allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkValkuilenValkuilen in de Franse taal
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Valkuilen in de Franse taal

zaterdag 19 augustus 2017 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 21 augustus 2017

Frans is voor Nederlandstaligen niet een extreem moeilijke taal om te leren, maar ook weer niet heel gemakkelijk. In deze rubriek verzamel(d)en we een aantal valkuilen waar Nederlandstaligen snel in trappen. Dit artikel geeft een overzicht van de meest voorkomende.

Het vorige artikel in deze rubriek: Taalfouten die ook de Fransen maken
Beoordeling:
Bezoeken: 355
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Geschreven en gesproken

In het Frans wordt niet alles uitgesproken wat geschreven is. En bekende fout die veel wordt gemaakt is bijvoorbeeld het woord ‘Paris’. Veel mensen hebben de neiging om de ‘s’ aan het einde uit te spreken. Maar de algemene regel in het Frans is dat de laatste medeklinker niet wordt uitgesproken tenzij het wordt gevolgd door een klinker. Er zijn wel uitzonderingen, maar deze regel gaat merendeels wel op.

Vraag en bevestiging

In het dagelijks gesproken Frans hebben vragen vaak een syntactische structuur die identiek is aan een bevestiging.
Neem bijvoorbeeld "tu veux du pain ? " (wil je brood?). Als het vraagteken in deze zin wordt weggelaten, dan wordt deze zin bevestigend (je wilt brood). In dergelijke gevallen gaat het bij de spraak dus echt om intonatie. Als het een vraag betreft, dan moet de toon aan het einde van de zin omhoog gaan.
Nog zo’n voorbeeld is "vous ne venez pas ?" (komt u niet?) Zonder de juiste intonatie dan wordt dit "u komt niet".

Homofonen

Een moeilijkheid voor wie Frans leert is dat de taal veel homofonen bevat. Een homofoon is een woord of zinsnede met dezelfde klanken als een ander woord. In het Frans komt dit veel voor.
Bijvoorbeeld werkwoordvervoegingen die hetzelfde worden uitgesproken, maar anders worden gespeld. Zoals "tu es" (jij bent) versus "elle est" (zij is). In beide gevallen wordt alleen de ‘e’ uitgesproken als een ‘è’. Of "tu vas" (jij gaat) versus"il va’ (hij gaat). In deze gevallen wordt beiden als ‘vaa’ uitgesproken.

 • Homoniemen
  Een artikel in onze rubriek > Franse taal > In de praktijk > Valkuilen

  Het Frans kent een groot aantal gelijkluidende woorden (homoniemen). Te veel om allemaal op te noemen, maar dit zijn er een paar.

Directe vertalingen

Het is belangrijk om te weten dat een zin in een bepaalde taal niet altijd een directe vertaling of verwijzing heeft in de te leren taal. Probeer daarom niet alleen woorden en werkwoordvervoegingen te leren, maar ook hele zinnen en uitdrukkingen.
Stel dat je aan een diner zit en genoeg hebt gegeten. Je wil in het Frans ‘ik ben vol’ zeggen. Wnaaeer je dit letterlijk vertaalt in "je suis plein", zeg je ‘ik ben zwanger’. En niet eens op de juiste manier, want deze uitdrukking geldt alleen voor drachtige dieren en niet voor mensen. Wil je zeggen dat je genoeg hebt gehad, zeg dan "je n’en peux plus" (ik hoef niet meer).

Tutoyeren en vousvoyeren

Mensen die Frans leren, hebben nog wel eens moeite met het gebruik van "tu" (jij) en "vous" (u). Het is een kwestie van ‘tutoyeren’ en ‘vousvoyeren’.
Jongere generaties hebben nogal eens de neiging om te tutoyeren, maar in het Frans is etiquette nog steeds belangrijk. "Tu" zeg je alleen tegen vrienden en bekenden, "vous" tegen ouderen, onbekenden en meerderen op het werk. Vooral mensen met Engels als moedertaal hebben hier moeite mee, omdat in het Engels met enkel ‘you’ geen onderscheid bestaat voor ‘jij’ en ‘u’.

 • Tutoyeren
  Een artikel in onze rubriek > Franse samenleving > Leven en meeleven > Op z’n Frans

  Net zoals in het Nederlands bestaat in het Frans het verschil tussen jij en U.

Valse vrienden

De meeste Nederlandstaligen spreken (min of meer) Engels. Van diverse Engelse woorden kun je vermoeden dat ze een Franse oorsprong hebben. Helaas is dat niet altijd het geval. Zo is een ’match’ (Engels voor wedstrijd) in het Frans een ’lucifer’.

 • Engelse Valse Vrienden in de Franse taal
  Een artikel in onze rubriek > Franse taal > In de praktijk > Valkuilen

  Kennis van de Engelse taal kan in het Frans tot onverwachte vergissingen leiden. In dit artikel geven we een opsomming van beruchte Engelse Valse Vrienden, of Faux-Amis, zoals de Franse zeggen.

Daarnaast bevat de Nederlandse taal veel woorden die uit het Frans zijn overgenomen, maar ook een aantal woorden die Frans lijken. Het woord ’blamage’ is echt geen Frans, wat in het Frans zegt men ’échec’. Een ander soort voorbeeld is het woord ’maillot’, wat in het Frans ook een kledingstuk is, maar wat hoger wordt gedragen: een badpak, een shirt of een balletpakje.

 • NederFrans
  Een artikel in onze rubriek > Franse taal > In de praktijk > Valkuilen

  Er zijn in het Frans diverse woorden die op een Nederlands woord lijken, maar een (totaal) andere betekenis hebben.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Bron:

tvcn.nl

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention