allesfrans.com
 
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsBezwaar aantekenen tegen bouwplannen (2)
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Bezwaar aantekenen tegen bouwplannen (2)

zaterdag 26 augustus 2017 , door Hanjo

Er bestaan ​​soms geschillen over bouwvergunningen. In dit geval zijn er twee opties:
- de betwisting van de bouwvergunning,
- het beroep tegen de bouwvergunning.

Dit is het vervolg van artikel: Bezwaar aantekenen tegen bouwplannen (1)
Beoordeling:
Bezoeken: 292
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het betwisten van een bouwvergunning

Sinds 19 augustus 2013 moeten twee voorwaarden worden vervuld om een ​​bouwvergunning (permis de construire) te betwisten:

De werkzaamheden moeten een directe verstoringen veroorzaken in het gebruik, het bezit of het genot van de betreffende woning.
De betwister moet de betrokken woning regelmatig bewonen.
Let op: om goed geïnformeerd te zijn en dit soort situaties te vermijden, is het essentieel om de planningsregels te kennen die bij de bouw gerespecteerd moeten worden.

Andere redenen kunnen echter worden toegevoegd aan de betwisting voor de bouwvergunning die door de burgemeester werd verstrekt.

Redenen voor het betwisten van een bouwvergunning
Niet-conformiteit van de constructie met betrekking tot:
Plan local d’urbanisme (PLU), lokaal bestemmingsplan;
Plan d’occupation de sols (POS), grondgebruiksplan;
Coefficient d’occupation de sols (COS), bodemlastfactor.
Onwettigheid van de bouwvergunning. Een bouwvergunning is onwettig wanneer:
het onregelmatig werd uitgegeven (bijvoorbeeld ontbrekende verplichte documenten);
het niet voldoet aan de code de l’urbanisme.
Niet-naleving van de bouwvergunning.
Het aantal m² en het uiterlijk van het gebouw mogen tijdens de bouw niet gewijzigd worden.
De constructie moet identiek zijn aan het project in de bouwvergunning.
Abnormale hinder, wanneer:
men het recht op overpad verliest;
het inbreuk maakt op het grondgebied van de buren;
wanneer het de regels rond het uitzicht overtreedt.
Een erfgoedorganisatie kan bijvoorbeeld aanvoeren dat een gebouw de regels rond een beschermd gebied niet respecteert.

Het beroep tegen een bouwvergunning

Afhankelijk van de reden voor het aanvechten van een bouwvergunning moet een bepaalde procedure worden gekozen:

Juge administratif, de administratieve rechtbank Om de bestreden bouwvergunning te annuleren.
Juge civil, de burgerlijke rechter Om schadevergoeding te eisen.
Juge pénal, de strafrechter Pm je buurman te veroordelen.
De klager kan ook de burgemeester die de vergunning heeft verleend vragen om deze te annuleren.

Vergunninghouder: Wat te doen bij een geschil?

Als gevolg van deze aanvechtingen heeft de houder van de bouwvergunning sinds 19 augustus 2013 het recht om zijn aanvraag tijdens de procedure te wijzigen zodat deze voldoet aan de stedenbouwkundige regels.

Bovendien kan de houder van de bouwvergunning in geval van onnodige betwisting de administratieve rechter verzoeken om een door de aanklager te betalen schadevergoeding.

Indien de uitdager echter besluit om zijn klacht tegen een vergoeding in te trekken, moet de transactie bij de belastingdienst worden geregistreerd.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Bouwvergunning - Wie beslist?

  Wie over een bouwvergunning beslist hangt in eerste instantie af van het bestaan van een gemeentelijk bestemmingsplan.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention