allesfrans.com
 
BeginpaginaVerkeer en vervoerVerkeersregelsSanctiesGerechtelijke schorsing van het rijbewijs
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Gerechtelijke schorsing van het rijbewijs

Suspension judiciaire du permis de conduire

maandag 4 september 2017 , door Hanjo

Deze opschorting van een rijbewijs is een sanctie waarover een rechter uitspraak doet.

Het vorige artikel in deze rubriek: Administratieve schorsing van de rijbevoegdheid
Beoordeling:
Bezoeken: 61
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een suspension judiciaire du permis de conduire houdt in dat iemand gedurende een naar gelang van de situatie verschillende periode wordt belet een voertuig te besturen waarvoor een rijbewijs verplicht is. De gerechtelijke schorsing bestraft een verkeersovertreding of een overtreding van het strafwetboek. Ze kan worden voorafgegaan door een administratieve schorsing (suspension administrative).

Bij welke overtredingen

De overtredingen die kunnen leiden tot een gerechtelijke schorsing van het rijbewijs zijn de volgende:

rijden onder invloed van alcohol of drugs;
hit-en-run;
onvrijwillig letsel aan het leven of de lichamelijke integriteit van een persoon;
weigering om zich aan een onderzoeken te onderwerpen;
snelheidsovertredingen van meer dan 30 km/h.

Verloop van de procedure

Voor de rechter

De bestuurder wordt opgeroepen voor een zitting van de politie- of strafrechtbank (afhankelijk van de ernst van het misdrijf):

hetzij door de politie ([convocation sur procès-verbal) op verzoek van de rechtbank;
hetzij door een gerechtsdeurwaarder die hem zal dagvaarden.

De rechter kan een schorsing van het rijbewijs opleggen als hoofdstraf of bijkomende straf (bijvoorbeeld met een boete) of als alternatief voor een gevangenisstraf.

Mogelijk verhaal

Zodra de beslissing is uitgesproken, kan de bestuurder binnen 10 dagen tegen de sanctie in beroep gaan bij het hof van beroep.

De periode begint
op het moment van de uitspraak indien de bestuurder aanwezig was op de hoorzitting,
vanaf de kennisgeving van het vonnis door een gerechtsdeurwaarder of door de politie indien de bestuurder niet aanwezig was.
Een beroep schorst de tenuitvoerlegging van het vonnis, tenzij de rechter de onmiddellijke tenuitvoerlegging heeft bevolen.

Toepassing van de sanctie

De schorsing van het rijbewijs kan worden opgeschort: in dit geval wordt het rijbewijs alleen ingetrokken indien de bestuurder binnen vijf jaar een nieuwe overtreding begaat.

Indien de sanctie wordt bevestigd, wordt deze door de politie of de gendarmerie na afloop van de beroepstermijn meegedeeld en wordt de chauffeur verzocht zijn rijbewijs af te geven, indien hij het niet reeds aan de prefectuur heeft overhandigd in geval van een eerdere administratieve schorsing. Hij ontvangt dan een document nodig is om zijn rijbewijs weer op te halen.

De schorsing houdt in dat elk ander rijbewijs dat de bestuurder gedurende dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden in het bezit heeft wordt geschorst.

Het besturen van een voertuig onder gerechtelijke schorsing van het rijbewijs is strafbaar met een gevangenisstraf van 2 jaar, een boete van € 4.500 en bijkomende straffen, inclusief verplichte inbeslagneming van het voertuig indien de bestuurder eigenaar is.

Duur van de sanctie

De maximale duur van de gerechtelijke schorsing van het rijbewijs bedraagt

5 jaar in geval van doodslag of onopzettelijk letsel
3 jaar in andere gevallen.
Deze termijnen kunnen worden verdubbeld, met name in geval van een hit-and-run of recidive.
Registratie in strafblad

De gerechtelijke schorsing van het rijbewijs wordt geregistreerd in het strafblad (casier judiciaire) van de chauffeur.

Het is opgenomen in het bulletin 1 waarin alle veroordelingen van iemand staan vermeld.

Mogelijke aanpassing van de sanctie

De rechter kan bijvoorbeeld overeenkomen de boete aan te passen, zodat de bestuurder niet ontslagen wordt of wanneer de bestuurder geen andere vervoermiddelen heeft. Dit wordt gewoonlijk "permis blanc" genoemd.

Deze regeling is niet mogelijk voor de volgende strafbare feiten:

doodslag en/of onopzettelijke verwondingen;
risico voor anderen
hit-en-run
rijden ondanks de schorsing, inhouding of annulering van het rijbewijs
rijden onder invloed van alcohol en/of drugs
weigering om zich aan controles te onderwerpen
overschrijding van de maximumsnelheid met meer dan 50 km/h.

Schorsingen zijn niet cumulatief

De duur van de gerechtelijke schorsing vervangt de duur van de administratieve schorsing.

De twee sancties worden niet bij elkaar opgeteld: een bestuurder aan wie reeds een administratieve schorsing van 3 maanden is opgelegd en aan wie vervolgens een gerechtelijke schorsing van 4 maanden wordt opgelegd, ziet zijn rijbewijs voor in totaal 4 maanden (geen 7 maanden) ingetrokken.

Restitutie van het rijbewijs aan het einde van de schorsing

Om het rijbewijs aan het einde van de schorsing terug te krijgen, moet de bestuurder contact opnemen met de vermelde autoriteit.

In geval van alcohol- of druggebruik moet eerst een medisch onderzoek worden uitgevoerd vóór de medische commissie van het departement.

Het is raadzaam om zelf een afspraak te maken bij de prefectuur met de medische commissie van de afdeling.

Afhankelijk van de aard van de gepleegde delicten, waaronder alcoholisme, kan het rijbewijs dat opnieuw wordt afgegeven een beperkte geldigheidsduur hebben (meestal één jaar). Aan het einde van deze periode is het noodzakelijk om terug te gaan naar de medische commissie van het departement voor een medische controle.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Annulering van het rijbewijs

  De annulering van een rijbewijs is de intrekking van het recht om elk voertuig te besturen waarvoor het rijbewijs verplicht is.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention