allesfrans.com
 
BeginpaginaVerkeer en vervoerVerkeersregelsSanctiesVerliezen en terugwinnen van punten
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Verliezen en terugwinnen van punten

maandag 4 september 2017 , door Hanjo

Het puntensysteem is van toepassing op alle Franse rijbewijzen, ongeacht de datum van afgifte of de categorie. Na een proefperiode van 3 jaar (of 2 jaar in het geval van voorschools leren) heeft het rijbewijs 12 punten. Wordt een verkeersovertreding begaan, dan worden punten ingenomen. Als de intrekking niet resulteert in een totaal verlies van punten, dan kunnen ze op verschillende manieren terug worden gekregen.

Beoordeling:
Bezoeken: 84
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het aantal punten dat kan worden ingehouden, hangt af van de aard van overtreding en ligt tussen de 1 en 6 punten per overtreding (eventueel in combinatie met een andere straf).

Wanneer worden de punten ingehouden?

De punten worden effectief uit het rijbewijs verwijderd wanneer de realiteit van een strafbaar feit is vastgesteld door een van de volgende factoren:

de betaling van een forfaitaire boete;
de uitvaardiging van een executoriale titel voor een forfaitaire geldboete;
de uitvoering van een strafrechtelijke transactie (composition pénale);
een definitieve veroordeling.

Als er meer dan één overtreding tegelijk wordt geconstateerd, kan maximaal 8 punten worden ingetrokken (binnen de limiet van het maximum aantal punten dat aan het rijbewijs is toegekend).

Hoe word je geïnformeerd?

Een brief waarin je wordt geïnformeerd over het verlies of de terugvordering van punten wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken (service du fichier national des permis de conduire) verzonden in een gewone brief naar:

het adres dat je tijdens een controle aan de politie hebt opgegeven als het adres op het rijbewijs niet meer correct is;
of naar het adres dat op het kentekenbewijs staat vermeld in het geval van geautomatiseerde radarcontroles.
Ben je verhuisd zonder een adreswijziging in te sturen voor het kentekenbewijs, dan kun je de intrekking van punten niet betwisten door te beweren dat er geen informatie verstrekt is.

Je kunt het aantal punten dat nog op het rijbewijs staat op ieder moment controleren via Télépoint.
 • Hoeveel punten heb je nog?
  Een artikel in onze rubriek > Verkeer en vervoer > Documenten > Rijbewijs

  Voor bepaalde overtredingen wordt een aantal punten geminderd op je rijbewijs. Wat is de stand?

Wat gebeurt er als je alle punten verliest?

In geval van verlies van alle punten word je per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs van het aantal ingetrokken punten op de hoogte gebracht.
Deze brief geeft een overzicht van de geschiedenis van eerder puntverlies wat resulteerde in het nulsaldo en verklaart het rijbewijs ongeldig. Je moet je rijbewijs binnen 10 dagen na ontvangst van de brief inleveren bij de préfecture van jouw woonplaats.

Het totale verlies van punten leidt automatisch tot een rijverbod van zes maanden op alle voertuigen waarvoor een rijbewijs vereist is.
Deze periode wordt verlengd tot één jaar indien de totale intrekking van punten plaatsvindt binnen vijf jaar na een eerdere volledige intrekking.
Het uitgangspunt voor deze periode is de dag waarop je het rijbewijs aflevert bij de prefectuur.

Punten terug verkrijgen

Je kunt op je rijbewijs verloren punten op twee manieren terugkrijgen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een tijdelijk rijbewijs (permis probatoire voor nieuwe bestuurders) en een gewoon rijbewijs.

Normaal rijbewijs

Automatisch

Na 6 maanden: In het geval van een inbreuk die heeft geleid tot de intrekking van één enkele punt, wordt dit punt zes maanden na de intrekking ervan opnieuw toegewezen indien intussen geen enkele andere inbreuk is gepleegd. Is dit wel het geval, dan gaat dit punt verloren en kan het pas na 2 jaar worden teruggevorderd als er gedurende deze periode geen overtreding is gepleegd.

Na 2 jaar: Je kunt alle (12) punten binnen 2 jaar terugkrijgen als de laatste overtreding die je hebt begaan overeenkomt met een 1e, 2e of 3e klasse bekeuring en je geen nieuwe overtreding hebt begaan in die periode. Deze periode van twee jaar begint te lopen:

bij betaling van de laatste forfaitaire boete (de betaling is effectief wanneer de Franse Schatkist de cheque of betaling heeft geïnd;
bij de uitvaardiging van een forfaitaire geldboete plus een executoriale titel
of de uitvoering van de laatste laatste veroordeling.

Als je binnen deze periode van 2 jaar een overtreding pleegt, moet je nog eens 2 jaar wachten om alle punten terug te krijgen en deze periode kan langer zijn als je een overtreding hebt begaan die strafbaar is gesteld met een bekeuring van 4e of 5e klasse.

Na 3 jaar: De automatische herstelperiode voor verloren punten wordt verlengd tot 3 jaar als de laatste overtreding een misdrijf is of een overtreding die bestraft kan worden met een 4e of 5e klasse boete.
Deze periode van drie jaar begint te lopen:

bij betaling van de laatste forfaitaire boete (de betaling is effectief wanneer de Franse Schatkist de cheque of betaling heeft geïnd;
bij de uitvaardiging van een forfaitaire geldboete plus een executoriale titel
of de uitvoering van de laatste laatste veroordeling.

Als u 3 jaar na de laatste forfaitaire betaling van de boete geen overtreding hebt begaan, wordt het maximum aantal punten (12) toegewezen.

Na 10 jaar: Als je je 12 punten niet terugkrijgt omdat je binnen 2 of 3 jaar nieuwe overtredingen pleegt, worden de punten die na de procedure van de forfaitaire boete zijn ingetrokken (de eerste 4 klassen) automatisch opnieuw toegekend na een periode van 10 jaar, vanaf de datum van de eerste terugtrekking, mits je rijbewijs gedurende deze tien jaar niet ongeldig werd verklaard en je gee, punten hebt verloren als gevolg van overtredingen of boetes die voor een strafrechter kwamen.

2-daagse training

Je kunt tot 4 punten versneld terugkrijgen, zonder het plafond van 12 punten te overschrijden. Daarvoor moet je instemmen met een 2-dagen cursus verkeersveiligheidsbewustzijn.

Je rijbewijs mag haar geldigheid niet hebben verloren. Je kunt dus geen opleiding volgen als je een aangetekende brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken hebt ontvangen waarin je wordt ingelicht over de ongeldigverklaring van je rijbewijs.

Na deze stage word je per brief op de hoogte gebracht van de teruggave van punten die je op deze manier hebt behaald. Het kan enkele weken duren, maar de toevoeging van punten is effectief vanaf de dag na de cursus.

Je kunt slechts één cursus per jaar volgen (gerekend vanaf de datum dat je de laatste cursus hebt gevolgd).

Voorlopig rijbewijs

Het voorlopige rijbewijs begint met 6 punten.

Eén punt: Het punt wordt na een periode van 6 maanden teruggevonden als er gedurende deze periode geen overtreding is begaan. Anders gaat dit punt verloren.

Twee punten: Heb je niet meer dan 4 punten (als je eerder andere overtredingen hebt begaan), dan kun je desgewenst een cursus verkeersveiligheidsbewustzijn volgen. Het trainingscentrum voor verkeersveiligheid geeft je een certificaat voor het volgen van de opleiding en stuurt een kopie naar de prefectuur voor het teruggeven van punten.
Volg je geen stage, dan wordt de proeftijd met één jaar verlengd.

Drie punten: Binnen 4 maanden na ontvangst van de aangetekende brief waarin je op de hoogte werd gebracht van de intrekking van de punten moet je een cursus verkeersveiligheidsbewustzijn volgen. Weiger je dit, dan ben je een boete van € 135 verschuldigd en loop je het risico dat je rijbewijs 3 jaar wordt opgeschort.

Als je deze training volgt, geeft het traininginstituut je een certificaat. Bij dit certificaat is een verzoek gevoegd om terugbetaling van de boete naar aanleiding van de overtreding die heeft geleid tot intrekking van 3 punten. Het formulier moet worden ingevuld en toegezonden aan de instantie die verantwoordelijk is voor de plaats waar het strafbare feit is gepleegd.

Aan het einde van de opleidingsperiode mag je niet meer punten hebben dan het aantal jaren van je proefperiode (bijvoorbeeld 10 punten voor het 2e jaar). Je kunt niet meer dan 4 punten verzamelen (als je 5 punten hebt, kun je na 3 jaar zonder een strafbaar feit te plegen na afloop van de proeftijd het 5e punt inzamelen).

Zes punten: Verlies je in het eerste jaar van de proefperiode 6 punten, dan kun je niet langer een verkeersveiligheidsopleiding volgen of 6 maanden niet rijden.

Je moet opnieuw het rijexamen (theorie en praktijk) afleggen. Om tijd te besparen, kun je ermee beginnen zodra je het ongeldige rijbewijs bij de prefectuur inlevert.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention