allesfrans.com
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
 • Franse wegen worden voorzien van geluidswaarschuwingssystemen

  In een besluit van 14 januari 2020 staat te lezen dat de Franse overheid permanente of tijdelijke geluidssignaalsystemen gaat plaatsen op wegen en snelwegen.
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
  
BeginpaginaGeld en bankBankFicoba: Het Franse nationale bestand van bankgegevens

Ficoba: Het Franse nationale bestand van bankgegevens

vrijdag 12 augustus 2016 , door Hanjo

De FICOBA wordt gebruikt om:
- Alle soorten bankrekeningen in Frankrijk te registreren (bank, postkantoor, spaarbank ...);
- Informatie te verstrekken aan individuen en organisaties die daar wettelijk recht op hebben, in het kader van de uitoefening van hun taken;
De vermelding in dit bestand wordt gedaan bij het openen van een rekening. De rekeninghouder wordt er op dat moment van in kennis gesteld.

Het vorige artikel in deze rubriek: Een bankrekening openen
Beoordeling:
Bezoeken: 140
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

FICOBA is de afkorting van Fichier national des comptes bancaires et assimilés. Het is onderdeel van de CNIL en valt onder de verantwoordelijkheid van de dienst DGFIP van het Franse ministerie van financiën, de Franse belastingdienst.

In het bestand van de FICOBA staan de volgende gegevens:
- het rekeningnummer, het type rekening en de naam van de financiële instelling;
- de aard van de transactie (open, wijzigen, sluiten van een rekening);
- de naam en adresgegevens van de rekeninghouder;
- in geval van een bedrijf ook het SIRET-nummer.

 
Op 1 januari 2016 veranderden de voorwaarden voor toegang tot het bestand voor erfgenamen en notarissen. DE CNIL is zelf niet langer bevoegd om te gaan met verzoeken in verband met een erfenis. De erfgenamen moeten zich nu rechtstreeks vervoegen tot de belastingdienst op het volgende adres:

Etablissement des services informatiques
Ficoba Administratif
22 avenue John Fitzgerald Kennedy
77796 Nemours Cedex.

Notarissen kunnen direct de gegevens in dit bestand inzien ten behoeve van de afwikkeling van nalatenschappen waarvoor ze zijn aangesteld. Deze raadpleging gebeurt via een beveiligde toegang tot het web. Het bestand bevat momenteel 80 miljoen geregistreerde natuurlijke personen. Het gaat hierbij om alle personen (niet alleen Fransen) die een bankrekening of iets dergelijks in Frankrijk hebben.

Op internet: https://www.cnil.fr/fr/ficoba-fichi...


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |