allesfrans.com
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
 • Franse wegen worden voorzien van geluidswaarschuwingssystemen

  In een besluit van 14 januari 2020 staat te lezen dat de Franse overheid permanente of tijdelijke geluidssignaalsystemen gaat plaatsen op wegen en snelwegen.
 • Een schokgolf in culinair Frankrijk

  In Nederland was er weinig opwinding rond de verdeling van Michelin-sterren, maar in Frankrijk...

 • Die militante cheminots...

  De Franse spoorwegmaatschappij heeft bevestigd dat er sinds 1947 elk jaar ten minste één staking op het net is geweest.

  
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsWetgevingIllegaal downloaden

Illegaal downloaden

donderdag 21 april 2016 , door Hanjo

Bij illegaal downloaden kan sprake zijn van twee strafbare feiten. Ten eerste, grove nalatigheid behandeld door Hadopi en bestraft met een boete. Ten tweede is er de inbreuk, een ernstig misdrijf bestraft met een gevangenisstraf en een hoge boete.

Het vorige artikel in deze rubriek: Het woord "ras" verdwijnt uit de Franse wetgeving
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 1.030
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Illegaal downloaden is het via internet verwerven of toegang krijgen tot werken (muziek, films ...), die:

beschermd zijn door het auteursrecht,
en dit zonder vergoeding op enigerlei wijze van de kunstenaars en producenten (de begunstigden).
 

Het op internet uitzenden van werken onder dezelfde omstandigheden is ook verboden en kan zelfs leiden tot zwaardere sancties.

Opmerking:
Het voor privé-doeleinden kopiëren van legaal verkregen werken is toegestaan. Je kunt bijvoorbeeld een kopie van een gekochte DVD op je tablet zetten om hem te bekijken.

Legaal aanbod

Veel sites bieden op legale wijze muziek en/of films aan. Een betaling door de gebruiker maakt dan de vergoeding van de rechthebbenden mogelijk.

Maar een gratis website is niet per se illegaal. Er zijn veel legale sites die gratis beschermde werken verspreiden. De vergoeding van de rechthebbenden wordt dan verzekerd door andere middelen, waaronder reclame.

Omgekeerd zijn sommige downloadsites te gebruiken via een abonnement, waarvan de opbrengst niet bedoeld is om de belanghebbenden te vergoeden. Hier is dus sprake van de illegale distributie van auteursrechtelijk beschermde werken.

Het is daarom noodzakelijk om te kunnen zien of een site aan de wettelijke bepalingen voldoet. Sommige legale sites hebben het officiële label "PUR" of een vermelding "Offre légale Hadopi". Maar ook een site zonder zo’n label kan volkomen legaal werken.

Toegangsmethodes

Er zijn verschillende technieken om via internet toegang te krijgen tot deze werken. Bijvoorbeeld:

 • peer to peer of in het Frans partage en pair-à-pair. Met speciale software download de gebruiker de werken bij andere gebruikers die het met dezelfde techniek hebben verworven.
 • streaming of in het Frans diffusion en flux. De gebruiker luistert naar muziek of bekijkt een film direct op een website, zonder het te downloaden.
 • directe download. Een directe koppeling tussen het gewenste bestand en de gebruiker.
 

Deze technieken zijn op zich niet illegaal. Zij dienen zowel voor legaal en illegaal aanbod. De gebruiker moet zich ervan verzekeren dat het om een legale activiteit gaat.

De procedure voor Hadopi

Hadopi is de Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, een onafhankelijke Franse autoriteit voor de verspreiding van werken en de bescherming van rechten op internet. Ze past de zogenaamde graduated response (ook wel bekend als three strikes) toe. De Fransen zeggen réponse graduée.

De overtreding

Hadopi richt zich uitsluitend op het illegale gebruik van peer-to-peer, waarbij de betrokkene de eigenaar van een internet-verbinding is die gebruikt wordt voor het illegaal downloaden, ongeacht of de persoon daadwerkelijk heeft gedownload.

Er is dan sprake van grove nalatigheid door de eigenaar van een aansluiting die heeft verzaakt om het juiste gebruik te verzekeren, voor zichzelf, voor zijn familie, en voor hun veiligheid. De bedoeling is dat deze leert hoe hij zijn verbinding met de internetprovider beveiligt.

Het delict is niet het downloaden zelf, maar voor het illegaal beschikbaar maken van werken. Een work in peer-to-peer gedownload door een gebruiker van internet is in feite beschikbaar voor andere gebruikers met behulp van dezelfde techniek.

Graduated response

Beëdigde agenten werken voor de rechthebbenden die illegale sites aangeven. Hadopi zal dan de eigenaar van de site bij de internetprovider identificeren.

Binnen 2 maanden zal de abonnee een eerste bericht van Hadopi ontvangen met de aanbeveling de regels te volgen. In dit bericht worden de werken in kwestie niet gespecificeerd. Wel kunnen ze online of per post worden opgevraagd en kan commentaar worden gegeven.

Als dezelfde verbinding binnen 6 maanden na het versturen van het eerste bericht nogmaals wordt gespot, zal de abonnee een tweede bericht ontvangt via een aangetekende brief met ontvangstbewijs. Opnieuw kunnen details worden opgevraagd of commentaar worden gegeven.

Indien binnen 12 maanden na de eerste e-mail een derde overtreding wordt geconstateerd, zal de abonnee een melding krijgen dat deze feiten onderhevig zijn aan strafrechtelijke vervolging. De abonnee heeft dan 15 dagen de tijd om commentaar te geven.

De zaak zal daarna worden beoordeeld door de Commission de protection des droits de la Hadopi. De abonnee kan op zijn verzoek ook worden gehoord en hij kan zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan.

De Commissie zal dan beslissen:

 • de zaak te sluiten zonder vervolging;
 • de zaak aan de officier van justitie voor te leggen.
Straf

Als het dossier wordt doorgestuurd naar de officier van justitie, zal deze laatste beslissen of de abonnee voor de rechtbank moet verschijnen.

Als de zaak aanhangig wordt gemaakt, zal de abonnee worden berecht voor nalatigheid, een overtreding met een boete van maximaal ​​€ 1.500[1].

Inbreukprocedures

Deze feiten wordt niet behandeld door Hadopi.

Bedoeld strafbaar feit

In het Frans spreek men van "contrefaçon", namaak of vervalsing, een strafbaar feit voor de persoon die daadwerkelijk op het internet beschermde werken heeft verspreid, met welke techniek dan ook.

Deze kwalificatie wordt gebruikt in meer ernstige zaken van grove nalatigheid, waarbij het om een groot aantal werken gaat.

Het gaat onder meer om:

 • personen die via een peer-to-peer netwerk een groot aantal werken verspreiden. In dit geval zal direct justitie worden ingeschakeld en niet Hadopi.
 • de eigenaar van een website met directe download links en/of werken in streaming-modus. Het is de eigenaar van een dergelijke site die wordt vervolgd en niet de site-host. Dergelijke feiten worden bestraft, zelfs als de site alleen maar kopieën gemaakt door anderen doorgeeft.
Sancties

Het gaat hier om een delict, een strafbaar feit met een maximale straf van 3 jaar gevangenis en € 300.000 boete, alsmede eventueel een opschorting van de toegang tot internet voor 1 jaar.

Voetnoten:

[1Sinds 10 juli 2013 kan een persoon die schuldig is aan grove nalatigheid niet langer worden uitgesloten van een internetverbinding.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Mishandeling van huisdieren

  Er zijn verschillende strafrechtelijke sancties voorzien in geval van mishandeling, verwaarlozing, ernstig misbruik en aanvallen op het leven of de integriteit van het dier.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |