allesfrans.com
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
 • Franse wegen worden voorzien van geluidswaarschuwingssystemen

  In een besluit van 14 januari 2020 staat te lezen dat de Franse overheid permanente of tijdelijke geluidssignaalsystemen gaat plaatsen op wegen en snelwegen.
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
  
BeginpaginaGeld en bankGeld lenen"Taux annuel effectif global" en "taux d’usure"

"Taux annuel effectif global" en "taux d’usure"

dinsdag 18 juli 2017 , door Hanjo

Je hebt een consumentenkrediet of een lening voor een woning. Hoeveel gaat die lening je exact kosten in aanvulling op het geleende bedrag?

Beoordeling:
Bezoeken: 64
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Twee "taux" die je tegenkomt bij geldleningen. Waarover gaat het en wat is het verschil tussen een "taux annuel effectif global" en een "taux d’usure"

De taux annuel effectif global (TAEG)

Het is de TAEG die het jaarlijks kostenpercentage aangeeft en je de mogelijkheid biedt de totale kosten van het krediet te leren kennen, het bedrag dat je betaalt in aanvulling op het geleende (le capital).

Soms wordt ook de term TEG gebruikt.

De TAEG bestaat uit:

het nominale tarief dat overeenkomt met de rente op de lening;
de dossierkosten;
de betaalde of te betalen provisie aan tussenpersonen;
de verzekeringskosten en verplichte garanties;
de kosten van het openen en het handhaven van een bepaalde rekening, inclusief de kosten voor handelingen als geldopnames en andere kosten met betrekking tot betalingstransacties;
de kosten van de taxatie van onroerend goed, met uitzondering van registratierechten in verband met de overdracht van de eigendom van het onroerend goed.
Let op: De TAEG kan niet hoger zijn dan het geldende taux d’usure, dat wil zeggen het wettelijke maximum waartegen een lening kan worden afgesloten. Volgens de meest recente herziening van de taux d’usure (Publicatieblad van 29 juni 2017) is deze vastgesteld op 20,60% voor consumentenleningen tot en met € 3.000.

De taux d’usure

Een kredietverstrekker mag een bepaalde rentevoet vastleggen voor een lening, mits een bepaald maximum niet wordt overschreden: de taux d’usure.
Sinds 1 mei 2011 varieert ze per bedrag en niet op basis van het type lening.

De taux d’usure wordt bepaald door het ministerie van Economie, Financiën en Industrie. Aan het eind van elk kwartaal wordt in de Franse Staatscourant een bericht gepubliceerd waarin de taux d’usure voor het volgende kwartaal staat. Deze tarieven zijn beschikbaar op de website van de Banque de France.

Hoe wordt de taux d’usure berekend?

Ieder kwartaal doet de Banque de France een onderzoek bij een aantal, als representatief beschouwde, kredietinstellingen. Ze bestudeert de leningen in het laatste kwartaal. Ze bepaalt een gemiddelde van de waargenomen TAEG’s van elke categorie lening. De taux d’usure zal 33% hoger zijn dan dit gemiddelde.

Waartoe dient de taux d’usure?

Ze beschermt de kredietnemer tegen duidelijk buitensporige tarieven die zou kunnen worden aangeboden. Een te hoge rente kan, op individueel niveau, de lener in een moeilijke financiële situatie plaatsen en op grotere schaal de wereldeconomie destabiliseren. De taux d’usure speelt dus een regulerende rol.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • AERAS conventie

  Deze conventie geeft zieken en gehandicapten een betere toegang tot onroerend goedkrediet, consumptief krediet en kredietverzekering.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |