allesfrans.com
 
BeginpaginaBouwen en verbouwenAfvalwaterDe regels van de afvalwaterverwerking
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

De regels van de afvalwaterverwerking

zondag 13 november 2016 , door Hanjo

Meer dan 5,4 miljoen huizen in Frankrijk zijn niet aangesloten op het riool. Het is de verantwoordelijkheid van iedere huiseigenaar om voor een aan de normen voldoende installatie voor de verwerking van het afvalwater te zorgen.

Het vorige artikel in deze rubriek: De gemeente legt een riool aan. Moet je erop aansluiten?
Beoordeling:
Bezoeken: 1.018
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Tot 1981 beschikten de woningen die niet op het openbare riool waren aangesloten over een septic systeem om zwart afvalwater (van het toilet) te behandelen, een zogenaamde "fosse septique". Grijs water (wastafel, douche, enz.) werd geloosd in vetafscheiders. Sinds 1982 moet elke installatie bestaat uit een septic tank die zwart en grijs afvalwater verwerkt, maar geen hemelwater (bijvoorbeeld uit de dakgoten). Een nieuwe standaard voor deze "fosse toutes eaux" werd in 1999 ingevoerd. De gemeente voert de controle over deze systemen uit via de openbare dienst voor de riolering (de SPANC).

Installatie onder controle

Vóór 1 januari 2013 heeft iedere Franse woning een controle-bezoek van de SPANC gehad.

Werd de installatie uitgevoerd of gerehabiliteerd in 1999 of later dan zul je in principe een diagnose van het functioneren hebben ontvangen. Deze beschrijft de elementen van de installatie, hun toegankelijkheid, tekortkomingen in onderhoud en niet-nalevingen, indien van toepassing. Deze diagnose stelt ook vast of de werking van het apparaat geen gevaren voor het milieu, de gezondheid of hinder veroorzaakt.

Is de installatie van vóór 1999 dan werden meet controles uitgevoerd. Als de SPANC de installatie afkeurde, dan werden werkzaamheden voorgeschreven. Waren de gezondheid of het milieu in gevaar, dan moesten deze werkzaamheden binnen 4 jaar worden uitgevoerd.

Een decreet van 27 april 2012 (gepubliceerd in het Publicatieblad van 10 mei 2012) omschrijft duidelijk om welke foutieve werkingen dit gaat (bijvoorbeeld de mogelijkheid tot direct contact met de riolering). De hersteltermijn kan worden verlaagd indien het risico van vervuiling belangrijk is.

Vóór aanvang van de werkzaamheden moet het project aan de SPANC worden voorgelegd. Na voltooiing controleert ze de correcte toepassing.

Financiering

Houdt rekening met kosten die kunnen oplopen tot € 8.000 en € 10.000.

Het werk kan onder drie voorwaarden worden gefinancierd met een rentevrij eco krediet ’"éco prêt à taux zéro"):
- het moet gaan om je hoofdverblijfplaats;
- de bouwdatum ervan moet vóór 1990 liggen;
- het sanitaire systeem mag geen energie verbruiken. Dus heb je bijvoorbeeld een pomp nodig omdat het terrein oploopt, dan is de rentevrije lening niet mogelijk.

Het bedrag van de eco-lening bedraagt ​​maximaal € 10.000. Het kan de levering en installatie van het systeem en de bijbehorende werkzaamheden (grondwerken, ventilatie) en de projectmanagement kosten (bijv ontwerpbureau) financieren. Het is meestal terugbetaalbaar in 10 jaar.
 
Subsidies worden soms verleend door de gemeente, het departement of de regionale raad, het waterbedrijf of de Anah.

Periodieke keuring

Na de eerste diagnose of de verificatie van een nieuwe installatie voert de SPANC regelmatig controles uit: ten minste eens in de 10 jaar.
Het doel? Controleren of er regelmatig onderhoud gepleegd wordt (slibniveau, ledigen van de vetput, ...), of de tank regelmatig wordt geledigd, of de leidingen worden gereinigd en de inspectieputten ("regards") goed toegankelijk blijven, enz.

Er is geen standaard voor de frequentie van het ledigen. Alles hangt af van de gebruikte saneringstechniek. Afhankelijk van het apparaat dient het slib niet meer dan 50% of 30% van het volume van de tank in te nemen.

Gemeentes kunnen een onderhoud vaststellen. Je bent altijd vrij om zelf een erkend bedrijven in te schakelen voor het ledigen.

Wat te doen bij verkoop?

Je moet de koper een niet meer dan 3 jaar oud inspectierapport van de SPANC verstrekken. Dit document wordt bij de verkoopovereenkomst gevoegd. Heb je geen geldige diagnose, maak dan een afspraak met de SPANC.

De werkzaamheden die in het inspectierapport staan voorgeschreven, moeten uiterlijk één jaar na de verkoop worden uitgevoerd. Wil je ze als verkoper niet zelf uitvoeren of financieren, dan moet je de koper laten beslissen om het pand in de huidige staat aan te schaffen. Dit zal voor de koper een argument zijn in de prijsonderhandeling.

Eigenaren van een woning met een individuele afvalwaterverwerking betalen een een vergoeding voor de financiering van de SPANC.

Heb je een keuze?

Je woning heeft een individuele afvalwaterverwerking en er wordt een openbare riolering aangelegd. Je bent dan verplicht om jouw huis erop aan te sluiten en het gebruik van je individuele installatie te stoppen. Alle benodigde apparatuur en werkzaamheden voor de aansluiting op het gemeentelijk afvalwaternetwerk zijn voor jouw rekening. Je hebt een periode van 2 jaar om de verbinding te maken, anders heeft de gemeente het recht om de noodzakelijke verbindingen tussen het nieuwe openbare netwerk en jouw woning uit te (laten) voeren en jou de rekening te sturen!

Alle informatie over de individuele afvalwaterverwerking

 • Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)
  In onze rubriek > Bouwen en verbouwen > Afvalwater

  Daar waar geen rioolaansluiting mogelijk is, moet een behandeling van het afvalwater op huisniveau voorzien worden door middel van een septische put of IBA.

 

Reacties
 

Huidige bezoekers: 6

Trefwoorden
Werkzaamheden Woning
 
Dit artikel staat in rubriek:
 • Afvalwater

  In principe wordt alle afvalwater via de riolering naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie afgevoerd en daar gezuiverd. Daar waar geen rioolaansluiting mogelijk is, moet een behandeling van het afvalwater op huisniveau voorzien worden door middel van een septische put of IBA.

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention