allesfrans.com
 • Een schokgolf in culinair Frankrijk

  In Nederland was er weinig opwinding rond de verdeling van Michelin-sterren, maar in Frankrijk...

 • Die militante cheminots...

  De Franse spoorwegmaatschappij heeft bevestigd dat er sinds 1947 elk jaar ten minste één staking op het net is geweest.

 • Wonen in Misery

  De meeste mensen zijn blij om in Frankrijk te wonen, maar van zo’n 137 mensen kan echt gezegd worden dat ze in "ellende" leven.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaOverheidFormulierenCerfa No 13408

Cerfa No 13408

Déclaration achèvement et conformité des travaux

dinsdag 24 januari 2012 , door Hanjo

Bewerkt op woensdag 27 september 2017

Met dit formulier meld je dat werkzaamheden waarvan je melding hebt gedaan of je een vergunning hebt gekregen, zijn afgerond. Bovendien verklaar je dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd zoals je had omschreven in de aanvraag of melding.

Het vorige artikel in deze rubriek: Cerfa N° 13703
Beoordeling:
Bezoeken: 188
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Je vult op het formulier bij punt 1 in op welke melding of vergunning deze gereedmelding betrekking heeft.

Bij punt 2 komen de gegevens van degene die de melding doet.

Wanneer er geen adreswijzinging plaats heeft gevonden, kun je punt 3 leeg laten.

Bij punt 4 geef je de datum op wanneer de werkzaamheden waren voltooid, de wijzinging in oppervlakte, het aantal ruimtes en hun aard. Ook plaats je hier je handtekening.

Wanneer een architect de werkzaamheden heeft gevolgd, tekent deze ook.

Het formulier herinnert je ook aan het feit dat je binnen 90 dagen nadat je nieuw gecreëerde ruimte in gebruik hebt genomen een melding moet doen bij een centre des impôts (fonciers) voor de herberekening van de taxe d’habitation en/of de taxe foncière. Ook wanneer de werkzaamheden nog niet zijn voltooid, moet je deze melding doen - het gaat om de datum van ingebruikname! Meer hierover in Belasting op de woning.

Op internet: Het formulier online


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Cerfa No 13948

  Om in aanmerking te komen voor het verlaagde BTW-tarief of het middentarief op werkzaamheden aan woningen, moet je voor de facturatie een verklaring inleveren bij de aannemer.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |