allesfrans.com
 
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsBouwvergunningen, enz.
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Bouwvergunningen, enz.

Bouwen en verbouwen gaat meestal niet zonder de nodige vergunningen.

woensdag 29 juli 2009 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 20 augustus 2018

Wil je gaan verbouwen, dan ga je naar de burgemeester! Zorg dat hij altijd op de hoogte is van je plannen! In grotere steden is dit waarschijnlijk wat minder belangrijk, maar in een dorpje kan deze persoonlijke benadering zeer effectief zijn.

In Ons verhaal kun je lezen hoe wij de contacten met de burgemeester legden.
Je hebt voor vele aanpassingen een vergunning nodig. Gaat het om grote verbouwingen of om sloop, dan moet je een aanplakbord voor je huis ophangen, waarop diverse gegevens worden vermeld. Je krijgt het gratis in de bouwmarkt.

Diverse -onschuldige- werkzaamheden hebben een meldingsplicht. Ik denk daarbij aan het bepleisteren van de buitenmuren. Zelfs wanneer je een ingestort dak in oorspronkelijke staat herstelt, moet je vooraf een melding doen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Bouwvergunning geweigerd - Wat kun je doen?
Beoordeling:
2 stemmen
Bezoeken: 11.022
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Je kunt beter één keer te veel dan één keer te weinig vragen of een bouwvergunning nodig is. Het meest effectief is om al je plannen in één bouwplan onder te brengen en dit plan ter goedkeuring aan te bieden, want iedere bouwvergunning (Permis de Construire) of Déclaration kost geld.

Er zijn vastgestelde periodes waarbinnen de overheid moet reageren.
Heb je na de aangegeven periode niets gehoord, dan mag je aannemen dat de vergunning is verleend. Zorg er wel voor dat je de juiste procedure volgt!

Meer informatie met diverse voorbeelden vind je hieronder.

De informatie die op deze bladzijde gegeven wordt, is ontleend aan de brochures die te vinden zijn op de website van het verantwoordelijke ministerie, la Ministère de l'Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables. We beperken ons tot zelfstandige woningen. Voor lotissement en woningen in beschermde gebieden kunnen afwijkende regels gelden. Je kunt op het logo hiernaast klikken om de oorspronkelijke documenten te bekijken.
Onderaan deze bladzijde vind je een vraag en antwoord sectie.

Wat voor aanvraag en hoe lang gaat de procedure duren?

Voor bouwwerkzaamheden die de netto vloeroppervlakte met meer dan 40m²[1] vergroten, heb je een permis de construire nodig. Dit geldt ook voor een zwembad van meer dan 100m² of met een vast dak (elders vind je meer over zwembaden).
Wanneer het aanzicht van het pand verandert, dien je een déclaration préalable in. Dit geldt ook wanneer de oppervlakte tussen de 2 en 40m² toeneemt, ook bijvoorbeeld omdat je een tussenvloer plaatst. Een zwembad van minder dan 100m² valt ook onder de déclaration préalable.
Neemt de oppervlakte met maximaal 2m² toe en verandert het aanzicht niet, dan hoef je geen melding te doen, tenzij de hoogte 12m overschrijdt.

Een paar voorbeelden

Je wilt een huis bouwen van 100m². Permis de construire.
Je wilt je huis met meer dan 40m² vergroten. Permis de construire.
Je wilt je huis vergroten met 40m² of minder, maar meer dan 20m². Wanneer de totale oppervlakte minder is dan 170m² en een plan local d’urbanisme (PLU) of een document d’urbanisme assimilé bestaat Déclaration préalable, anders Permis de construire.
Je wilt je huis vergroten met 20m² of minder, maar meer dan 2m². Déclaration préalable.
Je wilt je huis vergroten met 2m² of minder. Ga je gang! Er is geen aanvraag nodig, tenzij het meer dan 12m hoog is. Dan is een déclaration préalable nodig.
Je wilt een garage van 11m² bouwen met een normaal dak. Déclaration préalable.
Je wilt in je bestaande huis aanpassingen doen die de vloeroppervlakte en het buitenaanzicht niet veranderen. Ga je gang! Er is geen aanvraag nodig.
Je wilt in je bestaande huis een deur in een buitenmuur maken. Déclaration préalable.
Je wilt de gevel van je woning veranderen. Déclaration préalable.
Je vervangt een vloer in de woning. De aanvraag is afhankelijk van de oppervlakte.
Je wilt van een inpandige garage een kamer maken. Vanaf 10m², of wanneer het aanzicht verandert, is een déclaration préalable noodzakelijk.
Je wilt een muur om je terrein plaatsen. Afhankelijk van het gebied, maar zeker wanneer hij hoger is dan 2 meter, is een déclaration préalable noodzakelijk.
Je wilt een dakraam plaatsen. Er verandert niets aan de oppervlakte. Déclaration préalable.
Je wilt een erker plaatsen. Er verandert niets aan de oppervlakte. Déclaration préalable, maar als je de buitenmuur verhoogt, heb je een permis de construire nodig.
Je wilt een schotelantenne, een airco of zonnepanelen plaatsen. Déclaration préalable, want je wijzigt het aanzicht van de woning.
Je wilt een windmolen plaatsen. Wanneer de windmolen meer dan 12 meter hoog is heb je een permis de construire nodig, anders is geen aanvraag nodig.
Je wilt zonnepanelen op het dak plaatsen. Wanneer de panelen op meer dan 12 meter hoogte worden geplaatst, dien je een déclaration préalable in, anders hangt het van het bestemmingsplan af of de panelen mogen worden geplaatst.

Je wilt een serre plaatsen

Serre

Véranda

Wat in het Nederlands een "serre" wordt genoemd, heet in Frankrijk véranda. Een afdak zonder zijmuren heet een abri of een auvent. Een kas in de tuin heet een serre. Het is belangrijk om dit onderscheid te maken, want het leidt tot verwarring en kan de aanvraag van een vergunning bemoeilijken.

Voor een véranda of overkapping van meer dan 40m² heb je een permis de construire nodig, anders volstaat een déclaration préalable.
Wil je een serre in de tuin maken en is deze minder dan 1,80m hoog, dan is geen formaliteit nodig. Is de kas minder dan 4m hoog en heeft hij een oppervlakte van minder dan 2000m² dan volstaat een déclaration préalable. Boven de 4m hoog of meer dan 2000m² kun je niet aan een permis de construire ontkomen.

Je wilt je caravan op je eigen terrein plaatsen

Wanneer de caravan langer dan drie maanden (al dan niet aaneengesloten) op je terrein staat, moet je een déclaration préalable indienen. Wanneer de caravan langer dan drie maanden op het erf van de woning staat of je de wielen verwijdert, zul je een permis de construire moeten indienen.
Let op: Een zogenaamde mobil-home (résidence mobil de loisir) mag uitsluitend op een kampeerterrein worden geplaatst!

En hoe zit het met een zwembad

Bij het aanleggen van een zwembad is de belangrijkste factor de oppervlakte:

 • Boven de 100m² heb je altijd een permis de construire nodig. Dit is ook het geval wanneer het zwembad is afgedekt met een vaste dak of een verplaatsbare constructie die hoger is dan 1,80m.
 • Voor een zwembad van minder dan 10m² is geen aanvraag nodig; in de overige gevallen dien je een déclaration préalable in.
 • Voor een opblaasbaar bad van meer dan 10m² dat je langer dan 3 maanden achtereen laat staan, dien je een déclaration préalable in.
(Een cirkel met een oppervlak van 10m² heeft een diameter van 3,57m).

Over welke maten praten we?

Vanaf 1 maart 2012 wordt niet langer over bruto maten gesproken en de surface hors oevre brute ("SHOB") is nu vervangen door de netto vloeroppervlakte, surface de plancher. Dit is de vloeroppervlakte gemeten vanaf de binnenzijde van de buitenmuren. Daarbij mag je de volgende vloeroppervlakte in mindering brengen:

 • de extra ruimte bij deur- en raamopeningen;
 • trapopeningen en ruimtes voor een lift;
 • de vloeroppervlakte met een plafondhoogte van 1,80 meter of minder;
 • ruimte bestemd voor het plaatsen van auto’s en ander gemotoriseerde voertuigen;
 • niet bewoonbare zolderruimte.

Hoe lang mag de afhandeling duren?

Bij een déclaration préalable moet de overheid binnen één maand reageren. De periode is twee maanden voor een permis de construire en een permis de démolir van een vrijstaand huis en drie maanden voor alle andere vergunningen.
De periode geldt vanaf de ontvangst van het complete dossier. Wanneer het dossier incompleet is, heeft de overheid één maand de tijd om naar de ontbrekende stukken te vragen.
Reageert de overheid niet binnen de aangegeven periode, dan mag je aannemen dat het verzoek is ingewilligd. Maar...
De rekening voor de leges wordt niet vergeten en volgt na een paar maanden!

Welke vergunning krijg ik?

De aanvraag kan resulteren in een of meer van de volgende vergunningen:

 • Permis de construire - een bouwvergunning
 • Permis d'aménager - een vergunning voor aanpassing van het terrein
 • Permis de démolir - een sloopvergunning

Hoe lang blijft de vergunning geldig?

De verstrekte vergunningen blijven niet onbeperkt geldig. Een permis de construire heeft een geldigheid van 2 jaar.
Binnen een periode van 2 jaar na het verstrekken van een permis de démolir moeten de sloopwerken zijn begonnen (sommige sites vermelden een periode van 5 jaar).

De werkzaamheden die bij een déclaration préalable zijn aangevraagd dienen binnen twee jaar na het accoord te worden gestart en mogen niet langer dan één jaar worden onderbroken.

De geldigheid van de déclaration préalable kan met een jaar worden verlengd. De aanvraag van deze verlenging moet uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de geldigheid worden gedaan.

De klus is geklaard!

De déclaration d'achèvement des travaux is een document waarmee aan de overheid wordt aangegeven dat de werkzaamheden zijn afgerond en zijn uitgevoerd in overeenstemming met de permis de construire of déclaration préalable. Deze verklaring die met formulier Cerfa No 13408 bij het gemeentehuis wordt afgegeven, is verplicht. Hij wordt in drievoud ingediend. Je leest er meer over in artikel Déclaration d’achèvement des travaux.
Indien de overheid dit noodzakelijk acht, kan zij ter plekke de situatie komen opnemen. Dit moet binnen drie maanden na de melding bij het gemeentehuis gebeuren. In bepaalde gebieden kan deze periode 5 maanden bedragen.

Vraag en antwoord

Waar kan ik terecht voor verdere informatie? Bij het gemeentehuis, bij de lokale DDE, telefonisch bij "Allô Service Public" op nummer 3939, op de websites van DDE of van de Service Public (zie bovenaan).
Wat is de DDE? De DDE is de dienst die verantwoordelijk is voor het afhandelen van de aanvragen. De afkorting betekent: Direction Départementale de l'Équipement.
Ben ik verplicht een architect in te schakelen? Wanneer je een huis bouwt van ten minste 170m² is een architect verplicht.
Hoe kom ik aan de benodigde formulieren? De formulieren zijn beschikbaar op de website van het ministerie en die van de DDE. Je kunt de formulieren afdrukken en met de pen invullen, of direct op het internet invullen en dan afdrukken.
Je kunt ook bij het gemeentehuis langs gaan en de formulieren ophalen.
Waar lever ik mijn aanvraag in? Je levert je aanvraag in op het gemeentehuis. Wanneer je ze naar het gemeentehuis opstuurt, dien je dat per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging te doen (par courrier avec accusé réception).
Wat kan ik doen wanneer de aanvraag wordt geweigerd? In geval van een weigering kun je de de aanvraag aanpassen en opnieuw indienen. Ook bestaat de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen (engager un recours contre la décision).

Voetnoten:

[1Tot 29 februari 2012 was dit 20m².

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention