allesfrans.com
 
BeginpaginaVerkeer en vervoerVerkeersregelsSanctiesInhouding van het rijbewijs
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Inhouding van het rijbewijs

Rétention du permis de conduire

maandag 4 september 2017 , door Hanjo

De rijbevoegdheid wordt je ontnomen door de inbeslagname van het rijbewijs.

Het vorige artikel in deze rubriek: Training in bewustzijn van verkeersveiligheid
Beoordeling:
Bezoeken: 138
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De inhouding (rétention) van het rijbewijs door politie of gendarmerie houdt in dat je je rijbevoegdheid wordt ontnomen door de inbeslagname van het rijbewijs, ongeacht de categorie. Zodra deze maatregel is voltooid, kunt je, afhankelijk van de omstandigheden, je rijbewijs terugkrijgen of worden bestraft met een schorsing van de rijbevoegdheid.

Welke overtredingen

De overtredingen die kunnen leiden tot het inhouden van een rijbewijs zijn de volgende:

rijden onder invloed met een alcoholgehalte van 0,80 gram per liter of meer in het bloed of 0,40 milligram per liter uitgeademde lucht;
rijden in kennelijke staat van dronkenschap;
rijden onder invloed van drugs
overschrijding van de maximumsnelheid met 40 km/h of meer;
een verkeersongeluk met de dood van een persoon wanneer redelijkerwijs kan worden vermoed dat je een snelheidsovertreding, inhaalbeweging of overtreding van een voorrangsregel hebt begaan.

Procedure

De inname is een veiligheidsmaatregel die wordt uitgevoerd door een politieagent of agent:

als een test of jouw gedrag leidt tot het vermoeden dat je onder invloed van alcohol of drugs rijdt;
of als je weigert een alcohol- of drugstests te ondergaan met gebruikmaking van erkende apparatuur.

Dit kan gebeuren:

bij willekeurige controles langs de weg, wanneer de politie of gendarme langs of op de weg controleert;
bij een ongeval
bij een snelheidsovertreding van meer dan 40 km/h, zoals bepaald door de politie, die de bestuurder langs de kant van de weg tot stilstand brengt.

In ruil voor de inlevering van het rijbewijs ontvang je een retentieverklaring met daarin de contactgegevens van de dienst die je moet inschakelen om het rijbewijs terug te krijgen.

Is het adres op je rijbewijs niet meer correct, geef dan je huidige adres aan.

Heb je je rijbewijs niet bij je, dan ben je verplicht deze binnen 24 uur af te geven aan de wetshandhavingsinstantie die heeft gecontroleerd.

Tijdens de periode van inhouding van het rijbewijs mag het voertuig worden geïmmobiliseerd.

Deze maatregel kan van toepassing zijn op zowel de bestuurder als de begeleidende leerlingbestuurder in het kader van voorschools leren of begeleid rijden.

Duur van de inname

Het gaat om een tijdelijke maatregel die niet langer mag duren dan 72 uur.

Deze periode stelt je in staat om alle nodige controles uit te voeren op het voertuig en jezelf (bijvoorbeeld het controleren of de alcoholische toestand of het gebruik van drugs wordt bevestigd door een bloedonderzoek).

Deze termijn maakt het ook mogelijk om de prefect of subprefect en de procureur te waarschuwen.

Als deze termijn verstrijkt voordat de prefect of openbare aanklager een beslissing heeft genomen, wordt het rijbewijs aan je teruggegeven.

Wordt niet binnen 72 uur contact met je opgenomen, dan dien je zelf na 72 uur contact op te nemen met de dienst die op het retentiebewijs staat vermeld of contact op te nemen met de dienst om na te gaan welke actie wordt ondernomen om je rijbewijs terug te krijgen.

En daarna

Indien feiten niet worden vastgesteld, wordt het rijbewijs je teruggegeven als na verificatie de alcoholische toestand of het gebruik van drugs niet is vastgesteld.

Je rijbewijs is gedurende 12 uur na afloop van de retentieperiode beschikbaar bij de kantoren van de dienst die op het retentiebewijs vermeld staat.

Indien de bewaartermijn tussen 18:00 en 22:00 uur afloopt, wordt de termijn voor het ter beschikking stellen verlengd tot 12:00 uur de volgende dag.

Na afloop van deze periode wordt het rijbewijs je per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs teruggestuurd.

Als de overtreding wordt bevestigd informeert de politie je dat zij het rijbewijs zullen behouden.

De gevolgen van het behoud in geval van bevestiging van alcohol- of druggebruik of bij snelheidsoverschrijdingen van meer dan 40 km/uur kunnen zijn:

schorsing van de rijbevoegdheid door de prefect of subprefect;
eventueel een schorsing of gerechtelijke annulering van het rijbewijs door de rechter.

Als de prefect of de openbare aanklager niet binnen 72 uur een beslissing heeft genomen, krijg je je rijbewijs terug.

Je rijbewijs is gedurende 12 uur na afloop van de retentieperiode beschikbaar bij de kantoren van de dienst die op het retentiebewijs vermeld staat.

Indien de bewaartermijn tussen 18:00 en 22:00 uur afloopt, wordt de termijn voor het ter beschikking stellen verlengd tot 12:00 uur de volgende dag.

Na afloop van deze periode wordt het rijbewijs je per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs teruggestuurd.

Consequentie

Als je rijbewijs wordt ingehouden, mag je niet meer rijden.

Rijden terwijl het rijbewijs is ingehouden kan worden bestraft met een gevangenisstraf van twee jaar, een boete van € 4.500, -, schorsing van het rijbewijs voor een periode van drie jaar en de bijkomende straf van inbeslagname van het voertuig.

 • Training in bewustzijn van verkeersveiligheid
  Een artikel in onze rubriek > Verkeer en vervoer > Verkeersregels > Sancties

  Door het volgen van een training in verkeersveiligheid kun je in sommige gevallen punten op je rijbewijs terugverdienen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention