allesfrans.com

 • Een minicamping beginnen

  Mag je in Frankrijk zomaar een minicamping beginnen?

 • Een camping beginnen

  Wat zijn de formaliteiten voor een camping in Frankrijk?

 • CV: het fiscaal vermogen van een voertuig

  Een administratieve eenheid die de hoogte van de leges voor een kentekenbewijs bepaalt.

 • Een minicamping beginnen

  Mag je in Frankrijk zomaar een minicamping beginnen?

 • Een camping beginnen

  Wat zijn de formaliteiten voor een camping in Frankrijk?

  
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsJustitieStrafblad

Strafblad

Casier judiciaire

maandag 4 september 2017 , door Hanjo

Bewerkt op donderdag 7 september 2017

Het strafregister bevat de strafrechtelijke veroordelingen van een persoon. Er zijn 3 soorten bulletins, waarvan de inhoud varieert naargelang de ernst van de sancties.

Het vorige artikel in deze rubriek: Schuldbekentenis (in ruil voor strafvermindering)
Beoordeling:
Bezoeken: 217
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het casier juridcaire heeft 3 soorten bulletins, waarvan de inhoud varieert naargelang de ernst van de sancties. Alleen bulletin 3 kan door de betrokkene worden ingetrokken. Sommige veroordelingen kunnen worden verwijderd.

Bulletin numéro 1

Veroordelingen in dit Bulletin

Het bulletin numéro 1 bevat alle veroordelingen en gerechtelijke beslissingen met betrekking tot een persoon (straffen, boetes...), ook wanneer deze minderjarig was. Dit is het meest complete overzicht.

Zo bevat het:

strafrechtelijke veroordelingen, strafvonnissen
bepaalde beslissingen van handelsrechtbanken (liquidatie door de rechtbanken, persoonlijk faillissement, verbod op beheer)
bepaalde administratieve en tuchtrechtelijke beslissingen die onbekwaamheid uitspreken of tot gevolg hebben
beslissingen waarbij het ouderlijk gezag wordt opgeheven of de daaraan verbonden rechten geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken
uitzettingsbevelen tegen buitenlanders
de strafrechtelijke transacties, waarvan de uitvoering door de procureur is bevestigd
de straffen of vrijstellingen van na uitstel van opgelegde straffen
gratie, strafvermindering of -verlichting
voorwaardelijke vrijheidsbesluiten
voorwaardelijke straffen.

Wissen van veroordelingen

Sommige gegevens worden na een bepaalde tijd verwijderd.

Besluit Termijn
Veroordeling met amnestie Onmiddellijk
Veroordeling die in aanmerking komt voor gerechtelijk herstel met intrekking van het strafregister Onmiddellijk
Veroordeling wegens overtreding 3 jaar
Veroordeling met ontheffing van strafuitvoering 3 jaar
Aan minderjarigen opgelegde sancties of opvoedingsmaatregelen, behalve in geval van nieuwe maatregelen of veroordelingen 3 jaar
Strafrechtelijke transactie, behalve in geval van nieuwe transactie of strafrechtelijke veroordeling 3 jaar
Vonnis tot gerechtelijke liquidatie
Bij een persoonlijk faillissement of een verbod op beheer van minder dan 5 jaar
5 jaar
Verbod om gedurende meer dan 5 jaar te beheren Na het einde van de verbodsbepaling

Strafrechtelijke veroordelingen die al meer dan 40 jaar geleden zijn uitgesproken en die niet zijn gevolgd door een nieuwe strafrechtelijke of gerechtelijke veroordeling, worden uit het strafregister verwijderd.

Alle veroordelingen of beslissingen worden bij overlijden van de betrokkene uit het strafregister verwijderd.

Uitgifte

Dit bulletin wordt alleen uitgegeven aan rechters en gevangenissen.

Bulletin numéro 2

Veroordelingen in dit Bulletin

In dit tweede bulletin staan de meeste veroordelingen en rechterlijke uitspraken, behalve:

alle beslissingen tegen minderjarigen
veroordelingen wegens overtredingen,
veroordelingen met strafvrijstelling of uitstel van straf
beslissingen waarbij de verwijdering uit het strafblad wordt gelast
voorwaardelijke straffen, wanneer de proeftijd is beëindigd zonder dat de volledige straf is ondergaan. Tenzij een sociaal-juridische follow-up of een verbod op het werken met minderjarigen is opgelegd voor een langere periode dan de straf, of de ingetrokken uitzettingsbevelen
strafrechtelijke transacties
veroordelingen wegens een delict dat verband houdt met de prijs of de concurrentie tussen handelaren, tenzij de rechter anders beslist
een specifieke rechterlijke beslissing die bij de uitspraak wordt bepaald.

Wissen van veroordelingen

Sommige items worden na een bepaalde tijd verwijderd.

Tijd om te wissen

Besluit Termijn
Veroordeling met amnestie Onmiddellijk
Veroordeling die in aanmerking komt voor gerechtelijk herstel met intrekking van het strafregister Onmiddellijk
Veroordeling tot een boetedagstraf 3 jaar
Uitspraak van een faillissement 5 jaar
Persoonlijk faillissement of verbod op beheer voor minder dan 5 jaar 5 jaar
Veroordeling tot een burgerschapstage 5 jaar
Veroordeling tot minder dan 5 jaar gemeenschapsdienst, schorsing of verbod van rijbevoegdheid, inbeslagneming van voertuigen of wapens, verbod op het runnen van een bedrijf of betaling per cheque 5 jaar
Meer dan 5 jaar gevangenisstraf, schorsing of verbod van rijbevoegdheid, inbeslagneming van voertuig of wapens, bedrijfsverbod of betaling per cheque. Na het einde van de straf

Strafrechtelijke veroordelingen die al meer dan 40 jaar geleden zijn uitgesproken en die niet zijn gevolgd door een nieuwe strafrechtelijke of gerechtelijke veroordeling, worden uit het strafregister verwijderd.

Alle veroordelingen of beslissingen worden bij overlijden van de betrokkene uit het strafregister verwijderd.

Uitgifte

Dit bulletin kan alleen om specifieke redenen aan bepaalde administraties worden verstrekt (bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot werk in contact met minderjarigen). Sommige particuliere werkgevers hebben om deze redenen ook toegang tot deze informatie.

Bulletin numéro 3

Veroordelingen in dit Bulletin

Dit bulletin heeft de meest beperkte inhoud. Het bevat alleen de ernstigste veroordelingen:

veroordelingen wegens misdrijven en delicten met een duur van meer dan twee jaar onvoorwaardelijke straf,
veroordelingen wegens misdrijven en strafbare feiten met een gevangenisstraf van minder dan twee jaar of minder zonder voorwaardelijke gevangenisstraf, indien de rechtbank heeft bevolen dat zij worden genoemd
bepaalde ontzeggingen of onbekwaamheden in de loop van hun tenuitvoerlegging
sociaal-juridische vervolgmaatregelen en het verbod op het uitoefenen van een beroeps- of vrijwilligersactiviteit waarbij regelmatig met minderjarigen in contact gekomen wordt.
Let op: sommige veroordelingen kunnen niet in dit bulletin worden opgenomen door een specifieke rechterlijke beslissing.

Wissen van veroordelingen

Sommige items kunnen onmiddellijk worden gewist:

bij amnestie
veroordelingen die vergiffenis genieten bij de intrekking van het strafregister.

Strafrechtelijke veroordelingen die al meer dan 40 jaar geleden werden uitgesproken en die niet zijn gevolgd door een nieuwe strafrechtelijke of gerechtelijke veroordeling, worden uit het strafregister verwijderd.

Alle veroordelingen of beslissingen worden bij overlijden van de betrokkene uit het strafregister verwijderd.

Uitgifte

Dit bulletin mag alleen worden verstrekt aan de betrokkene of aan zijn wettelijke vertegenwoordiger indien hij minderjarig of meerderjarig onder voogdij is. Het wordt gratis geleverd. Het is mogelijk om hierom online, per post of ter plaatse te verzoeken bij de Casier judiciaire national (Nationale Criminele Documentendienst) in Nantes.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Waar vind ik de justitie?

  Een nieuwe website van de Franse overheid geeft aan de hand van de postcode de adressen van de verschillende jurisdicties.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |