allesfrans.com

 • De toegankelijkheid van een camping

  De verplichting tot toegankelijkheid van instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek.

 • Minimale sanitaire eisen

  Wat vermeldt de Franse wetgeving over de minimum eisen voor een camping.

 • De veiligheidseisen voor een camping

  Aan een camping worden dezelfde veiligheidseisen gesteld als voor iedere voor publieke toegankelijke instelling in Frankrijk.

 • De toegankelijkheid van een camping

  De verplichting tot toegankelijkheid van instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek.

 • Minimale sanitaire eisen

  Wat vermeldt de Franse wetgeving over de minimum eisen voor een camping.

  
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenUitkeringen, toeslagen en kortingenHeb je misschien recht op een bijdrage in de woonlasten?

Heb je misschien recht op een bijdrage in de woonlasten?

dinsdag 28 februari 2017 , door Hanjo

Je kunt online een inschatting maken of je misschien recht hebt op een financiële bijdrage in je woonlasten.

Het vorige artikel in deze rubriek: PAJE: Kinderbijslag
Beoordeling:
Bezoeken: 152
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De simulator van de CAF, de uitkerende instantie voor de bijdrage, geeft je een geraamd bedrag voor jouw hulp in huisvesting.

Voor deze berekening heb je een aantal gegevens nodig, zoals informatie over:

jouw huis;
de samenstelling van uw gezin;
jouw huidige werksituatie;
je persoonlijk inkomen;
rekeningafschriften die het huidige bedrag van jouw vermogen weergegeven, zoals spaarrekeningen en levensverzekeringen;
de laatste aanslag van lokale belasting (taxe d’habitation), waarop je de bruto huurwaarde (valeur locative brute)" van de woning vindt;
de laatste belastingaanslag van de onroerende voorheffing (taxe foncière), waarop je de basiswaarde (base) van de woning vindt, alsmede die van niet-landbouwgrond (bases terres non agricoles) en/of landbouwgrond (bases terres agricoles).
Deze basiswaarden moeten in de aangifte worden verdubbeld.
Als je samenleeft als een paar (al dan niet getrouwd) moet je ook de huidige werksituatie en het inkomen van je partner vermelden.

Deze simulatie kan met de meest voorkomende situaties omgaan en houdt rekening met de toepasselijke regelgeving aan de hand van de online ingevoerde gegevens.
Ze houdt geen rekening met speciale gevallen (woning gedeeltelijk voor professioneel gebruik, leven in een woonwagen, enz.) en met de financiële middelen van anderen in jouw huishouden (behalve dan je partner).

Het bedrag van dat door de CAF berekend wordt, kan dan ook afwijken! Zij houdt rekening met jouw situatie ten tijde van het onderzoek.

Op internet: De simulator


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Huidige bezoekers: 69

Lees ook:
 

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |