allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsWetgevingRecht van overpad (erfbaarheidsdienst)
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Recht van overpad (erfbaarheidsdienst)

donderdag 28 april 2016 , door Hanjo

De Franse wet erkent het recht van overpad ("droit de passage") voor de eigenaar van een ingesloten stuk grond. Er is dan sprake van een "servitude légale". In alle andere gevallen wordt een minnelijke schikking vereist ("servitude conventionnelle"). In het geval van een conflict is het tribunale de grande instance de bevoegd rechtbank.

Het vorige artikel in deze rubriek: Recht op huisvesting voor de langstlevende echtgenoot
Beoordeling:
2 stemmen
Bezoeken: 635
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Recht van overpad naar een ingesloten terrein

Wanneer je terrein is ingesloten is geen toestemming van de eigenaar van de omliggende grond vereist voor het overpad, want er is sprake van een servitude légale.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je gedwongen wordt om via het eigendom van de buren bij je huis te komen dat niet aan de openbare weg ligt.

In het geval van een conflict (als de buurman bijvoorbeeld de doorgang belemmert) moet je de rechter inschakelen om het recht van overpad te laten erkennen.

De eigenaar van het ingesloten terrein (de "fonds dominant") heeft dan het recht om het terrein van zijn buurman (de "fonds servant") te passeren, maar wel met de volgende restricties:

hij moet de kortste route vanaf de openbare weg nemen,
hij moet een route nemen die de minder schade berokkent aan de eigenaar van het dienstbare grond,
en hij moet de buurman een vergoeding betalen die in verhouding staan ​​tot de door het overpad veroorzaakte schade (geluid of materiële schade).
Einde van het recht van overpad

De erfdienstbaarheid vervalt zodra het terrein wordt ontsloten, bijvoorbeeld omdat een weg werd aangelegd.
In dit geval kan de beëindiging in onderling overleg of via de rechtbank worden besloten.

In geval van betwisting

In geval van onenigheid over een recht van doorgang, moeten het tribunale de grande instance beslissen.

De rechter kan afhankelijk van de eis beslissen over:

het bestaan ​​van het recht van overpad,
de plaats van de passage (de te nemen route),
de wijze van overpad (lopen, auto, ...)
het vervallen van een recht van overpad,
het bedrag van de te betalen schadevergoeding aan de eigenaar van de dienstbare grond.
 

In geval van onenigheid over de vergoeding is de eigenaar van de dienstbare grond die de schade moet aantonen.

Na 30 jaar van continu gebruik is het overpad een verworven recht.

Recht van overpad voor een moeilijk toegankelijk terrein

Is je woning niet ingesloten, dan heb je altijd toestemming nodig van de buurman om een ​​recht van overpad te krijgen op zijn land. We spreken van dan van een conventionele erfdienstbaarheid (servitude conventionnelle). In geval van een conflict over de uitvoering van het recht van overpad, moet je naar de rechter stappen.

Om werkzaamheden uit te laten voeren via het terrein van je buren, moet je om een zogenaamde "tour d’échelle" vragen.
Minnelijke schikking

De gebruiker van het recht van overpad heeft de instemming nodig van de grondeigenaar. Daarvoor maak je een schriftelijke onderlinge overeenstemming, waarin zijn opgenomen:

de route van het overpad,
de wijze (toegang te voet, auto ...)
het bedrag van de schadevergoeding die aan de eigenaar van de dienstbare grond moet worden betaald.
Het bedrag van deze compensatie moet in verhouding staan ​​tot de daadwerkelijk veroorzaakte schade (geluid of ander ongemak) en wordt door de twee partijen onderling vastgesteld.
 

Wanneer het recht van overpad door een minnelijke schikking wordt erkend, kan het recht van overpad alleen worden gewijzigd met wederzijdse instemming.

In geval van betwisting

Bij het ontbreken van overeenstemming wordt het gebruik zonder toestemming van het naburige land als misbruik gezien.

In geval van een geschil met betrekking tot de uitoefening van een contractueel recht van doorgang, kan het tribunale de grande instance beslissen.

Het beëindigen van een recht dat is ontstaan uit een minnelijke schikking kan worden bepaald door de rechter, indien dit recht gedurende 30 jaar niet werd gebruikt. Allerlei bewijsmateriaal is toegestaan:

constatering door een deurwaarder,
getuigenissen,
foto’s.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 • Recht van overpad (erfbaarheidsdienst) 23 augustus 2016 11:10, door G van den Brink

  op een stuk land waar nog niets staat ( soms wat koeien)
  kan toch niet worden gebouwd .

  overlast, door mijn tuin, vrachtwagens bouwrijp maken etc. etc.
  onze oude boerderij is aantrekkelijk door de tuin

 

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention