allesfrans.com
 • Een schokgolf in culinair Frankrijk

  In Nederland was er weinig opwinding rond de verdeling van Michelin-sterren, maar in Frankrijk...

 • Die militante cheminots...

  De Franse spoorwegmaatschappij heeft bevestigd dat er sinds 1947 elk jaar ten minste één staking op het net is geweest.

 • Wonen in Misery

  De meeste mensen zijn blij om in Frankrijk te wonen, maar van zo’n 137 mensen kan echt gezegd worden dat ze in "ellende" leven.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenFormaliteitenImmigratiePermanent verblijfsrecht

Permanent verblijfsrecht

donderdag 24 augustus 2017 , door Hanjo

Dit artikel beschrijft de standaard EU-regelgeving voor het verblijf van een EU-burger in een ander EU-land. Ook vermelden we de afwijkende regelgeving voor Frankrijk.

Het vorige artikel in deze rubriek: De eerste periode in een ander EU-land
Beoordeling:
Bezoeken: 144
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Als EU-burger heb je automatisch recht op permanent verblijf in een ander EU-land als je er de afgelopen 5 jaar ononderbroken legaal gewoond hebt. Wat betekent dat in de praktijk voor Frankrijk?

Je kunt dan een permanent verblijfsdocument aanvragen, een bewijs dat je het recht hebt permanent te wonen in het land waar je nu woont, zonder enige voorwaarden.

Dit is niet hetzelfde als het bewijs van inschrijving dat in veel landen (maar niet in Frankrijk) verplicht is. Het permanente verblijfsdocument is niet verplicht.

Maar het komt wel van pas wanneer je administratieve formaliteiten moet afhandelen. Daarmee mogen de autoriteiten je niet meer vragen te bewijzen dat je werk hebt, over voldoende middelen beschikt, verzekerd bent enz.

Een permanent verblijfsdocument aanvragen

Om een permanent verblijfsdocument aan te vragen, moet je aantonen dat je al 5 jaar legaal in het land woont.

Je moet bij uw aanvraag een aantal bewijsstukken indienen, afhankelijk van jouw situatie (werknemer, zelfstandige, werkzoekende, gepensioneerde, student), bijvoorbeeld:
- een geldig inschrijvingsbewijs (meestal van de gemeente of de vreemdelingendienst) dat je hebt gekregen toen je in het land aankwam;
- bewijs dat je in het land woont, zoals gas- en elektriciteitsrekeningen en huurcontracten;
- bewijzen zoals loonstroken, bankafschriften en belastingaanslagen waarmee je kunt aantonen dat je in het land werkt, studeert of werk zoekt.

De autoriteiten moeten het permanente verblijfsdocument zo snel mogelijk afgeven en mogen daarvoor niet meer geld vragen dan wat een onderdaan van het land voor een identiteitskaart moet betalen.

Het permanente verblijfsdocument moet zonder voorwaarden of eisen verlengd worden. De geldigheidsduur verschilt per land.

Permanent verblijf na minder dan 5 jaar

In sommige gevallen mag je een permanent verblijfsdocument aanvragen als je nog geen 5 jaar in het land woont. Ga na of je hiervoor in aanmerking komt. Het kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je met pensioen gaat of arbeidsongeschikt raakt.

Permanent verblijfsrecht verliezen

Je kunt het permanent verblijfsrecht verliezen als je langer dan twee jaar na elkaar in een ander land woont.

Permanent verblijf voor jouw EU-gezinsleden

Dezelfde rechten gelden voor jouw gezinslezen die ook EU-burger zijn. Ook zij hebben recht op een permanent verblijfsdocument in het land waar zij al 5 jaar aaneengesloten legaal met jou wonen.

 

Reacties
Hieronder 1 bijdrage

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |