allesfrans.com

 • De toegankelijkheid van een camping

  De verplichting tot toegankelijkheid van instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek.

 • Minimale sanitaire eisen

  Wat vermeldt de Franse wetgeving over de minimum eisen voor een camping.

 • De veiligheidseisen voor een camping

  Aan een camping worden dezelfde veiligheidseisen gesteld als voor iedere voor publieke toegankelijke instelling in Frankrijk.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaVerkeer en vervoerVervoermiddelenDe fietseBike met staatssteun

eBike met staatssteun

dinsdag 31 juli 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

In december 2017 schreven we dat je tot 31 januari 2018 een elektrische fiets kon kopen met staatssteun. Inmiddels is een nieuw decreet uitgevaardigd wat die steun nog steeds mogelijk maakt!

Het vorige artikel in deze rubriek: Denk aan de verplichte helm voor kinderen op de fiets
Beoordeling:
Bezoeken: 442
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De voorwaarden voor de steun

De Franse staat verleent steun voor de aankoop van een nieuwe elektrische fiets zonder loodzuuraccu.

Artikel D251-2 van de Code de l’énergie, gewijzigd bij Decreet nr. 2017-1851 van 29 december 2017 - Artikel 1 stelt de voorwaarden vast voor het verlenen van de staatssteun:
 
"De steun, genaamd bonus vélo à assistance électrique, wordt toegekend aan elke volwassen natuurlijke persoon die zijn woonplaats in Frankrijk rechtvaardigt en die over het jaar voorafgaand aan de verwerving van de fiets geen inkomstenbelasting heeft betaald, die een cycle à pédalage assisté in de zin van artikel R. 311-1 van de Code de la route aanschaft, die nieuw is, geen loodaccu gebruikt en die niet door de koper wordt verkocht in het jaar volgend op de verwerving ervan.
 
Dergelijke steun mag alleen worden verleend als de steun voor hetzelfde doel door een lokale overheid is verleend. Een natuurlijk persoon kan er maar één keer van profiteren."

Het bedrag van de premie

Het premiebedrag wordt aan de hand van de volgende criteria afgetopt:

 • het bedrag van de staatssteun mag niet hoger zijn dan het bedrag van de door de lokale overheid verleende steun;
 • het bedrag van de twee gecumuleerde steunmaatregelen mag niet meer bedragen dan 20% van de aanschaffingskosten of 200 euro.

Hoe kun je de steun krijgen?

De steunaanvraag moet worden ingediend met behulp van het formulier dat toegankelijk is op de website van de agence de services et de paiement (ASP). Een speciale teleservice is online sinds 1 maart 2017:

Het ingevulde formulier moet, vergezeld van de volgende bewijsstukken, worden toegezonden aan het regionale directoraat van de betrokken ASP:

 • een minder dan drie maanden oud bewijs dat je in Frankrijk woonde of je er hebt gevestigd;
 • een identiteitsbewijs;
 • de factuur voor de gekochte e-bike.

Voor alle bijkomende informatie kun je rechtstreeks contact opnemen met:

Agence de services et de paiement (ASP)
2 rue du Maupas
87040 Limoges Cedex 1
Telefoon: 05 55 12 00 00
e-mail: info@asp-public.fr

Zoals gezegd verbindt de koper zich ertoe de fiets in het eerste jaar niet te verkopen.

Op internet: http://www.asp-public.fr/bonus-velo


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |