allesfrans.com

 • Eerste verjaardag Gele Hesjes

  Precies één jaar geleden, op 17 november 2018, maakt Frankrijk kennis met de Gele Hesjes.
 • De toegankelijkheid van een camping

  De verplichting tot toegankelijkheid van instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek.

 • Minimale sanitaire eisen

  Wat vermeldt de Franse wetgeving over de minimum eisen voor een camping.

 • Eerste verjaardag Gele Hesjes

  Precies één jaar geleden, op 17 november 2018, maakt Frankrijk kennis met de Gele Hesjes.
 • De toegankelijkheid van een camping

  De verplichting tot toegankelijkheid van instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek.

  
BeginpaginaConsumentConsument in FrankrijkGarantie

Garantie

vrijdag 3 juni 2016 , door Hanjo

Het is niet gemakkelijk navigeren tussen de verschillende garantievormen. Hoe en wanneer kan op welke garantie aanspraak gemaakt worden?

Het vorige artikel in deze rubriek: Franse consumentenorganisaties
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 255
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Je kunt in Frankrijk als consument bij een professionele verkoper aanspraak maken op drie verschillende garanties:

De wettelijke conformiteitsgarantie

Deze wettelijk verplichte (garantie de conformité) bepaalt dat het artikel overeen moet komen met wat in het contract staat (artikelen L.211-1 tot L.211-4 van de consumentenwet[1]).
De professionele verkoper moet goederen leveren die conform zijn aan de verkoopovereenkomst. Hij is in beginsel verantwoordelijk voor defecten bij de levering, maar ook ondeugdelijkheden die resulteren uit een slechte verpakking of een onjuiste installatie- of gebruiksaanwijzingen, maar ook voor de plaatsing zelf wanneer dat in het contract werd overeengekomen (L.211-4).
De definitie van "conform" staat in artikel L.211-5 van de consumentenwet.

De garantietermijn was standaard 2 jaar. Voor goederen aangeschaft na 18 maart 2016 is deze termijn gereduceerd tot 6 maanden voor tweedehands goederen. De bewijslast ligt bij de leverancier, die dus moet bewijzen dat het artikel conform is.

Er gelden drie uitzonderingen (L.211-8):

als de klant op de hoogte was van het gebrek op het moment van aankoop;
als hij het gebrek op het moment van aankoop niet had kunnen negeren;
als het defect resulteert uit door hem zelf geleverde materialen.

De uitvoering van de garantie
De leverancier moet de klant vervanging of reparatie aanbieden, waarbij de keuze van de klant afhangt, tenzij het verschil in kosten tussen beide opties disproportioneel is.
De klant mag de annulering van het contract of een compensatie vragen als het om een groot gebrek gaat en vervanging of reparatie méér dan één maand gaat duren, of er geen andere oplossing is.

Aan de klant mag geen enkele vergoeding worden gevraagd, noch voor verplaatsing of herstel, noch voor het annuleren van de overeenkomst.
De wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

Deze wettelijk verplichte garantie des vices cachés staat omschreven in de artikelen 1641 tot 1649 van het Franse burgerlijk wetboek[2] beschermt de consument tegen verborgen gebreken van gekochte goederen, die het product ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd was, of die functionaliteit zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben aangeschaft, of er minder voor zou hebben betaald.
De wettelijke garantie dekt alle kosten van verborgen gebreken.
De verkoper is niet verplicht om zichtbare gebreken, die de koper zelf had kunnen zien, te melden, maar dit is niet het geval voor verborgen gebreken.
De fout moet voorafgaand aan de verkoop zijn ontstaan en het product ongeschikt maken voor het doel waarvoor het bestemd is.

De koper heeft de keuze tussen:

het product terug te geven en zijn geld terug te krijgen;
het product te houden en een deel van de prijs terug te krijgen.
Aanspraak maken op deze garantie moet gebeuren binnen 2 jaar na ontdekking van het verborgen gebrek.
De commerciële garantie

De optionele garantie commerciale (of garantie contractuelle) staat beschreven in de artikelen L.211-15 tot L.211-16-1 van de consumentenwet. Ze verschilt per verkoper een kan gratis zijn of tegen een vergoeding.
Ze worden omschreven in een contrat de garantie dat de duur, de kosten en andere voorwaarden bepaalt, zoals de wijze van compensatie (teruggave, reparatie, vervanging). Ook moet het enkele artikelen uit de consumentenwet en burgerlijk wetboek aanhalen. Het contract moet aan de klant worden overhandigd.

Deze commerciële garantie kan nooit de wettelijke garanties vervangen; ze is een aanvulling op de wettelijke garanties.

Informatie vooraf en in de verkoopovereenkomst

Vóór de ondertekening van de verkoopovereenkomst heeft de verkoper (volgens artikel L.111-1 van de wet) de verplichting de consument over het bestaan en de voorwaarden van de eerder genoemde wettelijke garanties te informeren. Tegelijkertijd moet hij de klant op de hoogte stellen van het bestaan en de voorwaarden van de commerciële garantie en after-sales service (als deze bestaan).

Ook moet de verkoper de consument hierover in zijn algemene verkoopvoorwaarden informeren (artikel L.133-3).

Een contract dat op een of andere wijze deze wettelijke garanties laat vervallen wordt als ongeschreven beschouwd.

Hoe ga je met garanties om?

Levert een product problemen op, maak dan in eerste instantie aanspraak op de contractuele garantie (indien zij van toepassing is). Anders maak je direct aanspraak op de wettelijke garantie. Lukt het niet om de zaak met een minnelijke schikking op te lossen, dan is de burgerlijke rechtbank (tribunal civil) bevoegd om dit soort geschillen te onderzoeken.

Het Institut national de la consommation (INC) heeft een brochure uitgegeven met de titel "Comment faire jouer les garanties", waarin je een groot deel van de inhoud van dit artikel terug vindt.

De after-sales service

De reglementering rond de service après-vente maakt onderscheid tussen "prestations gratuites", gratis service die voortvloeit uit de commerciële garantie van de leverancier en "prestations payantes de service après-vente", betaalde service na verkoop.

Je leest er meer over in artikel After-sales service (service après-vente).

Voetnoten:

[1Code de la consommation

[2Code civil

 

Het vervolg lees je in artikel:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |