allesfrans.com
 
BeginpaginaConsumentConsument in FrankrijkGebruik van de Franse taal
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Gebruik van de Franse taal

woensdag 13 april 2016 , door Hanjo

De consument moet in het Frans worden geïnformeerd
De wet van 4 augustus 1994 betreffende het gebruik van de Franse taal bevestigt het principe:
het gebruik van het Frans is verplicht voor aanwijzingen, aanbiedingen en de presentatie van producten, goederen en dienstenproduct, goederen en diensten, maar ook in reclame bedoeld voor het publiek.

Het vorige artikel in deze rubriek: Garantie
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 256
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De reden voor dit principe is tweeledig:

 • om een goede keuze te kunnen maken en de concurrentie te laten functioneren, moet de consument beschikken over informatie omtrent de kwaliteit en de prijzen van goederen en diensten in een taal die gemakkelijk te begrijpen is: het Frans;
 • om apparatuur verstandig te gebruiken en te zorgen voor de veiligheid van de gebruiker en zijn omgevingen, moet hij beschikken over in het Frans geschreven gebruiksaanwijzing en handleiding.
 

De wet bepaalt dat het volgende in het Frans moet zijn geschreven of vermeld:

Documenten voor de consument en de gebruiker
 • etikettering, prospectus, catalogus, brochure en bijsluiter;
 • inkooporders, leveringsbonnen, garantiebewijzen, gebruiksaanwijzingen, nota’s, kwitanties, ontvangstbewijzen, kassabonnen, vervoerbewijzen, enz.;
 • wijnlijsten en menu’s, adhesiecontracten (zoals van verzekeringen of financiële diensten, enz.);
  Dit houdt dus ook in dat bijvoorbeeld gebruiksaanwijzingen van computersoftware en videospelletjes, hetzij op papier, op het scherm of als geluidsaankondiging in het Frans moeten zijn.
  Maar de verplichting om het Frans te gebruiken is niet van toepassing op documenten (bv facturen) verhandeld door professionals, mensen van de Franse en buitenlandse privaatrecht die geen consumenten of eindgebruikers van de goederen, producten en diensten zijn.
De teksten op producten en hun verpakking

Het ontbreken van een Franstalige vertaling wordt ​​in bepaalde gevallen toegestaan: wanneer de goederen en producten teksten in een vreemde taal bevatten die zijn gegraveerd, geweven of ingegoten, termen en uitdrukkingen die in normaal taalgebruik gebezigd worden of die voortvloeien uit internationale verdragen (bijv off/on, made in..., of copyright). Wanneer ook op een andere manier consumenten­informatie wordt verstrekt, zoals symbolen of pictogrammen, kunnen ze worden vergezeld van referenties in een vreemde taal zonder Franse vertaling, op voorwaarde dat ze niet misleidend zijn.

Advertenties en reclames voor goederen en diensten

Naast uittreksel uit een kunstwerk (zang, film, bijvoorbeeld) in een vreemde taal die een reclame begeleiden zijn ook vrijgesteld bepaalde reclame gemaakt voor programma’s die integraal in een vreemde taal worden uitgezonden of delen van vreemde taalprogramma’s bedoeld voor het leren van een taal. Bijvoorbeeld: reclame rond televisieprogramma’s van zenders in vreemde talen te ontvangen via kabel of satelliet bestemd voor buitenlanders die woonachtig zijn in Frankrijk.
Ook advertenties in kranten in een vreemde taal die verspreid worden in Frankrijk hoeven niet te worden vertaald.

Aanwijzingen of aankondigingen van publieke informatie

Aanduidingen en aankondigingen van publieke informatie dient te geschieden in het Frans. Het gaat daarbij om hoorbare of leesbare niet-commerciële aankondigingen in stations, luchthavens, musea, winkelcentra, theaters, bioscopen, cafés, restaurants, enz. Hetzelfde geldt voor het openbaar vervoer (zowel publiek als privé geëxploiteerd), maar de aankondigingen mogen natuurlijk wel worden gecombineerd met aankondigingen in een vreemde taal.

Verwijzingen en vermeldingen bij een merk

De verplichting om de Franse taal te gebruiken is niet van toepassing op merken, handelsnamen of logo’s. Merknamen die gebruik maken van buitenlandse termen mogen zonder vertaling worden ingediend en geregistreerd in Frankrijk.

Maar worden ze gebruikt in een reclame of advertentie in verband met het merk dan moeten ze worden vergezeld van een vertaling die even goed leesbaar, hoorbaar of verstaanbaar is als het origineel.
Dit geldt voor de vermeldingen, dat wil zeggen de informatie over de kenmerken van producten of diensten, zoals berichten die het publiek informeren over de kwaliteit van het product of de dienst of de aandacht vestigen op de kenmerken.

N.B.
 • om de geest van de wet te respecteren is het niet verplicht om een ​​presentatie te bereiken die exact gelijk is aan de originele versie, maar de Franse versie mag niet minder goed te begrijpen zijn dan de oorspronkelijke. Een letterlijke vertaling is dus niet nodig, als ze maar hetzelfde verkondigt als de oorspronkelijke tekst;
 • bij een handleiding dient de Franse versie zo begrijpelijk te zijn als de oorspronkelijke tekst of een andere vertalingen: we moeten niet worden verplicht om een ​​andere versie te gebruiken om de Franse tekst te begrijpen!
 • voor inklaring bij de douane moet alleen de verklaring worden geschreven in het Frans, maar de douane kan, indien nodig de vertaling van de begeleidende documenten eisen;
 • dit geldt niet voor producten in transit. Ook operaties in verband met beurzen en tentoonstellingen die exclusief zijn voorbehouden aan professionals.

Franse woordenschat

 • Typische producten en buitenlandse benamingen behouden hun gebruikelijke naam (zoals: jeans, pizza en paella, gorgonzola en Schotse whisky);
 • Het is niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden om de termen die worden gebruikt door de terminologie commissies te gebruiken (op www.dglf.culture.gouv.fr.
 • Tekeningen, symbolen en pictogrammen kunnen de items in een vreemde taal onvertaald begeleiden, mits deze een gelijkwaardige betekenis geven als de onvertaalde tekst, of ze complementair zijn op voorwaarde dat zij de consument niet kunnen misleiden.

De handhaving

De diensten van de DGCCRF zijn bevoegd om overtredingen van deze bepalingen met betrekking tot de bescherming van de consument te melden. Als je bijvoorbeeld bemerkt dat van een product de instructies, de gebruiksaanwijzing, de veiligheidsregels, de aanduiding of de presentatie uitsluitend zijn geschreven in een vreemde taal zonder leesbare of zichtbaar vermelde vertaling in het Frans, kan je dit melden bij de DGCCRF.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention