niet zijn voltooid, moet je deze melding doen - het gaat om de datum van ingebruikname! Meer hierover in Belasting op de woning.

Op internet: Het formulier online


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Cerfa No 13948

  Om in aanmerking te komen voor het verlaagde BTW-tarief of het middentarief op werkzaamheden aan woningen, moet je voor de facturatie een verklaring inleveren bij de aannemer.

Reacties
 

Huidige bezoekers: 43

Dit artikel staat in rubriek:
 • Formulieren

  In deze rubriek geven we wat uitleg over een aantal formulieren waarmee je te maken krijgt wanneer je in Frankrijk woont. De formulieren hebben allemaal een modelcode en een "Cerfa-nummer". In verschillende artikels wordt aan deze formulieren gerefereerd.

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention