allesfrans.com
 
BeginpaginaEen (t)huis in FrankrijkOnroerendgoedtransactiesHuurwoning gevondenWelke reparatiekosten zijn voor rekening van de huurder?
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Welke reparatiekosten zijn voor rekening van de huurder?

maandag 27 februari 2017 , door Hanjo

Wie moet voor werkzaamheden aan een huurwoning betalen? De huurder of de eigenaar? Is er een overzicht van de werkzaamheden die ten koste van de eigenaar zijn of door de huurder betaald moeten worden?

Het vorige artikel in deze rubriek: Terugbetaling borg na huur
Beoordeling:
Bezoeken: 497
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het is een onderwerp wat vaak voor geschillen zorgt, zowel vooraf als aan het einde van de huurperiode, maar ook tijdens de huurovereenkomst. De Franse wetgeving zegt er iets over.

De eigenaar heeft de verplichting om adequate huisvesting te leveren die in goede staat verkeert. Hij moet die goed staat handhaven, groot onderhoud financieren en eventuele verbouwingen doen. De huurder neemt de routine-onderhoudskosten voor zijn rekening.

Verwarming, elektriciteit en ruwbouw

Wanneer een huurder een gehuurde woning voor het eerst betreedt, moet de eigenaar ervoor gezorgd hebben dat het fatsoenlijk en in goede "staat van gebruik" ("bon état d’usage" zegt artikel 6 van wet nr 89-462 van 6 juli 1989). Dit betekent niet dat de woning geheel gerenoveerd wordt geleverd, maar alle apparatuur werkt en levert geen gevaar voor de gezondheid en veiligheid.

Zo moeten bijvoorbeeld de verwarmings- en ventilatiesystemen operationeel zijn, de
ruwbouw, dakbedekking, deuren en ramen moeten je beschermen tegen slecht weer en waterinfiltratie, leuningen, balkons en trappen moet voldoende sterk zijn en de wand- en vloerbekleding leveren geen gevaar op (bijvoorbeeld geen loodhoudende verf). Aansluitingen voor water, gas en elektra zijn aanwezig, er is verwarming en warm waterproductie, waarbij naleving van de geldende veiligheidsnormen verplicht is.

Is de woning niet in goede staat, dan heb je als huurder het recht om te eisen dat de eigenaar de restauratie uitvoert of die namens de verhuurder te laten uitvoeren.

Zo oordeelde de rechter dat een eigenaar wiens appartement aanzienlijke condensatie had die te wijten was aan inefficiënte ventilatie en onvoldoende afdichting tussen de douche en de woonkamer niet had voldaan aan zijn verplichtingen. Hij werd veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan de huurder die niet van de woning gebruik kon maken.

Vaak wordt, om niet te hoeven wachten op het herstel door de eigenaar, bedongen dat de huurder gedurende enkele maanden tegen een gereduceerde huurprijs van de woning gebruik maakt. Deze afspraak moet in de huurovereenkomst worden opgenomen of op een andere bindende wijze tussen beide partijen zijn vastgelegd.

Werk voor de huurder

Sommige werkzaamheden zijn ten laste van de huurder: dit zijn de werkzaamheden die nodig zijn om de woonkwaliteit te behouden (zie verderop in dit artikel).

Het gaat dan om kleine reparaties ("menues réparations" of "réparations locatives". Maar waar ligt de grens?

Om een onderscheid te kunnen maken tussen deze kleine reparatie en andere, bestaat een réglementation répertorie, een specifieke reguleringslijst (besluit nr 87-712 van 26 augustus 1987).

Zo kan een huurder die had verzuimd om de passages en paden om een ​​huis goed toegankelijk en in goede staat te houden worden veroordeeld tot een schadevergoeding aan de eigenaar.

Hoewel de lijst zeer gedetailleerd is (hij gaat tot de vervanging van bouten van een piëzo-elektrische ontsteking van gastoestellen), is deze niet uitputtend en bepaalde conflicten geven aanleiding tot de interpretatie van de rechter, vooral omdat sinds de publicatie in 1987 de uitrusting en comfort van woningen sterk is geëvolueerd.

Gevallen van overmacht of veroudering

Als veroudering ("vétusté", dat wil zeggen, normale slijtage), de constructiefouten ("défaut de construction", zoals een lek, een scheur in een muur) of "force majeure" (overmacht, zoals storm, een aardverschuiving of aardbeving) hoeft de reparatie niet door de huurder te worden vergoed.

Als bijvoorbeeld de 20 jaar oude CV-ketel na regelmatig onderhoud ter ziele gaat, is het aan de eigenaar om de kosten van vervanging te betalen.

Hetzelfde geldt wanneer na een sterke storm, en ondanks al jouw voorzorgsmaatregelen (ramen en deuren gesloten gehouden) zich waterinsijpeling voordoet.
Je verplichte "multirisque habitation"-verzekering dekt de kosten die je maakt om het interieur weer op orde te brengen, maar het werk dat nodig is om de infiltratie te verhelpen, is altijd voor de eigenaar.

Informeer de eigenaar

Je zult er wel voor moeten zorgen dat de eigenaar tijdig op de hoogte wordt gebracht. Zodra je een defect apparaat of een andere grote fout vindt, neem je telefonisch contact met hem op en geef je een precieze uitleg van wat er gebeurde.

Houdt contact en houdt toezicht op het professionele werk!

Als jouw verhuurder of zijn vertegenwoordiger niets doet, stuur dan een aangetekende brief met ontvangstbewijs om reparaties binnen een bepaalde termijn te laten uitvoeren. Nog steeds niets? Ga dan naar de departementale commissie van bemiddeling, de commission départementale de conciliation.

Stop niet met het betalen van huur!

Als er werkzaamheden moeten worden gedaan door de eigenaar en die op zich laten wachten, maak dan niet de fout te stoppen van de betaling van de huur om hem onder druk te zetten. Je brengt jezelf dan in problemen!

Zo kan een huurder die gestopt was met het betalen zijn huur worden veroordeeld omdat alleen de rechter het bedrag van de huur kan verlagen of betaling kan opschorten.

Huisvesting is onbewoonbaar tijdens de werkzaamheden

Zodra de eigenaar akkoord gaat om het werk te doen, moet je het met hem eens worden over de dagen en uren dat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Als de reparaties dringend zijn, kun je ze niet uitstellen en moet je wat ongemak accepteren. Maar als de werkzaamheden zijn verdeeld over meer dan veertig dagen, moet de huur worden verlaagd in verhouding tot de duur van de werkzaamheden en het deel van de woning dat je niet kunt gebruiken.

Als de uit te voeren reparaties de woning volledig onbewoonbaar maken, is de verhuurder niet verplicht je vervangende huisvesting aan te bieden. Je kunt dan wel de huurovereenkomst beëindigen zonder aankondiging (artikel 1724 van het Burgerlijk Wetboek).

Waarschuwing: doe zelf geen transformaties!

Je kunt de woning aanpassen aan je smaak, maar niet veranderen zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar. Je mag het tapijt of het behang vervangen zonder het groene licht van de verhuurder. Maar je mag niet een ​​keuken verbouwen in een kamer, een bad door een douche vervangen, muren verwijderen of opbouwen, bomen in de tuin omhakken, een deuropening verbreden, een veranda installeren of de muren in andere dan neutrale kleuren schilderen. Je loopt dan het risico op herstelkosten.

Het is wat een huurder overkwam wiens verhuurder niet de specifieke smaak van de huurder deelde. Het Hof veroordeelde de huurder tot een vergoedingen aan de eigenaar voor het herstellen van de woning die tijdens de huurovereenkomst volledig fel rood werd geschilderd, met roze tegels rond het bad en wastafel, groene deurlijsten, enz.

Lijst van belangrijke werkzaamheden ten laste van de huurder

Deuren, hekken en ramen. Smeren van scharnieren; kleine reparaties aan knoppen en deurkrukken, scharnieren, bouten en openslaande espagnoletten van ramen; vervanging van bouten, pennen, bouten, verloren sleutels of beschadigde deuren en poorten; reparatiekit, ter vervanging van kapotte ramen.

Zonwering en rolluiken. Het smeren van het mechanisme; vervanging touwen, katrollen en enkele lamellen.

Wanden en vloeren. Uitloging van muren; kleine schilder werkzaamheden, stoffering, vloerbedekking; vullen van gaten in de wanden; vervanging van gebroken tegels of parketstroken; onderhoud van parketvloer; wassen van tapijten.

Sanitair. Ontstoppen; het vervangen van afdichtingen en kragen van waterleidingen; vervanging afdichtingen en kleppen van kranen; reinigen van kalkaanslag; vervangen doucheslang; vervanging van mechanismes in de stortbak.

Elektriciteit. Vervanging van schakelaars, contactdozen, automaten en zekeringen, lampen, TL-buizen; reparatie of vervanging van beschermende omhulsels.

Loodgieterswerk, verwarming. Onderhoud van de kleppen, sifons en ventilatieopeningen; periodieke vervanging van aansluitingen van leidingen; vervanging van bimetaal strips, zuigers, membranen, piëzo-elektrische ontsteking, kleppen en afdichtingen van gastoestellen; spoelen en reinigen van radiatoren en leidingen; het vegen van de schoorsteen.

Kasten. Routine-onderhoud en kleine reparaties; vervanging van planken en beugels en reparatie van hun sluiting; verbindingsstukken en afdekstrips.

Vrijstaande woningen. Ontstoppen van regenpijpen, dakranden en dakgoten; onderhoud loopbruggen, gazons, vijvers en zwembaden; water geven, snoeien en wieden van bomen en struiken; vervanging van de struiken; reparatie en vervanging van irrigatiefaciliteiten; legen van septic tanks of beerputten.

 

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention