allesfrans.com
 
BeginpaginaVerkeer en vervoerVerkeersregelsSanctiesTraining in bewustzijn van verkeersveiligheid
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Training in bewustzijn van verkeersveiligheid

Stage de sensibilisation à la sécurité routière

maandag 4 september 2017 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 17 november 2019

Door het volgen van een training in verkeersveiligheid kun je in sommige gevallen punten op je rijbewijs terugverdienen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Nieuw rijbewijs na verlies van alle punten
Beoordeling:
Bezoeken: 43
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Deelname aan een "stage de sensibilisation à la sécurité routière" is meestal vrijwillig, maar kan door een rechter worden aangeboden als alternatief voor een sanctie. In alle gevallen is de cursus identiek.

Om punten terug te verdienen

Als je een overtreding hebt begaan die je punten heeft gekost, kun je ervoor kiezen om een training te volgen in verkeersveiligheidsbewustzijn.

De cursus geeft je de mogelijkheid tot 4 punten te verzamelen binnen de maximum 12 punten van het normale rijbewijs of het maximum van het voorlopige rijbewijs.

Je rijbewijs mag zijn geldigheid niet hebben verloren. Je kunt geen opleiding volgen wanneer je een aangetekende brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken hebt ontvangen waarin je wordt meegedeeld dat het rijbewijs ongeldig is verklaard wegens het verlies van alle punten.

Je kunt één cursus per jaar volgen (vanaf datum datum van de laatste cursus die je hebt gevolgd) en je kunt zelf kiezen in welk departement je de cursus volgt. De prefectuur kan je een lijst met adressen verschaffen.

Op de eerste dag van de cursus moet je beschikken over een volledige en actuele opgave van het aantal punten.

Om een straf te ontlopen

De officier van justitie (procureur de la République) kan je de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een verkeersveiligheidsopleiding om een boete te vermijden (boete, schorsing van het rijbewijs...).

Hij kan ook de deelname aan een opleidingscursus vereisen naast andere sancties, met name in geval van snelheidsovertredingen of rijden onder invloed van alcohol.

In beide gevallen kun je geen punten verzamelen door deel te nemen aan de cursus.

Je kunt zelf kiezen in welk departement je de cursus volgt. De prefectuur kan je een lijst met adressen verschaffen.

Omdat je het verplicht bent

Je bent verplicht om deel te nemen aan een stage als je in je proefperiode bent (voorlopig rijbewijs) en een overtreding hebt begaan die strafbaar is gesteld met deintrekking van ten minste 3 punten.

Je ontvangt dan een aangetekende brief (48N) van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze informeert je over de intrekking van punten en de verplichting om binnen 4 maanden na ontvangst van de brief een stage te volgen.

Deze stage kan in elke departement worden gedaan.

De stage stelt je in staat om maximaal 4 punten te verzamelen binnen de grenzen van de punten van je proefperiode (afhankelijk van het jaar van je proeftijd 6, 8 of 10).

Op de eerste dag van de cursus moet je beschikken over een volledige en actuele opgave van het aantal punten.

Aan het einde van de opleidingsperiode geeft het opleidingscentrum je een certificaat en een document met het verzoek om terugbetaling van de boete die moest worden overgemaakt. Dit verzoek moet binnen 15 dagen worden toegezonden aan de trésorie die verantwoordelijk is voor de plaats waar het misdrijf is gepleegd, samen met de volgende documenten:
- een kopie van de brief 48N
- een kopie van het opleidingscertificaat
- het bewijs van betaling van de boete.

Niet-inachtneming van deze opleidingsverplichting wordt bestraft met de vaste boete voor overtredingen van de vierde klas (€ 135 €) en schorsing van de rijbevoegdheid.

Wat houdt de stage in?

De opleiding duurt minimaal 14 uur, gespreid over twee opeenvolgende dagen en wordt verzorgd door gekwalificeerde facilitators begeleid door een psycholoog.

Het omvat casestudies van ongevallen, een presentatie over de fysische wetten en hun invloed op (het besturen van) voertuigen, een zelfbeoordelingsvragenlijst en andere informatie.

Wanneer je de gehele cursus hebt afgerond, krijg je een certificaat van opleiding.

Een kopie van dit document wordt binnen 15 dagen naar de prefect van het departement van de plaats van de vervolgopleiding gestuurd. Het eventueel verworven aantal punten wordt dan met ingang van de dag na de laatste dag van de cursus aan je rijbewijs toegevoegd.

Kosten

De kosten zijn verschillend per centrum en variëren tussen de 100 en 280 euro.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention