allesfrans.com

 • CV: het fiscaal vermogen van een voertuig

  Een administratieve eenheid die de hoogte van de leges voor een kentekenbewijs bepaalt.

 • Franse kopen minder vlees bij de slager, maar ze consumeren meer!

  Deze toename van de individuele consumptie is gebaseerd op een toename van de vleesconsumptie buitenshuis.

 • Krachtige aardbeving in Drôme

  5.4: zulke hevige aardbevingen zijn zeldzaam in Frankrijk.

 • CV: het fiscaal vermogen van een voertuig

  Een administratieve eenheid die de hoogte van de leges voor een kentekenbewijs bepaalt.

 • Franse kopen minder vlees bij de slager, maar ze consumeren meer!

  Deze toename van de individuele consumptie is gebaseerd op een toename van de vleesconsumptie buitenshuis.

  
BeginpaginaWerk en inkomenLoondienst en uitkeringBetaling loon

Betaling loon

dinsdag 16 augustus 2016 , door Hanjo

Iedereen heeft een mening over de regelgeving rond de uitbetaling van salarissen. Werkgevers zouden tot de 5e van de volgende maand de tijd hebben om het loon uit te betalen, anderen spreken over de 8e en zelfs tot de 15e.

Het vorige artikel in deze rubriek: Arbeidspremies
Beoordeling:
Bezoeken: 312
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De werkelijkheid is heel verrassend, want de Franse arbeidswetgeving vermeldt geen datum voor de betaling van de lonen. Wat de wet wel aangeeft, is dat de lonen maandelijks op een vaste datum moeten worden betaald! Met andere woorden, heeft een werkgever het loon op de gebruikelijke datum niet uitbetaald, dan is hij hij in overtreding en hebben zijn werknemers recht op schadevergoeding (na een ietwat ingewikkelde procedure).

De Franse wetgeving houdt gewoon rekening met de situatie van de werknemers. Ze betalen leningen, belastingen, verzekeringen, vergoedingen, enz. Omdat dit soort betalingen vaak via een automatische incasso verlopen, is het voor de werknemer belangrijk dat hij op de salarisbetaling op vaste data kan rekenen. Meestal stellen zij de data van hun termijnbetalingen immers vast aan de hand van de betaaldatum van het loon.

Wat zijn de boetes voor te late betaling?

Jurisprudentie heeft vastgesteld dat te late betaling van de lonen wordt beschouwd als wangedrag van de werkgever, wat de werknemer het recht geeft een beroep te doen op de arbeidsrechtbank.

Dit resulteert meestal in de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (door de werknemer) wegens "onrecht van de werkgever met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving."
De rechter kan de werkgever dwingen de betaling van de verschuldigde vergoeding te doen vóór de zitting (in het beste geval).
De werkgever bij een eventuele veroordeling aansprakelijk gesteld voor de betaling van een ontslagvergoeding en compensatie voor ontslag zonder geldige reden.
In het geval dat de vertraging (of zelfs niet-betaling) van de lonen heeft geleid tot specifiek letsel voor de werknemer (onvermogen om krediet, bankkosten ... terug te betalen), kan de rechter een schadevergoeding opleggen.

Dat gezegd hebbende, zal geen enkele werknemer de beslissing nemen om bij een paar dagen vertraging naar de Prud’hommes[1] te stappen!
In het algemeen adviseren arbeidsinspecteurs de werknemers om eerst te proberen hun werkgever ter verantwoording te roepen op de eerste dag van de vertraging. Komt er geen (bevredigend) antwoord dan wordt de werknemer geadviseerd om een ​​aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen naar de werkgever om de betaling van het loon te eisen.
Pas daarna kan de procedure worden gestart. Op deze wijze is er een consistente en duidelijke situatie: de overtuiging dat de vertraging in de betaling van de lonen kan worden beschouwd als wangedrag van de werkgever, wat de werknemer het recht geeft beroep te doen op de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank.

Geen boetebepalingen

De Franse wetgeving kent geen vaste boetebepalingen, zoals een automatische verhoging (boeterente) het loon bij te late betaling. Alleen de arbeidsrechtbank kan een boete vaststellen.

Voetnoten:

[1de Franse arbeidsrechtbank

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Brugdag

  Een brugdag biedt werknemers de gelegenheid van een lang weekeinde te genieten. De toepassing is onderworpen aan bepaalde wettelijke verplichtingen.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |