allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRenovatieHulp bij energiebesparende maatregelen

Hulp bij energiebesparende maatregelen

vrijdag 1 september 2017 , door Hanjo

Je wilt gaan renoveren om op die manier energie(kosten) te besparen. In dit artikel vertellen we je waar je onder andere hulp kunt vinden.

Het vorige artikel in deze rubriek: Houtongedierte bestrijden
Beoordeling:
Bezoeken: 114
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Er zijn verschillende manieren om energie te besparen, manieren die ook gecombineerd kunnen worden, zoals isolatiewerkzaamheden en de vernieuwing van het verwarmingssysteem.

Een goede hulp kan de website renovation-info-service van de Franse overheid zijn. Deze website stelt je in staat om alle informatie te vinden die je nodig hebt om jouw project succesvol af te ronden en financiële en technische ondersteuning te regelen.
De website is een goede manier om te weten te komen welke financiële steun beschikbaar is. Zo geeft de site informatie over:

het energietransitiebelastingkrediet (CITE), dat ter beschikking staat van huiseigenaren en huurders, waardoor 30% van de materiaal- en/of arbeidskosten voor bepaalde energievernieuwingswerken kan worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Het maximumbedrag van de subsidiabele uitgaven is beperkt tot € 8.000 per persoon plus een extra bedrag van € 400 per persoon ten laste.
het voor huiseigenaren toegankelijke ecokrediet tegen een nultarief (éco-prêt à taux zéro), dat hen in staat stelt gebruik te maken van een lening tot € 30.000 voor de uitvoering van bepaalde eco-renovatieprojecten;
de ecolening van condominiums (éco-prêt copropriétés), gereserveerd voor verenigingen van mede-eigenaars, van € 10.000 per eenheid (of € 30.000 wanneer het condominiumsyndicaat beslist om 3 acties uit te voeren);
het programma "Habiter Mieux"[1], dat voor bewoners van een eigen woning beschikbaar is op basis van hun inkomen en een aanvraagpakket. Het bestaat uit financiële bijstand van maximaal € 10.000, aangevuld met een overheidspremie van € 1.600 tot € 2.000, op voorwaarde dat de uitgevoerde werkzaamheden de energieprestaties van de woning met ten minste 25% verbeteren;
lokale steun die door gemeenten, departementen en regio’s ten uitvoer wordt gelegd.

Afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager kan bepaalde steun worden gecumuleerd.

Daarnaast biedt de site ondersteuning bij de bouw van het renovatieproject, door:

informatie verstrekking over bestaande technische oplossingen;
de beschikbare steun te bepalen op basis van de status van de aanvrager (eigenaar, bewoner of verhuurder, huurder) en de aard van de voorgenomen werkzaamheden;
contact mogelijk te maken met een onafhankelijke renovatieadviseur die de aanvrager helpt de geschikte technische oplossingen te kiezen en de hulpmiddelen waarover hij/zij gratis kan beschikken te identificeren;
een gids aan te bieden van met de vakmensen in contact te komen die RGE-gecertificeerd zijn, een voorwaarde voor subsidieverstrekking.

Op internet: renovation-info-service.gouv.fr


Voetnoten:

[1"beter leven"

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |